Fa. Retel - Koningstraat 10 RE/S- EN PASSAGEBUREAU JOH. VELLEKOOP ZAKEN- EN VAKANTIEREIZEN kennemerlaan ij C. H. MOENSSTRAAT 13 (hk. Zeestraat) - sio Huishoudelijke artikelen - Kachelonderdelen Tuingereedschappen - Gastoestellen Houtwaren - Philips Gloeilampen - Schoonmaakartikelen BEVERWIJK 02510 mm,»-.«I».--—»-"»—- ,,^-v ,-V I-N IJMUIDEN - Telef. 01550-8306 BEVERWIJK - Telef. 02510-4029 i_ t tth \r nriprif» Raai 130 35 58 *0a 5 41 r£R 15 l en- IF 35 68a Ko- 202 20 der- 13 r. 43 L58 1 an 9 7. A., n 33 ster, 0 225 ;ent, 19 rw 5 L7 de Bidder, W. J., mag.knecht, Kroonstraat 5 de Ridder—Breider, Mw. A., Berghuisstr. 31 den Ridder, J., bed.man, Beatrixstraat 39 van de Ridder, T., voorman, Kuenenplein 40 Ridderbos, H„ arbeider, P. Verhagenlaan 29 Ridderikhoff, H., monteur Bloemhofstr 2 Ridderikhoffvan der Haak, Mw. M., Kool- deTa Rie, J. A. P., bankw., H. Mandeweg 13a Riebeek, M., Grote Houtweg 199 RiedéOphuls, Mw. J., Platanenlaan 9 Riegermann, H., chef, Alkmaarseweg 379 Riemens, J. P., Kloosterstraat 10 van Riesen, F., bezorger, Populierenlaan 19 5592 van Riesen, L., café-houderKloosterstr. 44 5592 van Riesen, P., bloemist, Kloosterstraat 44 Riesenbeek—van Egmond, Mw. A. P. C., tui van Riessen, H., bankw., Romerkerkweg 113 van Riessen, J„' bankw., P. Verhagenlaan 42 5123 van Riessen, L., kweker, Alkmaarseweg van Riessen, W., Reguliersstraat 45 van der Riet, J., ambtenaar, Kruisweg 30 Rietbergen, M. J. J., jeugdl., Gladiolenlaan Rietdlik, J., betonafw., Alkmaarseweg 325 Rietkamp—Kranenburg, Mw. D., Gr. Houtw. 72 Ri^tk-prk c G W., chauffeur, Kanaalweg 11 Rietkerk) g'. M., chauffeur, Alkmaarseweg 101 Rietkerk, M., chauffeur, Reguliersstraat 12 3204 Riezenkamp, W., bouwondern., Zeestraat 139 4191 zaak Parallelweg Ringel, Z., logopaedist, P. Verhagenlaan 104 Rinsma, B., handlanger, Gr. Florislaan 3 Rinsma, K., walser, Munnikenweide 53 Ripke, G. H. J., bunkerm., Heemskerkerw. 18 RisSchafer, Mw. J. M., Alkmaarseweg 124 Riteco, A„ opzichter, Heemskerkerweg 94 4665 Riteco, B. J., onderwijzer, Antillenstraat 36 van Rixel, B. A., machinist, Westerlaan 111 van Rixel, H., opperman, Beukenstraat 51 van Rixel, J., metselaar, Creutzberglaan 3461 R.K. Actiegebouw, Peperstraat 15 3741 R.K. St. Adelbert Ver., Pr. Bernhardlaan 6 3741 R.K. Adviescomm. v. geest, ontw., Pr. Bern 3741 RLC^Afdel. en sticht., secr. Pr. Bernharlaan 6 3610 R.K. St. Agatha Kerk, Breestraat 93 4575 R.K. Bedr. Apostolaat, Zeestraat 92 3861 R.K. Bisschopp. Kweekschool, Romerkerkw. 