BEVERWIJK 02510 Nieuwenhuis, M. J., Kerkbeeklaan 30 Nieuwenhuizen, A., los grondwerker, P. Verhagenlaan 24 Nieuwenhuizen, H., opperman, Wilgenhofl., 34 4407 Nieuwenhuizen, J., aannemer, Wilgenhofl. 30 Nieuwenhuizen, J. D., betonw., Patersw. 17 Nieuwenhuizen, W., adm. bedrijfsbeambte, Lindenlaan 5 Nieuwenhuizen, W., Wilgenhoflaan 34 Nieuwenhuizen, W., bankw., a/b ws Ringvaart van Nieuwenhuizen, M., kraandrijver, Creutzberglaan 139 Nieuwenhuijs, F. A., administrateur, Dommelsingel 38 Nieuwenweg C. P., mach.houtbewerker, H. Burgerstraat 62 Nieuwenweg, P. C., onderwijzer, Sehuurmanstraat 69 Nieuwenweg, H., Duinwijklaan 29 4664 Nieuwenweg, Ir. J., civiel ingen., Warande 10 4664 Nieuwenweg, J. C., bouwk. opz. Duinwijklaan 4 Nieuwenweg, R. C. M., Duinwijklaan 4 Nieuwets, A., bakker, C. H. Moensstraat 34 Nieuwland, C., Berghuisstraat 30 Nieuwland, J., handlanger, Kuikensweg 171 4277 Nieuwland, N., kapper, Alkmaarseweg 144 Nieuwland—Zuidervaart, Mw. A. M., Berghuisstraat 28 5670 Nieuwpoort, Mw. H. A., sekretaresse, Laan v. Blois 64 Nieuwstad, D. J. A., onderw., P. Verhagenl. 44 4416 van Nifterik, lr. P. R., bouwk. ing., Laan v. Blois 96 Niggebrugge, H. F. T., bankw., Bremmerstr. 71 van Nimwegen, A., scheepswerktuigk., Noorderwijkweg 9a van Nimwegen, D., nachtw., Hofdijkstr. 24 van Nimwegen, T. M., electr.mont., Bergersl. 47 van Nimwegen—Kuipers, Mw. R., winkelierster, Romerkerkweg 12 Nobbe, C., Wértuigk., Moerdijkstraat 26 Nobbe, L. A., lerares, H. Burgerstraat 16 Noé, W. P., chauffeur, Graaf Florislaan 21 Noest, C., chauffeur, Antillenstraat 7 Noestden Hoed, Mw. M. C., Alkmaarsew. 110b Noetzel, H. G., arbeider, Alkmaarseweg 219 4652 Nol, H. W., bloemb.kweker, Hoflanderweg 29 Nol, W., landbouwer, Hoflanderweg 31 4650 Nol, W., bloemb.kweker, Alkmaarseweg 311 Nolten, A., monteur, Alkmaarseweg 92 Nolten, C., grondw., Arendsweg 116 Nolten, H. H., le man maalderij, J. Vermeijenstraat 33 Nolten, J., 2e gieter gietmach., Eenhoornlaan 6 Nolten—Oomes, Mw. C. M. J. A., fabr. arb. Florastraat 14 Nonhebel, A. C., J. Vermeijenstr. la Nonhebei, Zr. J., verpleegster, Vondellaan 98 3732 Nooi, H., ambtenaar, Boogaardlaan 20 Nooi, K., werktuigkundige, Acacialaan 20 Nooi, R., le ass. HO, Kanstanjelaan 9 4276 Nooi—van Oosten, Mw. W., Bloemhofstraat 3 Noom, D., beambte. Zeestraat 255 Noom, G., bankw.-lasser, Alkmaarseweg 79 Noom, G., nawalser, Munnikenweg 64 Noom, H. T., handlanger, Grote Houtweg 61 Noom, J. G., C. Matersweg 8 Noomen—van der Spiegel, Mw. L. E., Heemskerkerweg 10 Noordeman, J. L. V., walsbaas, Peelstraat 26 Noordeman—Bruinenberg, Mw. A. F., Alkmaarseweg 332 4999 Noordermeer, A. G., hand. in emballage Vlaanderenstraat 80 6209 Noordermeer, G. J., melkv., Creutzberglaan 34 Noordermeer, H. P., chauffeur, Str. v. Linsch.str., 59 4728 Noordermeer, J. A., bloemist-tuinder, Heemskerkerweg 212 Noordermeer, L. A., chauff., Arendsweg 127 4641 Noordholland, chem. fabr., Pijpkade 10 4199 Noord Holland, markiezenfabr.. Slangenwegje 2 Noordhoek, W., los arb., Kloosterstraat 10 Noordman, B., los arb., Boeweg 15 Noordman, B. J., le schilder. Hendrikslaan 27 Noordman, T., stamparb., Gr. Houtweg 33 4397 Noordpool Snackbar, Schans 14 3893 van Noordt, H. F. J., ambt., Orebbestraat 7 van Noort, A. J. C., riffelaar, E. Sterkstraat 59 van Noort, A. L., fabr.arb., Tuinstraat 43 van Noort, Mw. A. M., P. Verhagenlaan 38 3680 van Noort, A. M., groentehandelaar., Kees Delfsweg 32 van Noort, C. M., Breestraat 182 76 van Noort, G. M., P. Verhagenlaan 38 van Noort, H. M., Alkmaarseweg 33 van Noort, J. M., bloemb.handel, Boeweg 44 van Noort, J. M. A., ambt., Munnikenweg 98 5223 van Noort, L. A., caféhouder, Arendsweg 73 van Noort, L. M., magazijnm., Alkmaarsew. 