Loodgietersbedrijf J. ROME UN ZEESTRAAT 34 TELEF. 3537 Olie-, Kolen- en Gasverwarming - Gasfornuizen - Sanitair Koelkasten - Wasmachines - Douche-installaties - Stofzuigers ^Jcinny van ^Rcon BEVERWIJK 02510 J111111111111111111111 tl 111111111111111111 II llllllllllllIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIHIIIIII11)11111llllllllllllIlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU4UIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllll INIIIIinnUinillinilllUIMIIIUIINUIIIinHUIIIIIIIItiUUUIMiniMIIIIIHIINHIIIIIHIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllll Rood, P. Th., besteller, Dekkerstraat 24 Rood, T. P., vetmaker, Grote Houtweg 77 Rood, Mw. M. W., leidster, Vondellaan 45 3541* ROODE KRUIS ZIEKENHUIS Vondellaan 13, polikliniek: Beeckzanglaan 1 Roode, D., fortwachter, St. Aagtendijk 4 5004 de Roode, J. A. A., administr., Populierenl. 58 Rook, A., chauffeur, C. Matersweg 67 Rooker, J., militair, Kuenenplein van Rookhuizen, E., opkoper, Burgerhartstr. 19 van Rookhuizen, E., chauffeur, Amstelstr. 19 van Rookhuizen, E., slijper, Arendsweg 93 van Rookhuizen, E., Baanstraat 63 4167 VAN ROOKHUIZEN, J., rijwielhandel, electrische artikelen, reparatieinrichting Kerkstraat 17 van Rookhuizen, L. F., bed., Baanstraat 63 4101 VAN ROOKHUIZEN, W., AANNEMER bouwonderneming Heemskerkerweg 77, giro 482833 3714 de Roon, E., toneelm., Wijk a. Duinerw. 91 van Roon, A., bootsman, Alkmaarseweg 411 van Roon, A. J., v. Hogendorpstraat 2 4357 VAN ROON, H. J., FOTOGRAAF Prinsesselaan 27 van Roon, J., handlanger, C. Matersweg 92 3915 van Roon, Janny, huidverz., Breestraat 106 •MNNMMMiiiiiiiMiiiniiiiiitiniiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiuiJiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiriiiiiiiiiiwiiiiij BREESTRAAT 106 Instituut voor huidverzorging en parfumerie TELEFOON 3915 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiitiimiimiiiiiiiiiii van Roon, J. J., meteropnemer,. Boeweg 19 van Roon, M., metselaar, Antillenstraat 22 van Roon, N., handlanger, Plantage 183 van Roon, T., kraandrijver, Creutzberglaan 108 van Roon, W., veehouder, Kanaalweg 57 3389 van Roon, W. C., schilders- en behangersbe- drijf, Baanstraat 95 3869 van Roon, W. J., metselaar, Laan v. KanaSn 36 Roos, C., betonvlechter, Koolstraat 5 Roos, C., isolateur, Reguliersstraat 32 Roos, C., bedrijfsleider, Alkmaarseweg 224 Roos, D., bloemistknecht, Romerkerkweg 123 Roos, F. W. J., laborant, Plantage 115 Roos, H., res. onderkookm., Gr. Houtweg 122 Roos, I., ovenvuller, W. en Dekenstraat 37 Roos, J., C. H. Moensstraat 3 Roos, J., bakker, Nassaustraat 7 3668 Roos, J., houtbewerker, Alkmaarseweg 220 Roos, P., bloem.-hoven., Noorderwijkweg 55 de Roos, J., geldinner, Rijvordtlaan 74 4862 de Roos, J., hfd. bur. opl., Berkenlaan 32 Roosendaal, A., kant.bed., Begoniahof 27 Roosien, J. E., ambtenaar, IJsselstraat 61 Roosloot, W. C., arbeider, Burgerhartstr. 21 van Roosmalen, P., grondw., Hoflanderweg 28 Rooth, H., baas, Creutzberglaan 6a 86 Rooth, H., machinist, Eikenstraat 38 Roovers, J., bouwvakarbeider, Gr. Houtweg 35 Roovers, P. A., timmerman, Noorderwijkw. 