I. C. Belicn Rijwielhandel H. VAN DOORN RUDGE-, GRUNO-, PHOENIX-RIJWIELEN Bromfiets reparatie-inrichting - Annex ziekenvervoer BREESTRAAT 26 - TELEFOON 3950 b.g.g. 3955 'N HALVE EEUW IN RIJWIELEN EN MOTOREN Gazelle rijwielen - Berini-, Solex-, Sparta-, N.S.U.-bromfietsen KONINGSTRAAT 144-146 TELEFOON 02510-3756 BEVERWIJK 02510 87 26 de Ruiter, A. T., havenarb., de Witstraat - de Ruiter, C. J., heftruckdr., Hoflanderw. 93 de Ruiter, E., Alkmaarseweg 221 de Ruiter, G. A., afkorter, Galgenweg 28 4305 de Ruiter, H. N., handel., Bremmersstr. 16 de Ruiter, H. T., metselaar, Hoflanderw. 19c de Ruiter, J., loeodrijver, Waalstraat 75 de Ruiter, J. A., werkman, Rijvordtlaan 57 de Ruiter, J. C., chauffeur, Schuurmanstr. 15 de Ruiter, J. T., monteur, W. Passtoorsstr. 6 3553 de Ruiter, M. A., arts, Dr. Schuitstraat 44 de Ruiter, R., Berkenlaan 48 de Ruiter, R., lasser, Hobbesteeg 31 de Ruiter, W., knecht, Grote Houtweg 144 de Ruiter, W. G., ovenvuller, Burgerhartstr. de Ruiter, W. J., chauffeur, Wijkermeerw. 40 Rumping, A., tuinder, Alkmaarseweg 246 Rumping, A. B., teerpomper, Reguliersstr. 54 Rumping, C. A., stoffeerder, Romerkerkw. 13 Rumping, C. A., werktuigk., Alkmaarsew. 376 Rumping, C. W„ kraandrijver, Graafwijkstr. 5 Rumping, G. J., steigermaker, Patersweg 19 Rumping, G. L., vrachtrijder, Romerkerkw. 26 Rumping, H., handelaar, Galgenweg 78 Rumping, Fa. H., kistenhandel, Alkmaarse weg 90, b.g.g. 4188 Rumping, H. C., betonm., Jan Alsweg 22 Rumping, J., muziekler., Munnikenweide 64a Rumping, J., chauffeur, Laan v. Kanaan 143 Rumping J. A., visverw., Grote Houtweg 35 Rumping, J. C., Burgerhartstraat 2 Rumping, J. G., vrachtr., Merwedestraat 136 Rumping, J. H., tuinder, Heemskerkerweg 78 Rumping, J. H., handelaar, Arendsweg 60 Rumping, J. J., koopman, Peperstraat 35 Rumping, J. J., mach. bankw., Wilgenhofl. 8 Rumping, J. W. J., vrachtr., Alkmaarsew. 241 Rumping, M. A., werkman, St. Aagtendijk 1 Rumping, M. A., schipper, Rijvordtlaan 70 Rumping, N. W., afvlammer, Hoflanderweg 113 Rumping, P., chauffeur, Munnikenweide 60a Rumping, P. S., ovenman, Heemskerkerw. 13 5125 Rumping, S. H., handelaar, Reguliersstr. 10 Rumping, S. J., Alkmaarseweg 25 Rumping, S. N. H., tekenaar, Bremmersstr. 10 Rumping, S. P., handlanger, W. Passtoorsstr. 11 Rumping, T. J. A., koopman en tuinder, Alkmaarseweg 244 - Rumping, W. H., tuinder, Hoflanderweg 53 Rumping, W. J., expedit., Heemskerkerw. 142 Rumping-de Graaf, Mw. W., Kuikensweg 50 van Rumste, P. F., bed.man, Tuinstraat 37 Runggatscher, C., walser, de Witstraat 1 3267 Runia, T„ Boogaardlaan 31 „„mm, 4978 van de Runstraat, J. H., opzichter, Moerdijk- straat 18 rus—Zaaijer, Mw. A. C., Breestraat 176 5541* RUSTOORD ST. JOZEF Adm. H. A. A. Schmidt, Peperstraat 17, giro 101097 Rutten, B. A., arbeider, Eikenstraat 2 Rutten, G. T., vetmaker, J. Vermeijenstr Rutten, H. J., vetmaker, Plantage 199 Rutten, J. A. O., monteur, Hofdijkstraat 16 Rutten, L. A., werkster, Hofdijkstraat 16 Rutten, P., arbeider, J. Vermeijenstraat 34 Ruurda, J. G., kant.bed., Acacialaan 48 Ruurda, Mw. J. M. A., Romerkerkweg 29 3891 4235 4111 4952 4810 3704 6006 34 4883 4409 4699 3562 3325 3437 4859 de Ruwe—Schutte, Mw. E., Berkenlaan 18 Ruijgvoorn, T. P., rangeerder, Florastraat 61 Ruijs—Emans, Mw. J. M., Waalstraat 47 Ruijter, S., uitvoerder, Alkmaarseweg 436 de Ruijter, A., tuinder, Hoflanderweg 316 de Ruijter, C., melkrijder, Hoflanderweg 314 de Ruijter, Zr. C., wtjkverpl., L. v. Kanaan 107 de Ruyter, Fa. C., groothandel, Meerstr. 