Onderwijs Mn BEVERWIJK 02510BE\ Voor Castricum en Limmen moet voor de prijzen van 16.5 en 13.5 cent gelezen worden resp. 17.0 en 14.0 cent per m:>. BUREAU VAN POLITIE: Breestraat 39, telef. 3800-3801. Brand- en ongevalsmelding: telef. 5555. Hoofdinspecteur: L. H. Molenaar. Inspecteur: A. Rijkeboer. Adjudanten: N. Harberts, C. Kulk. Politiepost Wijk aan Zee: St. Odulfstraat 7, tel. 02517-200. OPENBARE WERKEN Kantoor: Breestraat 37, tel. 3848. Directeur: Ir. L. Stoelinga. Geopend dagelijks van 9-12.30, 14-17.30 uur, zaterdag 9-12.30 uur. Spreekuur Bouw- en Woningtoezicht dagelijks van 11-12.30 uur. OPENBAAR SLACHTHUIS Wijkermeerweg: tel. 3806. Directeur: J. H. Naafs. SAMENSTELLING DER COMMISSIEN (per juni 1960) 1. Commissie voor de volkshuisvesting en stads uitbreiding. Voorzitter: voor stadsuitbreiding: de Burge meester. Voor overige zaken: W. J. Vessies, wethou der. Leden. J. H. van der Schoor, T. Ettema, Th. M. M. Luijpen, F. R. W. Kaebisch. Secretaris: J. Blok, Chef le afdeling. 2. Commissie voor de gemeentelijke bedrijven. Voorzitter: E. Gerritse, Wethouder. Leden: M. van Spronsen, Ir. J. Nieuwenweg, J. de Weijer, F. R. W. Kaebisch. Secretaris: J. Blok, Chef le afdeling. 3. Commissie voor openbare werken. Voorzitter: W. J. vessies, Wethouder. Leden: W. Niesten, Ir. J. Nieuwenweg, G. P. M. Langendijk, W. Alberda. Secretaris: J. Blok, Chef le afdeling. 4. Commissie voor de financiën. Voorzitter: E. Gerritse, Wethouder. Leden: T. Ettema, M. A. de Ruiter, J. de Weijer, Mevr. M. E. Schmohl-Heijnes. Secretaris: W. C. Huisman, Chef 2e afdeling. 5. Commissie voor onderwijs- en culturele zaken. Voorzitter: A. J. Hermes, Wethouder. Leden: T. Ettema, J. W. G. Reijkers, D. Ko- ger. Mevr. P. J. Allan-Schilthuis, F. J. Schol ten. Secretaris: W. C. Huisman, Chef 2e afdeling. 6. Commissie voor jeugd- en sportzaken. Voorzitter: voor jeugdzaken: A. J. Hermes, Wethouder. Voor sportzaken: S. Coelingh, Wethouder. Leden: L. H. Beentjes, Th. M. M. Luijpen, D. Koger, Mevr. M. E. Schmohl-Heijnes. Secretaris: W. C. Huisman, Chef 2e afdeling. 7. Commissie voor de aan- en verkopen en rui lingen van onroerend goed. Voorzitter: W. J. Vessies, Wethouder. Leden: L. H. Beentjes, J. de Weijer, J. H. van der Schoor, W. Alberda. Secretaris: J. Blok, Chef le afdeling. 8. Commissie voor strandaangelegenheden. Voorzitter: de Burgemeester. Leden: S. P. Bol, M. van Spronsen, M. A. de Ruiter, F. J. Scholten. Secretaris: J. Blok, Chef le afdeling. 9. Commissie van overleg voor het gemeente, personeel. Voorzitter: A. J. Hermes, Wethouder, Leden: J. W. G. Reijkers: Mevr. P. J. Allan- Schilthuis, D. Koger, G. P. M. Langendijk, F R. W. Kaebisch. Secretaris: W. C. Huisman, Chef 2e afdeling 1. Algemene Bond van Ambtenaren. Leden: D. Visser, Noorderwijkweg 78, M. F. de Vries, Plantage 193. 2. Alg. R.K. Ambtenarenvereniging. Leden: W. H. Geurts, Wijk aan Duinerw. 115, A. H. M. Storms, Dommelsingel 24. 3. Katholieke Bond van Overheidspersoneel. Leden: Th. Groen, Elink Sterkstraat 27. G. van Egmond, Creutzberglaan 206. 4. Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren. Leden: W. Rijf, Lindenlaan 3. G. Termaten, Wijk aan Duinerweg 41. 5. Ned. Chr. Bond van overheidspersoneel. Leden: F. v. d. Winden, Rijvordtlaan 86. P. Passchier, Kuenenplein 44. 6. Bond van Middelbare en Hogere Techn. Ambtenaren. Leden: C. Hollaar, Zeestraat 158, vakature. OPENBAAR ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS Kleuterschool A, P. Verhagenlaan. Hoofd: Mej. L. Wassenaar, Cornelis Matersw. 53 Kleuterschool B, Zweedselaan 48. Hoofd: Mej. M. de Ruiter, Dorpsduinen 19, Wijk aan Zee. Kleuterschool C, Kuenenplein 1. Hoofd: Mej. N. Rodenburg, Edisonstraat 49, IJmuiden. Kleuterschool D, IJsselstraat 38. Hoofd: Mej. A. Dekker, Caninefatenstr. 4, Haarlem. OPENBAAR GEWOON LAGER ONDERWIJS. Vondelschool, Zweedselaan 5. Hoofd: G- Snoeij, Leliestraat 20, tel. 3992. Julianaschool, Akerendamlaan 26. Hoofd: A. J. Frijlink, Vondellaan 53, tel. 4054, Zeewijkschool, Romerkerkweg 36. Hoofd: W. J. Schipper, P. Verhagenlaan 6, tel. 5657. Noorderschool, Grote Houtweg 178. Hoofd: B. P. M. Wortman, Laan van Kanaan 23, tel. 3580. Wilhelminaschool, Relweg 4, te Wijk aan Zee. Hoofd: M. Veer, Relweg 2, tel. 02517-303. Wolff en Dekenschool, Platanenlaan 2. Hoofd: J. G. Langendoen, Lindenlaan 2, tel. 4079. Jan Ligthartschool, IJsselstraat 38. Hoofd: C. van het Maalpad, IJsselstraat 63, tel. 6204. OPENBAAR VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS Openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs, Moensplein. Hoofd: J. Verbaan, Leliestraat 18, tel. 3597. OPENBAAR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS Openbare school voor uitgebreid lager onder wijs, Plantage 2. Hoofd: J. A. H. de Klerk, Gladiolenlaan 28, tel. 4052. OPENBAAR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS Emmaschool, Moensplein 3, tel. 4954. Hoofd: K. R. Groot, Populierenlaan 13, tel. 3968. Prins Bernhardschool voor M. I. V. O., Rijn- St/I*clcl1i 100 Hoofd: G. J. v. d. Feen, Plantage 93, tel. 6066. OP1 Ger Am Diri sen- Gen Moe Diri OP1 Gen weg Ree Dép Bah Wm stra One IJm BIJ Chr gebi 1. I I 2. I I 3. I I 4. A I CHI Wil! Hoo Betl Hoo Iren Hoo Mas Hoo Chr Kue Hoo Dui: U.L, Hoo Spri Twe Dui: Hoo Spr< CHR Voll H.B. buys VAI Da i daal van Chr: Dire R.K. R.K. Hoo R.K. laan Hoo R.K, Hoo R.K. Hoo R.K. Hoo R.K. Oosf Hoo:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 8