Alphenaar 11532 Grammofoonplaten Piano's Muziekinstrumenten Grammofoons Platen di scoteek BEVERWIJK 02510 KRUISWEG 47-49 HAARLEM i Adviseurs voor muziek sinds 1895 3288 GRAMMOFOONS EN -PLATEN „DE RADIO DOKTER" televisie-radio, elektrische apparaten, muziekinstrumenten, Begijnenstraat 22 en 25 3706 GRAMMOFOONPLATEN „DE RADIO-SPECIALIST" FA. M. DE WEIJER radio-televisie Breestraat 59 Granneman, P. J., Vondellaan 36 Grapendaal, A., schilder, Kerkstraat 8b Grapendaal. B. J., stuurman, Soetemanstr. 12 Grapendaalj C., bankwerker, Hoflanderweg 19a 3175 Grapendaal, C., groenteh., Munnikenweg 2a Grapendaal, C. H., kraandr., Creutzbergl. 164 Grapendaal, C. J., arb., Wijkermeerweg 21 Grapendaal, D., smelter, C. Matersweg 94 Grapendaal, G., corveeër, Heemskerkerw. 154 Grapendaal, G., voorman, C. H. Moensstr. 2d Grapendaal, G., opzichter, Koolstraat 11 Grapendaal, G. N., Hoflanderweg 19a Grapendaal, G. N., pijpmont., Hoflanderw. 46 Grapendaal, H., kraandr., Dierluststr. 12 Grapendaal, H., speelt, opp., C. Matersweg 5a Grapendaal, J., kraandr., Soetemanstr. 16 4870 Grapendaal, J., woninginr., C. Matersweg 102 Grapendaal, J., timmerm., Creutzberglaan 51a Grapendaal, J., magaz.bed., Schuurmanstr. 47 Grapendaal, J., grondw., A. v. Saksenstr. 8 Grapendaal, J., analyst, Grensstraat 2 Grapendaal, J., baas, benzolfabr. Berkenln. 7 Grapendaal, J., handlanger, Oever 8 Grapendaal, J. F., arbeider, Romerkerkweg 63 TELEFOON 6117 „HET MUZIEKHUIS" Eigenaar: J. BENNING PLANTAGE 134 Grapendaal, J. G., arbeider, Torenstraat 22 Grapendaal, L., oppasser, Patersweg 35 Grapendaal, M., chauffeur, Irenestraat 9 4597 Grapendaal, N. G., opzichter, Hoflanderw. 56a Grapendaal, R., handlanger, Arendsweg 180 Grapendaal, W., ass. boekh., Alkmaarsew. 384 Grapendaal, W. C., kant.bed., H. Mandew. 192 5576 Grapendaal, W. D., chem. vakman, Berken!. 29 3126 Grapendaal—de Vries, Mw. C., bloemb. kwst., Creutzberglaan 179 Gras, W. R., chauffeur, Vlaanderenstr. 46 Gravekamp, Mw. J., C. Matersweg 81 Gravemaker, E., vormer, D. Waarestraat 8 Gravemaker, T., betonarb., Graafwijkstr. 21 de Greef, C., controleur, P. Verhagenlaan 88 Greidanus, T., constr., van Breenstraat 17 6004 Greuter, H., slager, Westerlaan 8 Greveling, L., metaalarb., Beatrixstraat 31 Grevelink, G., handlanger, Oever 32 Grevink, A., verzek.agent, Boogaardlaan 15 Greijmans, C. P., handlanger, Gr. Janstr. 60 Greijmans, J. H., transp.arb., Kroonstraat 39 van Griensven, H. M. M., bedrijfsl., Breestr. 54 Grimberg, W. L. F., beambte, Waalstraat 71 Grimbergen, H. M., Prlnsesselaan 7 Groen, B., broodverk., C. H. Moensstraat 7 Groen, C., ovenvuller, IJsselstraat 59 Gi'oen, D. H., kraandrijver, Gladiolenlaan 48 Groen, G., havenarb., Zweedselaan^ 22 Groen, G., verkoper, C. H., Moensstr. 