Het Naaimachinehuis B. SCHAAP Beverwijk, Breesfraat 35, tel. 4193 waarjjorg voor kwaliteit en vakmanschap Zaandam, Ged. Gracht 26, tel. 64537 Qo|( voof 1s,e mer|ien Breimachines Haarlem, Kruisstraat 25, tel. 12921 3740 Muijtjens, E. E., chemicus, Zeestraat 134 Neef, M., Kuikensweg 51 4403 histrumentei^,Db'ladmuz'iek^Igrammofoonplaten, reparaties Zeestraat 2a 6127 „Het Muziekhuis", J. Benning, pl®"^ge.^134 Mijnen, H., huishoudster, Vondellaan 45 3330 Naafs, J. H., directeur slachth., Zeestraat 166 4155 NAAIMACHINEHANDEL HENK POST, Plaff-dealer demonstraties aan huis op verzoek Baanstraat 80 Naaktgeboren, A., v. Harencarspelstraat 9 /e'm^S^en^Saït 39 025%aThW#ILI3GH5e7dIdIENST CONTROLE Fabrieks- en bedrüfsbescherming Veiligheidsinspectie en bedrijfscontrole Dir. L. en D. Lam, Mauritsstraat 11 hoek Wilhelminastraat, Haarlem 3156 NACO-CEBUTO-REISBUREAU Agentschap Beverwijk B. J. J. de Swart, Breestraat 104 5303 Nagel. C. J. C., leraar, Waranda 8 Nagel H. J., Vezelwaterman, Populierenl. 76 Nagel', J- C., lab.bed., Nielenlaan 13 Nagel, L. F., klokcontroleur, Str. v. Linsch.str. 45 Nagel W. L. H„ kant.bed., W. a. Duinerw. 149 NagelPaap, Mw. L. F., Str. v. Linsch.str. 45 Nagtegaal, L. A„ vicaris, Dinkelstraat 49 Nak—Brasser, Mw. C„ v. Harencarspelstraat 8 Nan C P., ambt., Noorderwijkweg 103 Nan! J. A„ Alkmaarseweg 112 4 Nan, J. M„ melkhandelaar, D. Waarestraat 16 4485 Nan, P. A. W., melkbezorber, Gr. Houtweg 207 Zaak: Bornstraat 30 4540 Nan, Fa. W. C„ levensm., Populierenlaan 95g NanOomes, Mw. M. L., Leliestraat 14 Nannen, H., bankw., Merwedestraat 120 Nanninga, S., grondw., de Visscherstr. 31 Nap K., smelter, P. Verhagenlaan 63 van Nassau, A., fabr.arb., Dekkerstraat 36 Natte, W-, brigadier-rech., Hoflanderweg 99 Nauta, A., handlanger, Oever 64 5498 Nauta, E., werktuigkundige, Plantage 253 Nauta, H., scheepsverlader, Lekstraat 49 6105 „NEDERLAND" WONINGINRICHTING EN MEUBELEN, Plantage 152 noeren7^41 Marktplein 29, IJmuiden 3225 NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V., correspondentschap Beverwijk Breestraat 148 5241* NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, kantoor Beverwijk, Breestraat 31 02512—657 Maerelaan 14, Heemskerk Nedervelt, C. E., bed.man, Reguliersstr. I BEVERWIJK 02510 Neef, M., Kuikensweg 51 5432 Neefjes, J. C., inspecteur verz., Meidoornstr. 6 Neeft, A., Peperstraat 17 5558 Neeft, E., vertegenw., Romerkerkweg 107 4740 Neeft, P. A., zuiv.-levensm.bedrijf, Patersw. 43 Neele, J., machinist, Wilgenhoflaan 20 Neervoort, M., waarnemer, Laan v. Kanaan 32 Negrijn, G„ bed.man, Heemskerkerweg 33 Negrijn, J., chem. bed.man., Belgiëlaan 47 Negrijn—Stouten, Mw. G., Arendsweg 41 van Nek, J. C., beambte, Peelstraat 19 3703 Nelis, C. R. W., aannemer, Lindenlaan 29 4574 Nelis, J. N. aannemer, Alkmaarseweg 331 van Nes, P. H., Kastanjelaan 3 4514 van de Nes, J. G., hfd. bijz.school, Arendsw. 