ALGEMEEN ZIEKENFONDS „KENNEMERLAND" ALGEMEEN ZIEKENFONDS „IJMOND" Zweedselaan 40 Velserduinweg 48 Tel. 02510-3013, BEVERWIJK Tel. 02550-5257, IJMUIDEN Bijkantoor: Maerelaan 52 - Heemskerk - Telefoon 02512-2452. Werkgebied: Beverwijk (omvat mede Wijk aan Zee), Heemskerk, Velsen (omvat: Driehuis, Santpoort-dorp, Santpoort-station, Velsen-Zuid, Velserpolder, IJmuiden, IJmuiden- Oost) BEVERWIJK: R. W. Fierstra, Zeestraat 88 J. A. Hommes, Plantage 154 J. G. Lange, Dreef 3 M. H. A. Melchior, Noorderwijkweg 1 H. J. F. Peeters, Dommelsingel 2 W. J. Royaards, Prins Bernhardlaan 12 M. A. de Ruiter, Dr. Schuitstraat 44 Mej. F. J. G. Swaab, Kuenenplein 48 A. Verburg, Laan v. Blois 48 C. Versélewel de Witt Hamer, Vondellaan 60 K. K Visser, Zeestraat 96 G. J. Vos, Arendsweg 124 L. J. Vreeling, Vondellaan 29 CASTRICUM: H. J. v. Nievelt, B. Lommerstraat 10 IJMUIDEN: H. Bel, Mercuriusstraat 4 P. Brouwer, Kon. Wilhelmnakade 79 J. H. v. Ginkel, Kennemerl. 141 BEVERWIJK: Apotheek A. A. Donker, Bree- straat 61 Duinwyk Apotheek, Populierenlaan 44 Apotheek v. d. Kolk, Zeestr. 27 IJMUIDEN: Apotheek Kuilman, BEVERWIJK: G. J. J. Diekman, Plantage 156 C. Ph. Hamann, Vondellaan 27 A. Hartog v. Ark, Zeestraat 29 L. Homberg, Vondellaan 14 R. M. Lilien, Zeestraat 95 C. M. Scherpenhuysen, Prinsesselaan 29 HUISARTSEN: J. Noorda, M. K. Hofstedestr. 48 W. A. Oepts, Zeeweg 295 E. Paleari, Pegasusstraat 30 J. F. A. Pieterse, Orionweg 126 Mevr. M. v. Rij-Flury, Grahamstraat 202 F. v. Stekelenburg, Leeuweriklaan 52 P. J. W. v. d. Toorn, Fr. Naereboutstraat 70 J. de Vries, Kon. Wilhelminakade 78 P. H. de Weerdt, Oosterduinweg 8 A. Wermenbol, Maasstraat 15 J. J. Wuite, Röntgenstraat 1 DRIEHUIS: J. Mac Daniël, de Genestetl. 4 HEEMSKERK: J. C. A. Bakker, Beethovenstraat 10 J. F. Dikkenberg, Rtfksstr.w. 16 H. Kloppert, G. v. Assendelftstraat 27 J. H. Schutte, Kerklaan 9 UITGEEST: N. T. W. Karsemetjer, APOTHEKEN: Lange Nieuwstraat 403 Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80 Apotheek Pleyler, Planetenweg 52 HEEMSKERK: De Ileemskerkse Apotheek, Maerelaan 48 TANDARTSEN: F. Milatz, Kennemerlaan 2a G. Zegel, P. Potterstraat 29 Middelweg 38 G. H. M. Smeets, Middelweg 34 VELSEN-NOORD: G. K. Fierstra, Wijkerstraatweg 194 J. Rolink, Duinvlietstraat 2 WIJK AAN ZEE: W. Netelenbos, Julianaweg 71 VELSEN-ZUID: D. J. Boosman, Stationsweg 7 A J. v. Leusen, v. Tuyllweg 34 P. C. de Weerdt, Stationsw. K 5 SANTPOORT: P. J. Haselager, Hoofdstr .135 J. J. Hekman, Hoofdstraat 236 D. R. Mansholt, Vinkenbaan 23 Ir. J. Stoffel, Hoofdstraat 165 M. C. Trooster, W. Daniëlsl. 14 SPAARNDAM: F. Westerweel, Pol 1 BLOEMEND A AL: J. A. Bosch, Bloemend.w. 84 C. Eenhoorn, Bloemend.w. 17 J. H. M. Egberts, Zd. Stationsweg 12 VELSEN-NOORD: Apotheek Huisman, Wljkerstraatweg 164 SANTPOORT: Santpoortse Apotheek, Bloemendaalsestraatweg 145 Apotheek de Wilde, Broekbergenlaan 42 CASTRICUM: H. v. 't Hof, Mient 65 HEEMSKERK: H. M. Chr. Geurs, C. v. Manderstraat 3 VELSEN-NOORD: H. Groen, Duinvlietstraat 36 VELSEN-ZUID: W. Lindeboom, Thorbeckel. 39 Met uitzondering van de arts in Wijk aan Zee, zyn de bovenvermelde artsen ook verbonden aan het Algemeen Ziekenfonds „IJmond". IJMUIDEN: T. D. Biewinga, Julianakade 31 W. Bleeker, Celsiusstraat 58-60 J. A. M. Lith, Linnaeusstr. 153 DRIEHUIS: H. J. Bonhof, v. d. Vondell. 34 SANTPOORT: F. v. Dalsum, Wüstelaan 23 J. v. Ipenburg, Velserhooftl. 1 A. M. v. Paradijs- Schoonderwoerd, Litslaan 22 B. H. Smeenk, Middenduinerweg 10 BLOEMEND AAL: G. v. d. Burg, Rustenburgerw. 26 KANTOOR: VELSERDUINWEG 163, TELEF. 02550-5750, POSTGIRO 397018. BIJKANTOOR HEEMSKERK: BILDERDIJKSTRAAT 17, TELEF. 02512-2379. Medewerkers: Alle Doktoren, Apothekers en Tandartsen in de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Werkgebied: Velsen, Driehuis, Santpoort, IJmuiden, Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk. Vrijwillig en verplicht verzekerden hebben recht op: Genees- en heelkundige hulp door huis artsen Poliklinische hulp door specialisten Ziekenhuisverpleging tot en met 70 dagen per „geval" Vervoer van en naar de ziekenhuizen enz. Verloskundige hulp Tandheelkundige hulp Uitwendige geneeswijzen Sanatoriumverpleging 75 vergoeding van verpleegkosten en Kunstmiddelen. Aanvullende verzekering geeft recht op: Verpleegkosten na de 70ste dag Vergoeding op elastieken kousen, steunzolen, brillenglazen enz. VRAAGT INLICHTINGEN. N.B. De verstrekkingen hierboven genoemd zijn voor beide ziekenfondsen „IJmond" en Kenne- merland" gelijkluidend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 4