5653 Zusterhuis, Kees Delfsweg 3 3741 R.K. Districtsbur. K.A.J., Pr. Bernhardlaan 6 6056 R.K. Brugschool, Brink 47 3398 R.K. Gezinszorg, Romerkerkweg 39 4063 R.K. Gezinszorg, Wijk aan Duinerweg 185 5541* R.K. ST. JOZEFRUSTOORD EN PAVILJOEN „LOMMERLUST". adm. H. A. A. Schmidt, Peperstraat 17, giro 101097 4760 R.K. St. Jozefschool, Kuikensweg 80 5103 R.K. Leerschool, Romerkerkweg 8 3840 R.K. Meisjesschool, Peperstraat 44 4958 R.K. Meisjes ULO St. Maria, Grebbestraat 4009 R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Arendsweg 61 02517—518 filiaal Bilderdijkstraat 15, Heemskerk 3608 R.K. kerk O.L. Vr. v. Goede Raad, Arends- 4SR9 R K kerk Regina Caeli, Westerlaan 1 5533 R.K. Peregrines Stichting Casa Nostra, Dr. Schuytstraat 13 3127 Rdc'pius X College, Wilgenhoflaan 2 5367 R.K. TECHNISCHE SCHOOL ,,ST. ELOY", directeur Th. Winnubst, Brink 3741 R.K. ver. Kath. Schoolraad, Pr. Bernhard- 3264 R.K. Wit Gele Kruis, Wilgenhoflaan 2 Robilotti, F., Celebesstraat 21 "Rodenberg J- A., Stumphiusstregt 32 Rodenburg, A„ bedrijfsleider, Leliestraat 26 Rodenburg, J., ambttenaar^^epf®maaastraat 11 Roek K. L., reparateur, Wilhelminastraat 11 6124 Roeien D. C. C., monteur, Alkmaarsew. 19a Roelofs B., onderw., Vlaanderenstraat 12 Roelofs' C. R., constructeur, Zonnebloeml. 27 Roemei ng A. metaalbew., Bergerslaan 128 RSeSIn, M., bankw., Heemskerkerweg 147 4102 Roemer, A.'j., pieno-leraar Zeestraat no Roemer J. J., kant.bed., Lindemaan Roemer P. W., kapper, Populierenlaan 64 Roemer—van der Struik, Mw. M. A„ Munni- kenweg 117 3601 „de Roemer" slijterij, wijnhandel en gedistil leerd, Breestraat 120 van der Roer, B. C., kant.bed., Moerdijkstr. 32 3218 van der Roer-Maters, Mw. A. C.- Meerstr 4496 CesR°M^°nEd' R.' A. V'maSwerkster, Roest^Ck, onderwijzer, Boogaardlaan 2a Roest, Mw. J., Zeestraat 92 Riois 50 Roest—Wijnands, Mw. A. C. M., L. v. B Roggeveen—van Leeuwen, Mw. F. H., uuin Rohof,aIp.!6schilder, Dekkerstraat 34 4396 Rol, C., Prinsesselaan 14 Rol P., slakkenman, Kuikensweg 131 Rollenberg G. A., uitvoerder, Borneostr. 55 Rombeek MW. M.' Th. secr Zonnebloeml. 11 pnmpiin A inkoper, Elzenlaan 48 Romeijn' S assistent, Dekkerstraat 18 RoSeijn, G. A., ag. V. pol., Acacialaan 43 3537 ROMEIJN, J., LOODGIETERSBEDRIJF sanitair, gasverwarming, oliestook, koelkasten, Zeestraat 34 4076 privé Hendr. Burgerstraat 44 5584 Romeijn, T., 3035 Romunde, J. de Rond, L. Rondeel, A. 3731 van Ronkel, Rood, C. N., Rood, J. W., boekhouder, H. Burgerstr 30 J., handelaar, Stumphiusstr. 42 A., ambtenaar, Plantage 31 j., wagenlichter, Oostertuinen 12 Fr J., woninginr., Dekkerstr. 9 handlanger, Galgenweg 48 afvlammer, Margrietstraat 45 85

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 89