„SPECTRUM" GLAS EN VERF VERFTECHNISCH- EN KLEURADYIESBUREAU PLANTAGE 136 Telefoon: 6139-4584 BROOD- EN BANKETBAKKERIJ GEBR. DE GRAAUW BREESTRAAT 126 - TELEFOON 3657 Het oudste en vertrouwdste adres BEVERWIJK 02510 „IlllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililillllUIIIIIIIIIllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUIIIIIIIIIIIIIlllllUllllllllllllllllllllUIIIllllllllUlllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllllUIIIUIIIIIIIIIIIt^ BEHANGSELPAPIER, SCHILDERWERKEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIMI llllllllllllllllllllllllllllllinillllIllinilllllllllllllllllHIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII Glas, A., laborant, Munnikenweg 89 Glim, J., bakkersknecht, Alkmaarseweg 184 Glorie, C., brander, T. Wijckstraat 15 5078 Glorie, J., oliehandelaar, Boeweg 50 Gnodde, R., hulpsmelter, P. Verhagenlaan 37 Goderie, A., Munnikenweg 68 Goderle, J. M., calculator, Romerkerkweg 71a Goed, J., lasser, Creutzberglaan 25a de Goed, S., vertegenw., Irenestraat 35 3664 DE GOEDE, DRUKKERIJ Hendrik Mandeweg 51 directeur G. J. de Goede, Populierenlaan le de Goede, C., beambte, Boeweg 35 5698 de Goede, C. M., adj direc., Laan v, Blois 255 de Goede, C. P., winkelb., Str. v. Linschstr. 21 3664 de Goede, G. J., dir.-drukkerijPopulierenl. le de Goede, J. A., werkman, Arendsweg 142 de Goede, J. J., kant.bed., Florastraat 46 5408 de Goede, J. P., schilder, Romerkerkweg 28 de Goede, P. A., ovenist, Grebbestraat 3 de Goede, S. P., corveer, Alkmaarseweg 152 de GoedeJongejans, Mw. E., J. Vermeijen- straat 15 de GoedeManshanden, Mw. T.. Acacialaan 23 Goedegebuur, A., handlanger, Olmenstraat 26 Goeden, Mw. A. W., Zeestraat 108 3632 GOEDHART, N.V., V.h. GEBRS., Autospuitinrichting, schildersbedrijf, Populierenlaan 39 Goedhart, Mw. C. H., Iepenlaan 4 Goedhart, J. C., typist, T. Wijckstraat 16 Goedhart, M., handlanger, Creutzberglaan 19 3632 Goedhart, P., dir. schlldersb., Populierenl. 39 Goedhart, P. G., schilder, lepenlaan 6 Goedhart, R., schilder, T. Wijckstraat 16 Goejer, F., beambte, Creutzberglaan 51 Goejer, P. F., veenman, Creutzberglaan 51 3064 Goemans, A. J., bloemb.kw., Gladiolenlaan 78 Goes, J. T., chauffeur, Plantage 25 Goethals, H., v. Hogendorpstr. 5 Goethals, H. F., techn. tek., Beatrixstraat 1 5079 Goevaers, P. J. A., onderw., Wilgenhoflaan 1 Gomes, F., ass. landmeter, Bankenlaan 189 Gomes, G. H., vlammer, Margrietstraat 33 4621 Good Luck, Alkmaarseweg 145 van Goor, H., ag. v. pol., Antillenstraat 20 Goos, C., rangeerder, Waalstraat 83 Goossens, G. F., Westerlaan 99 Goossens, H. M. A., handlanger, Noorderwijk- weg 19 Goossens, Mw. J. P., Bergerlaan 41 Gootjes, A., werkman, Str. v. Linsch.str. 52 Gootjes, A. H., broodb. bez., H. Mandeweg 210 Gooijer, C. J., beambte, Kerkstraat 100 Gooijer, C. W., vleeshouw., Munnikenweg 141 Gooijer, H. P., fabr.arb., Grote Houtweg 145 Gooijer, M., landarb., Gladiolenlaan 74 Gooijer, M., dragl.