BEVERWIJK 02510 Merts, J. P., fabr.arb., Grensstraat 13 5230 Merz, G. N. M., onderw., Laan v. Blols 94 3214 MES, EXPEDITIEBEDRIJF, dagelijks WUk aan Zee, Velsen, IJmuiden, Santpoort, v.v. Amsterdam, Zeestraat 72 02550—8161 bljk. IJmuiden, F. de Boer, Planetenweg 2 Mes, J. A. M., administrateur, Begoniahof 9 Mes, J. C., metselaarovenbouw, H. Mandeweg 268 3214 Mes, P., expediteur, Zeestraat 72 Meskendorp, G., metaaldraaier, Olmenstr. 46 Messnlk, R., stoffeerder, Iepenlaan 22 4634 Metaalbew. Bond, R.K., Moensplein 18 3044 METAALBEWERKING CONSTRUCTIE WERKPLAATS M. VEERBEEK JR N.V., Staalconstructies, Havenstraat 81a, b.g.g. tel. 4593 4171 METAALGIETERIJ CALKASEM spuit- en coquille-gietwerk, non ferro-metalen, Brink, 18, b.g.g. tel. 4256 4543 METAALGIETERIJ „KENNEMERLAND" N.V., Havenstraat 1-5, giro 294761, bankrelatie de Amsterdamsche Bank N.V. 4747 METAALGIETERIJEN „DE NIJVERHEID" Koude Horn 1, postbus 11, giro 86269 Bank: de Amsterdamsche Bank N.V. Telegramadres: Nijverheid 3336 METALEN. Inkoop van alle oude non-Ferro metalen en oud ijzer. F. L. WIJKSTRA, Meerstraat 20-22 van Metelen—Bensdorp, Mw. M., Hoflanderweg 242 Metselaar, A., werkm., Grote Houtw., 23 Metselaar, B., schoonm., Arendsweg 112 Metselaar, B., kraanmach., Margrietstraat 31 Metselaar G. A., grondw., Grote Houtweg 7 Metselaar, J., kraandr., Slonstraat 15 Metselaar, J., meetmaler, Berghuisstraat 14 Metselaar, J. M., stijgerbouwer, Gr. Jansstr, 23 Metselaar M., kleerm., Rljvordtlaan 10 Metselaar, M. J., bootsman, Galgenweg 88 Metselaar, T., landarb., Boeweg 5a Mettes, S. C., hoogovenarb., Plantage 131 Mettler, C. F. E., ass.leraar, Oever 112 Metz, J., Oostertulnen 56 Metz, J. P., timmerman, Noorderwijkweg 82 Metzelaar, C., groentehandelaar, Hèemskerkerweg 5a Metzelaar, C. A. B., fabr.arb., Grensstraat 4 Metzelaar, J. P., havenarb., Hofdijkstraat 59 Metzelaar, M. J., monteur-slijper, Noorderwijkweg 96 Metzelaar, P. K., metselaar, Wllhelminastr. 7 6105 MEUBELEN EN WONINGINRICHTING „NEDERLAND" Plantage 152 02550—7541 Marktplein 29, IJmuiden Meuldijk, D., electr.lasser, C. Matersweg 49 3865 Meuleman, F. A., kruidenier, Alkmaarsew. 228 Meuleman, W. F., koopman, Populierenlaan 58 6224 Meuleman, Fa., zelfbediening, Plantage 140 Meuleman—Ketels, A. M., Populierenlaan 58 3405 van der Meulen, C., fotograaf, Zeestraat 2 van der Meulen, C. L., bedrijfsleider, Dinkelstraat 35 van der Meulen, H., fotograaf, Baljuwslaan 8 4708 van der Meulen, J., accountant, Zeestraat 117 van der Meulen, Mw. J. H., onderwijzeres, Plantage 105 van der Meulen, T., sjouwerman, Hoflanderweg 236 72 van der Meulen, W., huissch., Kloosterstr. 10 Meurs, R., ambt., Wilgenhoflaan 97 van Meurs, C. J., spuiter, Boeweg 47a van Meurs, G., zandvormer, Kloosterstraat 20a 4190 van Meurs, J. H., zenuwarts, Pr. Bernhardl. 4 van Meurs, J. J., betonwerker, Boeweg 47a van Meurs, J. J., uitvoerder, Burgerhartstr. 16 van Meurs,—van Rossum, Mw. C., Havenstr. 87 van MeursDanko, Mw. W., werkster, Creutzberglaan 132 5636 Meursing, N. A., arts, Freslalaan 6 5670 Meuwese, Mw. J. L. M. Th., dir. R.K. openb. Leesz., Laan van Blois 64 Mevissen, H., monteur, Munnikenweg 47 Mevissen, J. J„ chauffeur, A. v. Saksenstr. 