VERBEEK s HAARDENHUIS Alléénverkoop van INTERNO kolenradiafors Zuinig stoken kunt U met onze haarden BREESTRAAT 9 TELEFOON 3626 H BEVERWIJK 02510 •j i m 111111 11111 i 1111111 111111111111 j 111111111 111 n iu 11 m Ii m n iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii,,,,,,,,,, iiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiinuHHHimiiinnHn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j Groenveld, D., besteller, Lekstraat 27 van Groningen, A. L., van Breenstraat 21 5293 van Groningen, L., onderwijzer, Beukenstr. 25 van Groningen, Ph. L., melkh., Oostertuinen 11 de Groof, H. J., bouwk., Dr. Schuitstr. 21 de Groof—van Etten, Mw. H. M. J., Breestr. 21 Groot, A., handlanger, Kloosterstraat 10 Groot, A. A., arbeider, Waalstraat 25 Groot, C., brood-banketb., Kuikensweg 40 Groot, C. B., handlanger, Munnikenweide 79 Groot, C. J., steenh., Munnikenweg 1 Groot, E., havenarb., Waalstraat 91 4498 Groot, Dr. E. H., adj-direct., Dreef 11 Groot, G., boterhandelaar, Schans 28 Groot, Mw. G. L. D., Zeestraat 20 Groot, J., tekenaar, Begijnestraat 13a 4371 Groot, J., veiligh.insp., Creutzberglaan 28 Groot, J., hulpverlader, Geulstraat 49 Groot, J., kant.bed., Koningstr. 164 3079 Groot, J., verz.agent, H. Burgerstraat 1 4896 Groot, J. C., kleermaker, Arendsweg 52 4896 GROOT, J. F., HERENMAATKLEDING- CONFECTIE EN HERENMODES Arendsweg 52, t.o. R.K. Kerk 6238 Groot, J. P., kant.bed., Narcissenstraat 33 Groot, J. W., boterhandelaar, Schans 22 5083 Groot, K., kantoorbed., Meidoornstraat 14 4873 Groot, K., agent fijnwasserij, Populierenln. 60 3968 Groot, K. R., hfd.onderw., Populierenlaan 13 Groot, L., uitvoerder, Baanstraat 52 3138 Groot, N. J., steenhouwer, Munnikenweg 3a 3138 Groot Zonen, N. J., steenhouwerij, Munni kenweg 1-5 GrootScheffers, Mw. C. M., Arendsweg 52 de Groot, B. L., technicus, Eemstraat 17 4685 de Groot, C., bloemkw., Heemskerkerw. 304 de Groot, Mw. C. G. M., secretaresse, Beeck- zanglaan 76 5577 de Groot, J., arts, Warande 27 de Groot, J., bankwerker, Oostertuinen 9 de Groot J. C., fabr.arb., Dierluststr. 15 de Groot, J. F. A., contr., Alkmaarseweg 254 de Groot, J. H., instr.maker, Merwedestr. 54 de Groot, K., terreinopz., H. Mandeweg 156 de Groot, L., préparateur, Zonnebloeml. 21 3023 de Groot, N., adm. en proc.h., Akerendaml. 8 de Groot, O., mach. bankw., Kanaalweg 81 de GrootRooze, Mw. A., Burgerhartstr. 34 de Groot—Kuijer, M. C. W., Dierluststr. 15 Grootjen, D., arbeider, Galgenweg 26 Grootjen, Mw. J. R., Heemskerkerweg 18 Grootjes, C. T., fabr. arb., Florastraat 18 3492 Grosfeld, F. J., chef de bureau, Zeestraat 116 Grouwstra, K., uitvoerder, Gr. Janstraat 24 Gruteke, H. W., wagenm., D. Waarestraat 60 Grijzenhout, W. L., verteg.w., L. v. Blois 66 van Gulik, A. J. c. M., bankw., Peelstraat 13 van Gulik, L., kraandrijver, Bergerslaan 148 Gunneman, C. E., portier, Witstraat 27 Gunneman—Willems, Mw. A. J., Olmenstr. 