waar dan ooki Fa. KRÖDER - BEVERWIJK 4378 van Gend Loos, N.V., transport- en expedi- tieond., Stationsplein Genee, P. O., kant.bed., Lijsterbeslaan 25 3223—5052 GENERAL MOTORS, Official Dealer A. J. VAN LENT'S AUTOMOBIELBEDRIJVEN Vondellaan 5 4346 Verkoper 02550—4360—8210 Wijk aan Zeeërweg 107, IJmuiden van Gennip, H., handlanger, a/b ws Ringvaart Gentenaar, P., tekenaar, Heemskerkerw. 128a 4575 Geraets, C. F. A., hfd. aalm., Zeestraat 92 3094 GEREEDSCHAPPEN D. J. M. HIENKENS ijzerhandel, huishoudelijke art., Boeweg 4 3120 Gereedschappen, Zwager's Ijzerhandel, Bree- straat 88, Koningstraat 71 6033 Gereformeerde Kerk, Moensplein Gereke, H. F. M., handlanger, Plantage 118 Gerrits, A., Grensstraat 22 Gerrits, A., storingsmonteur, Koolstr. 13 Gerrits, A., arb., Wijkermeerw. wwkamp Gerrits, A., koopman, Wijkerm.weg wwkamp Gerrits, A. W., analyst, Wilgenhoflaan 28 Gerrits, H., arbeider, Torenstraat 10 Gerrits, J., arbeider, Wwk Wijkermeerweg Gerrits, J., grondw., Wijkerm.weg wwkamp Gerrits, J. C., fabr.arb., W. en Dekenstr. 35 Gerrits, P., fabr.arb., Hofdijkstraat 61 Gerrits, P., metaalbew., Wijkermeerw. wwkamp Gerrits—Hendriks, Mw. A., Wijkermeerw. ww Gerritse, A. J. G., bankwerker, Baanstraat 67 Gerritse, D., afvlammer, Baanstraat 67 Gerritse, J., expediteur, Koningstraat 164 4218 Gerritse, J. A., expediteur, Zeestraat 6 Gerritse—Dekker, J., kruidenierster, Heems- kerkerweg 241 4512 Gerritsen, B. H. G., opzichter, Zeestraat 193 Gerritsen, C. J., smelter, Kuikensweg 17 3446 Gerritsen, H., verkoper, Lijsterbeslaan 62 Gerritsen, H. A., administr., Celebesstr. 35 3220 Gerritsen, H. A., secr.-penningm., Dr. Schuit straat 18 Gerritsen, J., constructeur, Laan v. Kanaan 77 Gerritsen, J., handlanger, Bergerslaan 8 Gerritsen, P., tuinder, Alkmaarseweg 319 Gerritsen—Koek, Mw. C. W., Baanstraat 65 Gertenbach, C., schoorst.bouwer, Amstelstr. 80 Gertenbach, C., Creutzberglaan 43 Gertenbach, C., opperman, Creutzberglaan 82 Gertenbach, Fr., tuinder, Creutzberglaan 39 Gertenbach, G., H. Mandeweg 270 Gertenbach, H., schoorst.b.-rep., Noorderwijk- weg 105 Gertenbach, J., Gertenbach, J. weg 102a Gertenbach, J. K., telegrafist, Creutzbergl. 47d 4571 Gertenbach, N., Florastr. 12 Gertenbach—van Vuure, Mw. R. C., Ooster- tuinen 22 3480 van Gessel, A. F. J., direct., H. Burgerstr. 3 5328 tijdens schooltijd van Gestel, A., kraandrijver, Oranjestraat 9 van Gestel, W. J., portier, Zeestraat 297 Geurts, W. H., ambten., Wijk a. Duinerw. 115 de Geus, C., hfd. ag. v. pol., Populierenl. 21 de Geus, F., Scheijbeecklaan 5 5461 de Geus—von Faber, Mw. C. W. J., secretar., Anemonenlaan 11 4157 Gevali, sigarenfabr., Heemskerkerweg 208a Geys, J., schaarman, Alkmaarseweg 137 Geijs, W. J., kraandrijver, Beijneslaan 27 Geijs—Mervel, Mw. A., Alkmaarseweg 137 5617 Geijsel, Mw. M., J. G., directrice, Akerendam- laan 16 Geyteman, M., visventer, Munnikenweg 123 van Geijtenbeek, M. O. W., ambten., H. Bur gerstraat 19 6120 Geijzendorffer, J., bankw., Amstelstraat 13 4063 Gezinszorg, R.k., Wijk aan Duinerweg 185 Ghiso, G., handlanger, Alkmaarseweg 413 Giele, Mw. H. C., Baljuwslaan 9 GielenSchenk, Mw. B., Noordwijkerweg 9a Gieliam, J., voorman, v. d. Palstraat 14 de Gier, D., kraandrijver, Reguliersstr. 26 van Giersbergen, A., handlanger, Oever 40 BEVERWIJK 02510 - Grote Houtweg 114 A., opperman, Heemskerker- -w- Enkeldik en dubbeldik -M- Draadglas, vensterglas, spiegelglas -ft Gefigureerd glas, semi-spiegelglas if Thermophane, polyverbel, polyglas Korfe levertijden Scherpe prijzen! TELEFOON 02510-3603 4798 Gies, N. W. H. M., schoolarts, Warande 81 GiesbergBakker, Mw. A. M., Arendsweg 136 Giesen, H. G., vertegenw., Wijkermeerweg 50 van der Giesen, K., onderwijzer, P. Verhagen- laan 48 5579 van der Giessen, Dr. R. W., psychol., Dreef 28 van der Giessen—Wermeskerken, Mw. H. A., ■pty. cjpVinitfitrflflt Or; 5334 Gietelink, J. C., onderwijzer, Munnikenweg 69 4747 GIETERIJEN. METAALGIETERIJEN „DE NIJVERHEID", Koude Horn 1, postbus 11, giro 86269 Bank: de Amsterd. Bank N.V.. Telegram-adres. Nijverheid. 3459 Giezeman, G., wasserij „de Lelie" Koningstr. 22 Giling, Mw. A. M., leidster, Hoflanderweg 105 3158 Gilissen—Avenarius, Mw. C. P., winkelierster, Breestraat 19 van Gils, H., handlanger, E. v. Dijkstr. 23 Gilijamse, C. J. L., huisbed., Peperstraat 17 van Ginkel, R. L. M., pastoor, Westerlaan 1 Giroldi, H., betontimmerm., Kerkbeeklaan 11 4008 Gisius, J., ambtenaar, Acacialaan 21 Giskes, J., opzichter, Gr. Florislaan 34 5277 Gjertsen, A. F., ambtenaar, Kuenenplein 18 3071 GLAS EN GLAS- EN LOODINDUSTRIE U. J. DOORNBOS werkplaats: Kerkstraat 87 privé: Deken Waarestraat 2 3135 Glas, Porcelein, Aardewerk, Tegel's Waren- huls, N.V., Breestraat 40-42, Koningstr. 25-31 3417 GLAS- EN VERFHANDEL, FA. DE WOLF VAN 1833, behangselpapier, engros en detail, Alkmaarseweg 50-52 02550—6121 fil. Huygensstr. 15, IJmuiden 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 49