KENNEMER DAGBLAD „DE KENNEMER" KENNEMER AUTOGARAGE de krani voor Kennemerland UIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII v De enige krant welke in Beverwijk wordt gedrukt. -$• Verschijnt elke vrijdag in een op- 1 lage van 18000 exemplaren. 1 -M- Komt huis aan huis in Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Wijk aan Zee, Castricum en Bakkum. Bureau alléén Breestraat 122 (tegenover de Bloksteeg) - Telef. 3009 huiminuimini 6174 Kauling, N. C. J., werktuigb.kundige, Laan v. Blois 50 Kause, F., electriciën, Merwedestr. 30 Kauw, J., ambt., Essenstraat 32 3710 Kaijer, A., slager, Alkmaarseweg 181 Kee, A. F., laborant, Hoflanderweg 260 3407 Kee, F. J., modelmaker, C. Matersweg 88 4228 KEE, v.h. J. P. SCHELVIS, Aannemers-, Timmer- en Metselbedrijf fa. J. F. kantoor adres Corn. Matersweg 88, b.g.g. tel. 02513—589 3210 Kee—Lausberg, Mw. G., lerares, Scheijbeecklaan 24 Keegstra, R., ambt., Wijk a. Duinerweg 159 van Keeken, D. A., vertegenw., Arendsweg 198 Keesen, B. L., schilder, van Breenstraat 30 Keesen, J. H., schilder, Grote Houtweg 127 Keesen, L., bankw., Javastraat 21 Keesen, R., typograaf, van Breenstraat 34 Keessen, A., Stumphiusstraat 11 Keet, F. H., bankw., Oever 30 Keet, J. J., metselaar, Grote Houtweg 242 Keetvan Giesen, Mw. M. J., Alkmaarseweg 407 Keirsgieter—Smit,Mw. C., serveerster, Baanstraat 57a Keizer, D., marktkoopman. Creutzbergl. 20a Keizer, G., hfd.ass., Berkenlaan 17 de Keizer, J., D. Waarestraat 13 4118 van Kekerix, J. P., vertegenw., Wilgenhofl. 29 Kelder, J., mag.knecht, Wijkermeerweg 46 5394 Kelder, P., Vondellaan 97 Kelder, P., Sparrenstraat 15 Kelder, P. J., buildozermach., C. Matersweg 40 Kercler, T. J., werkster, Wijkermeerweg 35 4582 Kelder, W., baas kranen, H. Mandeweg 8 4915 Kelderman, G. A., Graaf Florislaan 74 Kelderman, J., onderwijzer, Plantage 153 3748 Kemp Modehuis, Breestr. 30, privé: Zeestr. 26 3748 Kemp, P., damesconfectieh. Zeestraat 2b Kemp, T. N., los arb., Kruisweg 26 Kempe, A., voorman, P. Verhagenlaan 84 Kempe, P., hulp-bankw., Eemstraat 43 van Kempen, C., bankw., Soetemanstraat 14 van Kempen, F. A., verk., Munnikenweide 51a van Kempen, J. C. M., verk., D. Waarestr. 26 Kemper, M., boekh., Celebesstraat 17 Kemper, N., chef monteur, Heemskerkerw. 39b Kemps, A. C., huisknecht, Peperstraat 17 3009 „De Kennemer" nieuws en advertentieblad, Breestraat 122. VERSCHIJNT 1 x PER WEEK HUIS aan HUIS eig. mevr. M. M. PostKockx uitg.: B. J. Post, Waranda 9 A. A. M. Post 4071 Advertentiechef: G. Bonnema, Munnikenweide 74 4841* KENNEMER N.V. MACHINEFABRIEK, Koningstraat 121 4282 Kennemer Autogarage W. J., Admiraal, DKW-auto's, Alkmaarseweg 155 3297 Kennemer Conf.ind., Baanstraat 32 KENNEMER DAGBLAD, bureau Zeestraat 50 4790 administratie, afd. abonnementen en advertenties 3998—5077 Redactie 02550—5790 Bijkantoor en Redactie IJmuiden, Leeuweriklaan 30 W. J. ADMIRAAL Alkmaarseweg 155 - Telefoon 4282 D. K. W. - A U T O S Olie - Benzine - Banden - Reparatie 6109 Kennemer Elektriciteits Werken N.V. Plantage 148 3252 KENNEMER THEATER, Bioscoop, dir. Ch. L. Hart, Zeestraat 41-43 4756 KENNEMER UITVAARTVERZORGING COÖPERATIEVE: K.U.V. uitvaartleider: H. Jonkman uitvaartcentrum: Velserweg 18 3013 „KENNEMERLAND" ALGEMEEN ZIEKENFONDS, Zweedselaan 40, 02512—452 hijkantoor Maerelaan 52, Heemskerk BUREAUX: ZEESTRAAT 50, BEVERWIJK Telef. Administratie: 4790 - Telef. Redactie: 3998 Bijkantoor en Redactie: IJmuiden, Leeuweriklaan 30 - Telef. 5790 58 BEVERWIJK 02510

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 62