12 Günther, A. H., arbeider, Spoorsingel 40 Günther, A. M. H., vouwv.arb., Spoorsingel 14 Guijt, P., machinist, Wilgenhoflaan 115 Gij bels—Maris, Mw. M., Munnikenweg 72 van Gijn, J., hulp metaalbew., Grensstraat 56 Gijsberts, Mw. W. S., Populierenlaan 4 Gijsen, B., kant.bed., Alkmaarseweg 74 van Haagen, J. H. J., kok, Grote Houtweg 82 Haagsma, J., bankwerker, Surinamestraat 17 ?aa^sma' &em--arb., Kloosterstraat 10 5612 Haak, N.V., wasserij, Bergerslaan 172 Haak, A., elektriciën, Irenestraat 7 Haak, C., juwelier, Breestraat 48 Haak, J., opticiën, Scheijbeecklaan 17 48 3621 HAAK ZN., JAN, OPTIEK, prisma-kijkers, kompassen, microscopen, horlogerie, uurwerken, goud, zilver. Keltum-Pleet, Breestraat 48 Haak, M., electriciën, Van Hogendorpstr. 3 Haak—Bredius, Mw. W., Breestraat 48 van den Haak, G. A., mag.kn., Javastraat 39 van den Haak, J., D. Waarestraat 5 van den Haak, J. A., vertegenw., Wilgenhof- laan 47 Haaksman, Mw. B. M., soc. werk., Berkenl. 10 de Haan, A., pijpl.-mont., Heemskerkerw. 11 de Haan, E., arbeider, Boeweg 33 de Haan, F., lasser, Dekkerstraat 15 Haan, F. J., metaaldraaier, Bergerslaan 104 de Haan, G., grondwerker, Patersweg 10 de Haan, G., bedrijfsleider, H. Burgerstr. 33 de Haan, J., onderwijzer, Sumatrastraat 35 de Haan, J., ie assistent Wijk a. Duinerw. 93 de Haan, J. H., lab. arb., Wilgenhoflaan 76 ae Haan, J. K., agent v. pol., Plantage 139 de Haan, Mw. M., fabr.arb., Hoflanderw. 37 de Haan, p., grondwerker, Havenstraat 89 de Haan, P., bedr. aalm., Zeestraat 92 de Haan, W., chemicus, Wijk a. Duinerw. lil de Haan, w. J., fabr. arb., Florastraat 45 de Haan—Vogt, Mw. A. c. G., Dr. Schuitstr. 45 de Haan—Drenth, w., Sparrenstraat 23 Haanstra, L., bankwerker, Bloemhofstr. 7 ter Haar, B. w. K., a/b ws Ringvaart 5209 3517 4823 3751 ÏIt^52EN KACHELS' HERGARDEN'S IJZERHANDEL, hang- en sluitwerk, gereedschappen, Scfh™30 2lneS' centrlfuSes, tuingereedschappen 3626 g^^enhuis Veerbeek, reparatie-inrichting, 5382 HAARDEN EN KACHELS FA. JAC. VERHORST ZN, Alkmaarseweg 6-8, smederij-constructiewerkpl. 3961 privé: Prinsesselaan 18 02500—12304—15681, na 18 uur 020—719789 N„v- HAARLEMSE BOUWSTOFFENHANDEL, dHA-BE-HA", Spaarnwouderstraat 40, Haarlem. Dir. H. W. Schneider. Boards-Eternit-Buizen-Hulpstukken- Golfplaten 3309 4263 4430 5656 Haarmans, drukkerij, Breestraat 10 Haartman, J. H., werktuigk., Wiigenhofln 11 Haartman, J. H., vertegenw., Populierenln. 27 de Haas, J c., baas ijzerpark, L. v. Kanaan 66 de Haas, J. w., timmerman, M. v. Heems kerkstraat 117 de Haas, M., pr. boorder, Creutzberglaan 163 de Haas, M. F., metaaldr., Munnikenweg 39 zaak Munnikenweg 18 de Haas, M. w., architect, Margrietstraat 5 de Haas, M. w. F., bedrijfsl., Breestraat 66a ae Raas, R., kraandrijver, v. Breenstraat 2 ae Haas, S. Felectriciën, Dierluststraat 17 Haasnoot, G., bankwerker, Florastraat 7 Haasnoot—van der Loo, Mw. C. C., Alkmaar seweg 246 van Haaster, J., bakker, Zeestraat 108 Haeck, J. G., electriciën, St. Aagtendijk 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 52