2a Groen, G., gereedsch.maker, Dinkelstraat 31 Groen, G. W., lasser, Berghuisstraat 18 Groen, H., fabr.arb., Berkenlaan 15 Groen, J., haspelaar, Heemskerkerweg 5 Groen, J., kruidenier, Grote Houtweg 56 Groen, J., handlanger, Munnlkenweide 80 Groen, J., olieman, Creutzberglaan 47b Groen, J. C., bedrijfsleider, Baljuwslaan 10 Groen, N. J., Munnikenweg 12 Groen, S., pannenman, Wilgenhoflaan 83 Groen, Th., kunststofbew., Nassaustraat 17 Groen, T. J., voorman, E. Sterkstraat 27 Groen, Th. S., plaatwerker, Munnikenweg 127 Groen, W. J., kaashandel., Laan v. Blois 88 3831 Groen's kaashandel, C. H. Moensstr. 2a Groen—Verduin, Mw. C., C. H. Moensstr. 2a Groen—Dekker, E., Dekkerstraat 31 van der Groen, H., kant.bed., Plantage 203 Groenendaal, F., verkoper, Wijk a. Duinerw. 51 Groenendijk, Mw. H. W., onderwijzeres, Aca cialaan 24 4779 Groeneveld, A., administrateur, Groenelaan 28 Groeneveld, A., bootsman, Munnikenweide 44a 3669 Groeneveld, A. L., waterb.kund., Zeestr. 196 Groeneveld, F. J., mont., H. Mandeweg 280 Groeneveld, G. J., grooth., Oranjestraat 45 Groeneveld, G. J., werkman, Tuinstraat 1 4786 Groeneveld, H. A., grossier, Boeweg 28 4197 Groeneveld, H. C., caféh., Creutzberglaan 186 Groeneveld, H. H., loco-dr., Creutzberglaan 133 Groeneveld, J., Arendsweg 35a 3199 Groeneveld, J., hfd.fitter, van Breenstr. 10 Groeneveld, J., bankwerker, v. d. Palstr. 21 Groeneveld, J. A., Alkmaarseweg 85 Groeneveld, J. T., van Breenstraat 45 4201 Groeneveld, L., werktuigk., Boogaardlaan 29 Groeneveld, L., schilder, E. Sterkstraat 73 Groeneveld, L. J., mont., Str. v. Llnsch.str. 62 Groeneveld, M., elefctr., de Vlsscherstr. 20 5082 Groeneveld, Fa. Th. C., kruidenier, Alkmaar seweg 395 Groeneveld, Th. C., kruiden., L. v. Kanaan 145 Groeneveld, W. H., monteur, H. Mandew. 262 GroeneveldBruijns, Mw. A. J., mangelster, Grote Houtweg 33 GroeneveldGelderman, Mw. W. J., v. Breen straat 45 Groeneweg, L., lasser, Amstelstraat 52 Groenewoud, C. A., bakker, Gr. Houtweg 217 4084 Groenewoud, J., ambten., Munnikenweg 87 Groenewoud, J. L., met.draaier, Oranjestr. 17 4704 Groenink, L. R., caféhouder, Nieuwstr. 10 Groenland, B. F., grondw., Galgenweg 6 Groenland, C., arbeider, A. v. Saksenstr. 5 Groenland, C., bootsman, Rijvordtlaan 46 Groenland, H. J., werktuigk., Wijk aan Dui- nerweg 5 Groenland, J., Heemskerkerweg 34 Groenland, J. L. J., arb., Munnikenweg 139 Groenland, L. N., havenarb., H. Mandeweg 208 Groenland, L. P., bezorger, Beukenstraat 6 Groenland, N., smelter, Dekkerstraat 15 Groenland, P. L., bezorger, Berghuisstr. 13 3688 Groensmit, Dr. K. H., rector, Zeestraat 120 3208 de Groentebeurs, café, Meerstraat 72 47

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 51