61a de Rooij, A., smelter, Plantage 81 de Rooij, G., bankwerker, Peelstraat 25 4890 de Rooij, Ir. J. J. L., leraar, Warande 83 6229 de Rooy, M., hfd. onderw., Antillenstraat 32 de Rooij, W. G., bankw., Alkmaarseweg 122 van Rooij, Mw. C. A., Dr. Schuitstraat 35 5631 van Rooij, H. W. G., Plantage 71 van Rooij, L., arbeider, H. Mandeweg 212 van Rooijen, J. C., kantinebeh., Vinkenb. 13 van Rooijen, J. D., bankw., Surinamestr. 19 Rooijmans, Mw. E. M., Creutzberglaan 171 3093 Rooijmans, Mw. E. M., typiste, Arendsweg 25 Rooijmans, G., tuinder, Creutzberglaan 173 Rooijmans, J., Creutzberglaan 171 Rooijmans, W. J., besteller, Gladiolenlaan 11 4363 Roozekrans, B. M., kant.bed., Laan v. Blois 30 Roozemaal, W. P., verkoper, Stumphiusstr. 26 van Roozendaal, W. H., draaier, Laan van Kanalin 81 Rosbag, Mw. H., winkelierster, Breestraat 11 4909 Rosenboom, W. H., administr., Bremmersstr. 5 Rosendal, D., kraandrijver, Geulstraat 11 Rosenhart, C., T. Wijckstraat 4 Rosenhart, T., bankwerker, Noorderwijkw. 80 4655 Rosie, E. W., onderwijzer, Boogaardlaan 9 Rosier, G. G. J., metaalbew., Boeweg 33a Rosier, J. J., veiligheidsman, Kerkbeeklaan 7 4390 Rosier, J. J., chef, Hornlaan 3 Rosier, J. J., machinist, Munnikenweg 74 Roskam, Ds. J. A., predikant, Vondellaan 51 Rothe, H., bankwerker, Bergerslaan 108 Rothof, Th. W., matrassenmaker, Arendsweg 39 Rowaan, J. H., kant.bed., Rijvordtlaan 43 3636—3905 Roijaards, W. J., arts, Pr. Bernhardlaan 12 van Roijen, A. J. J., constructeur, Creutzberg laan 7a van Roijen, C. M., kok, Dinkelstraat 59 5296 Roza, H., aannemer, Vondellaan 68 4194 Rozeman, H. T. M., bedrijfsl., Beeckzangl. 80 3494 ROZEMEIJER, FA., SCHOENENMAGAZIJN A. J. de Graaff, Breestraat 18 reparatieinrichting: Koningstraat 13 4440 Rozemeijer, C., chef, Zeestraat 201 4780 Rozemeijer, H. J., werktuigk., Groenelaan 54 Rozemeijer, J., chef mont., Populierenlaan 49 3494 Rozemeijer, L. J., winkelier, Breestraat 18a 4553 Rozemeyer, N. C., gem. ambt., Pelsstr. 6 Rozemeijer, N. A., verz. agent, Gladiolenl. 30 Rozemeijer, P. J., arbeider, Kroonstraat 23 Rozemeijer, W., electriciën, Acacialaan 57 Rozemeijerde Ruiter, Mw. M. S., Gladiolen- laan 54 4112 Rozenheek, A., handelaar, Hoflanderweg 17b 5418 Rozenheek, A., visventer, Arendsweg 119 Rozenheek, C., arbeider, Sionstraat 18 6137 Rozenstraten, N. A. A., assistent, Alkmaarse weg 432 4733 de Rue, J., reiziger, Alkmaarseweg 412 Ruggenberg, A., opzichter, P. Verhagenl. 95 de Ruig, D., arbeider, Romerkerkweg 5 van Ruiten, N., constr. meester, Plantage 125 Ruitenberg, B. C., ambtenaar, Zeestraat 108 Ruiter, C. A., arbeider, Borneostraat 39 Ruiter, C. J., slager, Kees Delfsweg 62a Ruiter, G., deksel afn., Noorderwijkweg 79 Ruiter, G. G. C., Romerkerkweg 1 Ruiter, J., chauffeur, Sehuurmanstraat 65 Ruiter, J. A., monteur, lepenlaan 20 Ruiter, P., waarnemer, Oever 26 3705 Ruiter—van Soelen, Mw. M. E., Zeestr. 90 de Ruiter, Mw. A. C. M., mangelster, Heems kerkerweg 16 de Ruiter, A. J., voorman, Beijneslaan 47 de Ruiter, A. J., apparaatw., Kees Delfsweg 22

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 90