202 3680 van Noort, L. R., groentehandel, Koningstraat 33 5464 Zaak: Munnikenweg 24c van Noort, Mw. M. C., Breestraat 182 van Noort, M. J. C. J., productiechef, Lindenlaan 16 van Noort, M. P., bloemb.kweker, Alkmaarseweg 336 van Noort, M. P. M., kantoorbed., Plantage 185 van Noort, P., schilder, Grebbestraat 19 van Noort, P. A. P., ambt., Margrietstraat 1 3617 van Noort, P. H., coll. Ned., Staatslot., Breestraat 170 van Noort, P. L., fabr.arb., Alkmaarseweg 261 van Noort, R. N., etaleur, Tuinstraat 41 5623 van Noort, Th. L., Breestraat 178 van Noort, T. L., bloemb.kweker, Boeweg 46 3007, b.g.g. 3695 van Noort Co., bloemb., Breestr. 180 4525 van Noort—Koopman, Mw. P. C., Alkmaarseweg 38 Noortman, J., electrisch lasser, D. Waarestr. 25 3997 Noortman, J. W., winkelier, C. Matersweg 100 Noortman, J. W., chauff.-mont., Florastr. 43 Noordman, W., handlanger, Wilgenhoflaan 72 Nooij, H., Zweedselaan 36 Nooij, M., onderwijzer, Oostertuinen 30 Nooij, T. J., onderw. lich. opv., Tuinstr. 47 de Nooij, A., Arendsweg 54 Norder, R., Rijvordtlaan 52 3074 NORDHOLT, A. H., KUNSTHANDEL KUNSTNIJVERHEID. Lijstenmakerij, Boekbinderij, Cartonnage-inrichting, Zeestr. 42, privé: Dr. Sehuitstr. 55, na 18 uur tel. 5580 Noteboom, J., handlanger, Plantage 108 Nouris, M., los arb., Wijkermeerw. wwkamp Nukoop, F., Groenelaan 24 Nukoop, J., Hendrik Mandeweg 260 Nukoop J. J. c., bakken stuurder, Heemskerkerweg 259 Nukoop, K. J., perschef, Dr. Sehuitstr. 42 Numan, A., chauffeur, Olmenstraat 10 Numan, B., banketb., E. Sterkstraat 35 Numan, C., gem.arb., Gladiolenlaan 19 Numan, c., chef exp., Grensstraat 44 6128 Numan, F. A., manufacturier, Plantage 56 Numan, G., haven en transp.arb., Berghuisstraat 38 6008 Numan, H., voorman metselaars, Noorderwijkweg 73 Numan, J., le bootsman, Reguliersstr. 49 Numan, J., winkelchef, Plantage 40 Numan, J. T., bloemb.kweker, Alkmaarsew. 417 Numan, L., bloemb.kweker, Gr. Janstraat 18 Numan, p. J. A., tuinder, Alkmaarseweg 369 Numan, R. A., Wilhelminastr. 23 Numan, W., electr. lasser, Noorderwijkweg 15 Numan, W. H., richter HO, Noorderwijkweg 15 Numan, W. J., timmerman, Alkmaarseweg 468 6128 Numan, textiel, Plantage 132 Numan—Tuinman, Mw. J. C., Reguliersdw.str. 14 Nunning, A., bankw., Hendrik Mandeweg 258 Nunnink, C. A., draaier, Beeckzanglaan 40 Nunnink, J. A., controleur, H. Mandeweg 266 Nunnink, J. A., Oostertuinen 24 Nutters, M., machinist, Olmenstraat 28 Nuijen, B., musicus, Gladiolenlaan 32 Nuijen, S., timmerman, Creutzberglaan 22a Nuijten, J. A., metaaldraaier, Oranjestraat 31 Nijboer, H. M., 2e electriciën, Zeestraat 257 Nijboer, J., opzichter, Groenelaan 15 Nijboer, J. G., adsp. agent v. pol., Gr. Houtweg 240 Nijboer, W., deürafnemer, Vlaanderenstr. 4 Nijdam, B., kr. drijv. blok, Kuikensweg 57 Nijenhuis, F., electr. lasser, Burgerhartstr 10 Nijenhuis, M., monteur, Arendsweg 158 Nijenhuis, W., Iepenlaan 24 Nijhof, D. H., ambt. dir. bel., Kastanjelaan 3a Nijhof, Mw. J. H., cheffin, Breestraat 156 Nijhuis, J. L. G., constr.werker, Sumatrastr. 17 Nijhuis—van der Sluijs, Mw. J. M. J., Soetemanstraat 19 3470 Nijkamp, W., huisschilder, Populierenlaan 45 Nijman, A., koopman, Str. v. Linsch.str. 18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 80