5 Mevissen, M., chauffeur, J. Vermeijenstr. 5a Meij, J., agent v. pol., Peelstraat 28 de Meij, P. A., kant.bed., Antlllenstraat 2 van der Meij, A., C. Matersweg 7 van der Met), A., bakker, de Witstraat 33 van der Meij, A., storingsmonteur, Oostertulnen 62 van der Meij, A. A., boblneur, Gr. Houtweg 142 van der Meij, A. M., havenbaas, Borneostr. 59 van der Meij, B. W., letterz., H. Mandeweg 11a van der Meij, F., handlanger, Merwedestraat 76 van der Meij, F. J., boblneur, Plantage 173 van der Meij, G., Ie man mag., Gr. Janstraat 7 van der Meij, G. M., Kulkensweg 95 van der Meij, H. A., hulsschilder, Boeweg 9a van der Meij, H. J., landarb., Plantage 161 van der Meij, J. baas, H. Mandeweg 100 van der Meij, J. J., timmerman, Platanenl. 37 van der Meij, J. J. A., bouwk.-opzichter, Iepenlaan 4 4106 van der Meij, J. W., hovenier, Galgenweg 1 van der Meij, P., werktuigk., Plantage 173 van der Meij, P. A., groente en fruith., Alkmaarseweg 64 van der Meij, P. J., hovenier-winkelier, J. Vermeijenstr. 20a van der Meij, S. J., schoenm., H. Mandeweg 12 4089 van der Mey, W. verz.agent, Wijkeroogstr. 196 van der Meij, IJ, fabr.arb., Dommelslngel 6 van der Meij—Wiecki. Mw. H., Arendsweg 114 Meijer, A., handlanger. Plantage 49 Meijer, A. J., Esdoornstraat 1 Meijer, A. J., kant.bed., Elzenlaan 24 Meijer, B. W., kraanmach., Plantage 55 Meijer, C., arbeider, Borneostraat 21 3975 Meijer, Ds. C., predikant, Zeestraat 142 Meijer, C. H.. bankw., P. Verhagenlaan 19 5133 Metier, Mr. E., jur. adviseur, Anemonenlaan 5 Meijer, F., econoom, Stumphiusstraat 14 3213 Meijer, G., schilder, Koningstraat 117 5557 Metier, H., melkslijter, Schans 18 Meijer, H., gasfitter, Oever 100 Meijer, H., monteur, Grebbestraat 24 Meijer, H. A., bankw., Oever 40 4307 Meijer, H. H., café „Scheiwijck", Arendsweg 64 4158 Meijer J., ambt., Schans 36 Meijer, J„ H. Mandeweg 164 Meijer, J. F., beambte, Bankenlaan 191 Meijer, J. F., bankw.. Kloosterstraat 42 Meijer, J. H., vulstofbereider, Oostertulnen 50a Meijer. J. H., uitvoerder, Kastanjelaan 27 Meijer, J. H., Sparrenstraat 5 4584 Meijer, J. H., huisschilder, Rijvordtlaaan 92 6139 zaak: Plantage 136 Meijer, J. H. A., banketb.-kok, Surinamestr. 4 Meijer, J. J., stoffeerder, P. Verhagenlaan 36 Meyer, J. M. E. C., Creutzberglaan 152 Meijer. L., monteur, Creutzberglaan 152 Meijer P., spoorlegger, Oever 70 4230 MEIJER, AANNEMERSBEDRIJF N.V. V.h. P., Reguliersdwarsstraat 12 02517—309 P. Metier, Stetweg 2, Wtjk aan Zee 3320 M. Meijer, Watervlletstraat 27, Velsen N. 5239 B. A. Roschar, Walravenstr. 21, Velsen Noord Meijer, R., Munnikenweg 70 4056 Meijer, R., chef boekh., Waranda 20 Meijer, W., bouwvakarb., T. WIjekstraat 13 Meijer, W., bedrijfsleider, Munnikenweg 107 Meijer W. J., timmerman. Gr. Florislaan 37 Meijer—de Vries, Mw. C., Acacialaan 36 Meijer—Zegwaart, Mw. M., Oostertulnen 53 Meijerhof, J., handl., v. Harencarspelstr. 7 Meyerhof, S., bed.man. Oranjestraat 39 Meijers, H., lab.ass., Vinkenbaan 4 Meijne, T., bloemistkn., Zeestraat 215 Meijnen, J. C., onderwijzer, Gr. Florislaan 55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 76