-mach., Gladiolenlaan 50 Gooijer, Mw. M. G., Laan v. Kanaan 129 Gordijn, H. J .W., werkm., Populierenlaan 66 3287 Gordijn, H. J. W., adm. kant., Duinwijkln. 55 3287 Gordijn, J. M., belastingcons., Duinwijklaan 55 5080 Gort, P., bouwkundige, Wijk a. Duinerw. 37 Gorter, C., betonafw., Creutzberglaan 68 5317 Gorter, D. H. A., insp. bel., Lijsterbeslaan 27 Gorter, H., le knecht, Moensplein 12 Gorter, H. M., timmerman, Moensplein 12 Gorter, Mw. J., secretaresse, Boogaardlaan 12 Gorter, K., schaver, Alkmaarseweg 422 Gorter, P. J., oliestoker, A. v. Saksenstr. 12 GorterHommes, Mw. A. M. M. M., Lijster beslaan 13 3367 Gosen, H. J. A., dameskapper, Zeestraat 17 Goslinga, J. S., stoker, Alkmaarseweg 346 Gottbrath, Mw. B., huishoudster, Zeestraat 75 Goudriaan, J. D. P. A., schilder, Wilgenhofl. 67 Goudsblom, J., handlanger, Arendsweg 18 Goulooze, A., metselaar, Geulstraat 3 Goulooze, C. J., machinist, Waalstraat 29 Gouma, K., Dennenstraat 13 Govers, H., Laan v. Kanaan 117 Goijers, C. J., kant.bed., Bergerslaan 31 de Graaf, A., Kuikensweg 50 de Graaf, A., smelter, Kerkstraat 1 de Graaf, A. G., schaarman, Hoflanderweg 40 de Graaf, C.,' Baanstraat 39 de Graaf, C., fabr.arb., Esdoornstraat 26 de Graaf, J., Hoflanderweg 50 de Graaf, J., kant.bed., Wijk a. Duinerw. 55 de Graaf, J. A., opperman, H. Mandeweg 104 de Graaf, L., Populierenlaan 22 de Graaf, P. A., veiligh.man, M. v. Heems- IcGrkstrsst 165 de Graaf, P. J., grondw., Ringvrt a/b woonark de Graaf, R., mach.-stoker, D. Waarestr. 10 de Graaf—Verdam, Mw. B. J., vioollerares, - Akerendamlaan 2 de Graafvan der Zwan, Mw. C., Kuikens- weg 59 de Graaf—Rumping, Mw. J. A., Kerkstraat 6 de GraafBiersteker, Mw. J. M., Kuiltensw. 50 de GraafLettenmeijer, Mw. M. J., Hornl. 5 de Graaff, A. J., leerhandel., Breestraat 3e de Graaff, A. J., schoenenmag. fa. Rozemeijer, Breestraat 18 de Graaff, C., Kees Delfsweg 44 de Graaff, C., postbode, Gr. Houtweg 85 de Graaff, G., Marijkestraat 19 de Graaff, G. J. H., ojiesl., Heemskerkerw. 48 de Graaff, J., hulp-smelter, Alkmaarsew. 297 de Graaff, J. F. P., postbode, Dommelsingel 36 de Graaff, J. H., slager, Hofdijkstraat 10 de Graaff—Bouwman, Mw. D., Gr. Houtw. 85 3657 de Graauw, Gebr., brood- en banketbakkerij, Breestraat 126 3657 de Graauw, H. S. M., banketb., Breestraat 126 de Graauw, W. J., broodbakker, Beukenstr. 1 3138 GRAFMONUMENTEN N. J. GROOT ZOON, Bevcrwijkse Steenhouwerij steenhouwerij en marinerwerken, Munnikenweg 1-5, hoek Alkmaarseweg van der Gragt, J. P. F., gr.handelaar, Romer kerkweg 51 3718 5684 3494 46

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 50