63 van de Nes—van Seggelen, Mw. E. J., Arendsweg 63 5695 Nessen, H. F., bankdirekteur, Kruisweg 42 Neumann, R. R., fabr.arb., Geulstraat 45 van der Neut, L., adj. commies, Plantage 63 Neijssel, H. A. C., Stumphiusstraat 27 Neijssel, H. A. C., ambt., Laan v. Kanaan 15 3906 Neijssel, O., dlr, rubberfabr., Vondellaan 21 3161 Neijt, J. P., Vondellaan 26 4727 Neytex, rubberfabriek, Vennelaan 1 Nicola, J., productie contr., Heemskerkerweg 153 Nicolaas, A. J„ lasser, Bergerslaan 33 Nicolai, H. K., Baanstraat 93 3571 Nieland, A. W. J., kapper, Dr. Schuitstraat 26a Nieland J., Scheijbeecklaan 5 Nieland, J. B., monteur, E. v. Dijkstr. 7 Nielen, P. H., laborat-fotograaf, Zeestraat 63 Nielende Waard, Mw. M., Zweedselaan 18 Nieman, F., magazijnmeester, Soetemanstr. 6 Nieman, J. A., monstructeur, Meerstraat 106 Nieman, P., kraandr., Reguliersdw.str. 4 Nieman, P. B., bankw., C. Matersweg 30 Niemeijer—Platje, Mw. J., Hoflanderweg 36 van Nienes, A., hulpverlader, Nassaustraat 47 Nierop, B., cellulosemaker, Noorderwijkw. 104 Niessen, A., los arb., Kloosterstraat 10 Niessen, Mw. D„ boekhoudst., Oostertuinen 14a Niessen, J. L., groentehandelaar, Grote Houtweg 169 5012 Niesten, A. J., melkslijter, Boeweg 49 Niesten, A. M., bloemb.kweker, Marijkestraat 39 Niesten, A. M., tuinder, Hoflanderweg 105 Niesten, C., mag.bed., Moerdijkstraat 9 Niesten, C., tuinder, Gladiolenlaan 17a Niesten, C., tuinder, Hoflanderweg 91 Niesten, C. A., tuinder, Zweedselaan 8 Niesten, C. A., kolenarb., Noorderwijkweg 109 Niesten, C. A., boekhouder, Alkmaarseweg 114d 4956 Niesten, H., kaashandel, Hendr. Mandeweg 41 Niesten, H. A., bed.man. oliepomp, C. Matersweg 96 3193 Niesten, H. J., brood-banketbakker, Kuenenplein 2 Niesten, J„ tuinderskn., Noorderwijkweg 109 Niesten, J. N., tuinder, L. v. Kanaan 127 Niesten, J. P., boekhouder, Kuikensweg 183 Niesten, J. P., melkhandelaar, Munnikenweg 85 Niesten, J. P., magazijnmeester, Boeweg 83 5113 Niesten, J. P. H., bakker-kruiden., Arendsw. 71 Niesten, M., arb. opperman, Boeweg 81 Niesten, M., magazijnkn., Gladiolenlaan 92 Niesten, M. C., bloemistkn., Noorderwijkw. 109 Niesten, N., chauffeur, Koningstraat 103 Niesten, P., gasfitter, Antillenstraat 18 Niesten, P. B., steigerhouwer, Kuikensweg 37 Niesten, P. H., boekh.-kassier, Stumphiusstraat 45a Niesten, T., timmerman, Groenelaan 70 Niesten, T. L., bed.man., Boeweg 47 Niesten, W., opperman, Alkmaarseweg 10 Niesten—Rijs, Mw. A., Plantage 7 Niesten—Kok, Mw. A., Alkmaarseweg 112d Nieswaag, H., elec.lasser, P. Verhagenlaan 21 Nieukoopj A., kraanhulp, Merwedestraat 6 Nieuwenhuis, G. J„ voorman mag., Stumphiusstraat 11 75

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 79