78 de Ruijter, C. J., arbeider, Hendrikslaan 31 de Ruijter, Mw. C. J., cheffin, Breestraat 162 de Ruijter, H., verlader, Borneostraat 23 de Ruijter, J., slijper, Nielenlaan 11 de Ruyter, J., arbeider, Schuurmanstraat 75 de Ruijter, J., handelaar, Schans 24 en 28 de Ruijter, J. C., bediende, Kanaalweg 61 de Ruijter, N. H., bankwerker, Heemskerker- weg 135 de Ruijter, R., kassier, Breestraat 71 de Ruijter, W., papierm., Heemskerkerw. 107 de Ruijter, W. Q. emballagem., Kuikensweg 1 Rijbroek, J. G., schaarman, Bergerslaan 114 Rijf, W., hoofdcommies, Lindenlaan 3 de Rijk, P. C., Berghuisstraat 40 Rijke, J. N., automonteur, Geulstraat 2 Rijke, N., bankwerker, Creutzberglaan 210 5416 Rijke, N. J., automonteur, Plantage 167 Rijke—Groenenberg, Mw. A., Lijsterbesl. 34 RijkeTimmer Mw. M. C., Str. v. Linsch. str. 11 3115 Rijkeboer, A., insp. v. pol., Lijsterbeslaan 21 5492 Rijkeboer, C., stuurman, Duinwijklaan 1 Rijkeboer, J., zager, Soetemanstraat 11 5128 Rijken, C. W., beambte, Breestraat 5a 3640 Rijken, J. P., dir.-secr., H. Burgerstraat 28 3473 Rijken, P. J., kant.bed., Stumphiusstr. 24 RijkenZwijnenburg, Mw. G., P. Verhagenl. 9 Rijkers, C., bibliotheekh., Koningstraat 112 Rijkers, J., bankwerker, de Visscherstr. 21 5425 Rijkers, W., monteur, Tuinstraat 45 Rijkhoff—Koning, Mw. M., W. Passtoorsstr. 8 5204 Rijks HBS, Baljuwslaan 13 A Rijlaarsdam, G., controleur, Koningstraat 73 5129 van Rijn, A., verz. agent, Grebbestraat 28 4734 van Rijn, C. P., bakker, Kees Delfsweg 60 3691 van Rijn, J., ambtenaar, Moerdijkstraat 2 5620 van Rijn, P. N. J., bouwbedrijf M. L. Eve- lein N.V., Hornlaan 19. Rijnbergen, K. M. A., handlanger, Klooster straat 10 Rijnders, A. H., timmerm., Noorderwijkw. 81 Rijnders, C. G., arbeider, Hoflanderweg 17a Rijnders, Mw. G. M., schoonm., Arendsweg 140 Rijnders, W. H., grondw., Hoflanderweg 17a RrindersEhlert, Mw. P. C., Arendsweg 140 4085 Rijniersce, J., boekh., Wijk a. Duinerw. 161 Rijpma, B., besteller, Plantage 110 Rijs, G. C., chauffeur, Alkmaarseweg 409 Rijs, W., van Breenstraat 12 Rijs, W., E. Sterkstraat 31 Rijskamp, P., walser, Margrietstraat 15 van Rijssen, W., koopman, Hofdijkstraat 36 van der Rijst, Ir. A., bouwk., Wilgenhoflaan 41 van Rijswijk, J. A., schilder, Borneostr. 45 3766 Rijwiel-, Carrier- en Bromfietsbedrijf „Arlie", Arie Lieuwes Zn., Wijkerstraatweg 283-285, Velsen-Noord, na 18 uur telef. 6257 4059 RIJWIELHANDEL P. G. DROGTROP bromfietsen, reparatieinrichting, Hendrik Mandeweg 49 Ruurda, Mw. J. M. A., Romerkerkweg 29 nenuriK. ...om,"""O" mm.ut„„„ui,„ma

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 91