I BIJ SLAAGT HET HELE GEZIN! KLEDING VOOR MA, PA, AN EN JAN BAANSTRAAT 78 - Telefoon 3313 BEVERWIJK 02510 HiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiHHiiMiMmiiiiimiiimiHiiii inui"""i iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiii!iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiii>iiiii'Uiiiii"iiii!iiiiiiiiniii"|,l,,|Hi,|ii,iii"iiiii,,i|imiii|ii,iiii»,ii,iiiiiiiiiiiimmiiii" IIIIMIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII 5343* „KENNEMERLAND" G.A., COOP. TUINDERSVERENIGING, groente- en fruitveiling, dir. Jac. de Weyer, Meerstraat 66, Breestraat 45-49 3183 KENNEMERLAND, DAGBLAD, opgericht 1873, Breestraat 77, Postbus 18, postgiro 449380. 4543 „KENNEMERLAND,, N.V. METAALGIETERIJ, Havenstraat 1-5, giro 294761, bankrelatie de Amsterdamse Bank N.V. 3671 de Kennemers B.V.V., Hendrikslaan 1 4905 Kennemerstaten, Zeestr. 43 3106 Kennemerstaten, Velserweg 12 Kenniphaasvan der Wal, Mw J., huishoudst., Heemskerkerweg 298 KentsonKoppelaar, Mw. P., Vondellaan 63 Kerkhof, A., kermisreiziger, Wijkermeerw. wwkamp Kerkhof, H., ambt., Geulstraat 1 Kerkhof—Parée, Mw. H. A., Duinwijklaan 41 Kerkhoff, Mw. A. A., Wijk a. Duinerw. 11 Kerkhoff, H., Wijk a. Duinerw. 11 Kerkhoffvan Leeuwen Mw. G. C., D. Waarestraat 21 5529 Kerkmeer, C. D., ambt., Baljuwslaan 2 Kerkstra, B., kraandr., van Breenstr. 51 Kern, W. A., handlanger, Laan v. KanaSn 52 Kersbergen, P. S., kantoorbed., Plantage 112 Kersbergen—Kruk, Mw. T., Alkmaarseweg 304 Kerseboom, G., Wilgenhoflaan 78 van Kersen, C. M., drogiste, Plantage 96 Kerssens, J. C., afvlammer, Eemstraat 33 Kersten, P. W., stapelaar, Dinkelstraat 67 Kersten, W. J. H., kelner, Grensstraat 56 Kersten—van Zutphen, Mw. H. J. werkster, Grensstraat 56 Kesseling, A. H., arbeider, Oever 10 Kessens, H. T., voorm., Schuurmanstraat 77 Kessens, H. W., Berkenlaan 9, Kessens, J. G. C., bankw., Bremmerstraat 25 van Kesteren, J. G., chauff., Alkmaarsew. 406 Ketting, H., machnist, Oever 88 Ketting H., verpleegster., C. Matersweg 84 Ketting, J., kantoorbed., Kuikensweg 107 Ketting, L. C., apparaatw.mach., Heemskerkerweg 158 Keukens, G. P., kapelaan, Breestraat 105 Keulen, H., monteur, H. Mandeweg 214 Keulen, H., kantoorbed., Creutzberglaan 22a Keulen, P. J., kant.bed., Populierenlaan 7 van Keulen, Mw. M., Noorderwijkweg 26 van Keulen, M., fitter, Berghuisstraat 9 van Keulen, N. J., timmerman, Noorderwijkweg 26 van Keulen, T., grondw.. Noorderwijkweg 26 van Keulen, W., walser, Arendsweg 147 van KeulenVermeren, Mw. S. J., Creutzberglaan 20 Keuning, J., lasser, Peelstraat 7 5389 Keur, J., bankw., A. Dekkerlaan 17 6940 Keus, Mw. C., directrice huish.school, Sparrenstraat 19 Keuzekamp., A., hfd. opz., Acacialaan 41 6109 K.E.W. N.V., electro techn. bur., Plantage 148 KeijerVenmans, Mw. H., Irenestraat 7 Keijser, H. C., lab.ass., Noorderwijkweg 9d 4724 Keyser, chem. wasserij, Zeestr. 68 Keijzer, .T., arb. staalmeubel, Dinkelstraat 61 Keijser, P., metselaar, Sumatrastraat 27 Keijzer P. C., inzetter, Kuikensweg 68 Kiebert, J, M., expediteur, Koningstraat 69 Kiebert—Vessies, E. M., D. Waarestraat 9 4225 van de Kieft, J., leider gem. werkpl. Lijsterbeslaan 62 Kiekebelt, A. J., handlanger, Gr. Houtweg 211 Kiekebos. H., ovenman, Heemskerkerweg 155 Kiekens, P. G., filiaalhouder, Koningstr. 120 de Kievid, J., snijder, Surinamestraat 2 Kikke, K., C. H. Moensstraat 38 van Kilsdonk, A. F., commies, Munnikenweide 37 KimmanCornelisse, C. G., Boeweg 17 4528 Kindt, K., boekh., Stumphiusstraat 4 Kingma, A., kraandr., Oostertuinen 35 Kingma, L., timmerman, Nassaustraat 31 3649 „KINHEIM", HOTEL, Vondellaan 24 Beverwijk 3316 Kinheim, tapijtknoperij, Zeestr. 98 Kinsbergen, L., exp.knecht, Munnikenweide 28 van Kints, W., electr.lasser, Populierenlaan 51 Kion, H., schilder, Peperstraat 12 Kip, P., ambt., Grebbestraat 30 Kippersluis, F., rijwielbew., Iepenlaan 18 Kippersluis, N. J., chauffeur, lepenlaan 18 Kirsch, R. H. F., bankw., Beijneslaan 39 4220 Kissel, Ir. R. R., ingenieur, Fresialaan 4 3852 Kist, A., inkop, kunstm.fabr., Lijsterbeslaan 9 Kitzmann, O. E. R., bankw., P. Verhagenl. 81 Klaassen, C. E., winkelbed., Noorderwijkw. 101 Klaassen, W., boekdr., Noorderwijkweg 61 6116 van der Klaauw, Mw. I. A. M., vroedvrouw, Moensplein 2 Klanderman, J., draaier, Lekstraat 2 5323 Klapwijk, J. G., hoofdass., Duinwijklaan 4 Grebbestraat 11 Klarenaar, Mw. M. P., a/b ws Ringvaart Klarenbeek, T. J., kellner, Vondellaan 10 Klasema, S. J., werktuigk., Peelstr. 19 Klasens, L., kok, C. H. Moensstraat 34 3116 Klaver, H. K., chef, Populierenlaan 10 3152 Klaver, P. J., schilder, Moerdijkstraat 29 Klaver, W. D., boormeester, Kuikensweg 97 KlaverManshanden, Mw. C., Kuikensweg 53 KlaverKaandorp, Mw. J., H. Mandeweg 142 KlaverDuin, Mw. V., Lindenlaan 23 5454 't Klaverblad, verfhandel, Kuikensweg 53, b.g.g. 3152 4429 VAN KLAVEREN, M. J., „DE WOLBAAL" handwerken, fournituren, kousen, sokken, babyartikelen, Baanstraat 16 4627 KLEDING - RIJWIELEN - MOTOREN COR OLÏ, Breestraat 108. Amsterdam, Jan v. Galenstr. 62-64-79 tel. 020—85697 s r -1 3629 KLEDINGMAGAZIJN BENDER'S, Broeken en Colberts Speciaalzaak, Breestr. 17 SPANT 'fRSTR Telefoon 3696 Voor de fijnere Heren- en Juniorenkleding 59

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 63