Lood- en Zinkwerkersbedrijf J. PRENT ,,<:^cidiovióie ARENDSWEG 36-38 TELEFOON 5021 BEVERWIJK 02510 B „in GASFORNUIZEN - GASCOMFOREN - GASVERWARMING - SANITAIR WASMACHINES - CENTRIFUGES - GEYSERS - KOELKASTEN riiiiiiiitiiiiiiiiiMiiimimiiiiimiiiimiiiiiiiitmiiiii Portegies, Th., verffabrikant, Baanstraat 73 Posch, C., aannemer, H. Mandeweg 30a Posch, H., metselaar, de Visscherstr. 16 4613 Posch, J. J. N., winkelier, Alkmaarseweg 99 Post, A., glassnijder, E. Sterkstraat 43 Post, A. A., hulpsmelter, Gr. Florislaan 20 3472 Post, A. A., secr., Beeckzanglaan 7 5428 Post, B. J., bedrijfsleider, Warande 9 Post, B. J., correspondent, Baljuwslaan 16 Post, G., controleur, Gr. Florislaan 7 Post, G. A. M., ass. bedrijfsl., Beeckzanglaan 5 3080 Post, H. A. M., vertegenw., H. Burgerstr. 21 4155 POST, HENK, RIJWIELEN, REP. INR., stofzuigers, wasmachines-centrifuges, elektr. artikelen, ijskasten. Naaimachines. Baanstraat 80 rumin, inn, inmm„„„I,,,,,,,, minimin,minimumnunnfi Prent, K., bankwerker, Wilhelminastraat 19 4707 Priester, A., bloemb.kweker, Beeckzanglaan 46 Priester, A., bloemb.kweker, Zeestraat 91 Priester, A. J., melkhandel., Duinwijklaan 5 Priester, J., werkman, Groenelaan 53 Prikkel, J. J., plaatwerker, Dinkelstraat 27 Prins, J., corveeër, C. Matersweg 14 Prins, J., stoker, Noorderwijkweg 53 5120 Prins, P., onderwijzer, Lijsterbeslaan 23 Prinsse—Lengers, Mw. A. M. C., Graafwijk straat 65 5455 Proost, L. J. A., technicus, Narcissenstr. 31 Pronk, J., monteur, Lekstraat 6 Pronk, J., afvlammer, Kees Delfsweg 20 Pronk, M., handlanger, P. Verhagenlaan 39 Pronk, p., hfd. contr., Plantage 249 Provilij, C. P., metselaar, H. Mandeweg 198 4155 4176 4492 6259 Post, H. J., winkelier, Zeestraat 57 Post, H. J., rijwielh., Baanstraat 80 Post, J., expediteur, Burgerhartstraat 28 Post, J. H., bandcontr., Beatrixstraat 5 Post, J. M., bouwkundige, Vinkenbaan 8 Post, M. J., naaimach. mont., Nassaustr. 45 Post, R., plaatwerker, Hornlaan 25 Post, T., havenarbeider, Waalstraat 59 PostKochx, Mw. M. M., Baljuwslaan 16 Post—van de Wal, Mw. W., Boeweg 3 Post Uiterweer, N., automielverk., Schuur manstraat 31 3211—3111 3311 3411 3122 4569 6950 5608 5608 5281 3682 5119 5118 5021 Post-Telegraaf en Telefoondienst, Breestr. 57 Dir. persoonlijk Dir. woonhuis kant. Velsen Noord Posthuma, H., procuratieh., Warande 2 Posthuma, R., havenarb., Waalstraat 135 Posthumus, H., arbeider, Florastraat 13 Posthumus, J., werktuigk., Plantage 114 Postma, Mw. A. A. J., telefoniste, H. Burger str. 35 Postma, C., architect, H. Burgerstraat 12 Postma, H., grondwerker, Rngvrt a/b wnark Postma, J., mach.-bankw., Florastraat 23 Postma, R., werkman, Beatrixstraat 9 Postma, Th., monteur, Reguliersstraat 65 Postma, T. A., Lijsterbeslaan 6 Postmade Boer, Mw. J., H. Burgerstraat 12 Pot, F. M., chemicus, Wilgenhoflaan 31 Potgieser, P. J., muziekleraar, H. Burgerstr. 17 Potma, J., smelter, Oostertuinen 55 Potman, G. H., smelter, Creutzberglaan 172 Pott, K., pijpfitter, Lekstraat 43 Pott, W. W., psycholoog, Beeckzanglaan 72 Pover, S. P., bedieningsman, Bergerslaan 32 Pragt, W. J. M., electriciën, Nielenlaan 39 Pranger, J. p., sigarenhandelaar, Zeestraat 20 Pranger—de Vries, Mw. T., Breestraat 70a Prent, J., loodgieter, Arendsweg 36-38 3644 PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND, P.E.N. bijkantoor, Breestraat 5, giro 57696 3350* PROVINCIAAL WATERLEIDINGBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND, districtskantoor Scheijbeecklaan 9, b.g.g. 4762, 3893, 3738 Pruimboom, Mw. J. C., arbeidster, Alkmaar seweg 104 Pruimboom, P. J., slijper, Grensstraat 46 Pruis, M., handlanger, Bergerslaan 18 De Prijcker, C., chauffeur, Berghuisstr. 15 De Prijcker, J., slijper, Gladiolenlaan 36 De Prijcker, J. B., rijw.herst., Alkmaarsew. 159 de Prijcker, O., arbeider, Vlaanderenstr. 66 De Prijcker'Keur, Mw. K., Heemskerkerweg 4536 Prijs, Optiek, Koningstraat 20 4536 Prijs, L., opticien, Koningstraat 20 Puister, J., arbeider, Laan v. Kanaën 85 de Puit, J., machinist, Merwedestraat 4 Pureveen, J. B. M., instr.mak., Lekstraat 15 Put, C., tuinder, Alkmaarseweg 89 Put, C. M., ass. bedrijfsl., Creutzberglaan 175 Put, J., bankwerker, Waalstraat 109 Put, J. P., pompdrijver, Baanstraat 25 Put, P. S., metselaar, Alkmaarseweg 452 Put, S., veiligheidsman, Alkmaarseweg 423 Put, S., vulcaniseerder, Heemskerkerweg 185 Putker, A. F. J. H., koster, Rijvordtlaan 22 van Putten, A., instr. rubberm., Creutzberg laan 11 van der Putte, C. J., laborant, Vinkenbaan 13 van der Putten, C. J., afvlammer, Merwede straat 94 3907 van der Putten, J., techn., Laan v. Blois 56 van der Putten, N., ovenman, P. Verhagenl. 61 Pijlman, B., timmerman, Essenstraat 42 Pijnen, P. L., beambte, C. Matersweg 70 Pijper, A., timmerman, Tuinstraat 22 Pijpers, G. J. W., letterzetter, H. Mandew. 144 Pijpstra, J., agent v. pol., Vlaanderenstr. 82 tt Alkmaarseweg 166 Telefoon 5477 RADIO - TELEVISIE - STOFZUIGERS WASMACHINES - Alle elekfr. artikelen H. N. SPANJAARD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 86