RIJWIELEN (MAGNEET) HENK POST GEBR. CORNELISSE JAC. WISKER - Breestraat 68 Tel. 3140 BAANSTRAAT 80 TELEFOON 4155 BEVERWIJK WASMACHINES - CENTRIFUGES - STOFZUIGERS RIJWIELEN - ELEKTRISCHE ARTIKELEN - RIJWIELREPARATIE 88 BEVERWIJK 02510 iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiimitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiM mniMMMMittniMimimumiiiiiiMiiiiiimiiiiiiMimHiuiRHinniii iiimiiiHiimmnmiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMMMNtnuniiiint 3982 RIJWIELHANDEL, FA. J. NIJMAN ZN., stofzuigers, kinderwagens, wasmachines, electr. artikelen, Kerkstraat 26 4627 RIJWIELEN-MOTOREN-KLEDING COR OLY, Breestraat 108, Amsterdam, Jan v. Galenstraat 62-64-79 tel. 020—85697 4167 RIJWIELHANDEL J. VAN ROOKHUIZEN, reparatieinrichting, electr. artikelen, Kerkstraat 17 RI1WIELBEDRIJF Annex reparatie-inrichting BEGUNENSTRAAT 14 -16 TELEFOON: 3481 3656 RIJWIELHANDEL J. W. A. VAN VUUREN, Florastraat 1 van Saaze, J., machinist, Oranjestr. 47 de Saegher, A., ass. magazijnm., IJsselstraat 58 02550—6057 SAFETY FIRST, BLIKSEM BEVEILIGING, H. J. A. VAN DUIJNEN, Stationsweg 64 Velsen 02550—8012 H. J. A. van Duijnen Pleiadenplantsoen 69, IJmuiden Sakkers, J., bakkersknecht, Laan v. KanaSn 54 Salfischberger, W. J. A., ambt., H. Burgerstraat 14 Salm, T., los werkm., Bergersl. 74 Salomons, S., betonwerker, Grensstraat 1 4957 Salon de Coiffure, A. Mooy van Geest, Zeestraat 55 4819 Samshuijzen, J. P., onder-aann., Heemsk.w. 3a 3836 Sanberg, J., hovenier, Creutzberglaan 86 6062 SanderseBeekhuizen, Mw. W., P. Verhagenlaan 85 Sandig, E. W. F., fabr.arb., Borneostraat 37 3229 SANITAIRE INSTALLATIES Fa. H. H. BROEKKAMP ZN, lood- en zinkwerkers, Peperstraat 25 5025 Berkenlaan 37 3024 SANITAIRE INSTALLATIES L. C. A. CAPPELLE, lood- en zinkwerken, gastoestellen, dakbedekkingen, Alkmaarseweg 373 3537 SANITAIRE INSTALLATIES J. ROMEIJN, loodgietersbedrijf, gasverwarming, oliestook, koelkasten. Zeestraat 34 3689 SANITAIR, LOODGIETERSBEDRIJF C. SMIT, Alkmaarseweg 44 gasverwarming, dakbedekkingen 4034 van Santen, H. p., houtbew. koopman, Romerkerkweg 65a van Santen, Mw. O. E., onderwijzeres, Baanstraat 71 Santi, P. L. G., handlanger, Beatrixstraat 29 Sassen, J. F., kant.bed., Elzenlaan 10 Sauer, E., analyst, Creutzberglaan 158 Sauer, J. w. L., electro-mont., Berkenlaan 21 Sauer, N. J., analyst, Oostertuinen 34a 5554 Schaaf, T., ambt., Acacialaan 52 5564 van der Schaaf, A., kant.bed., Plantage 19 Schaafsma, K., fabr. arb., Waalstraat 23 3513 Schaap, A., coupeur-kleerm., Zeestraat 4 3326 Schaap, A. C., Zeestraat 110 4193 SCHAAP, B„ HET NAAIMACHINEHUIS, Breestraat 35 Schaap, G. P., assisten, wijk a. Duinerw. 83 Schaap, H., elektricien, Gr. Janstraat 46 3253 Schaap, P., landb., Kagerweg 7 Schaap, S., bandkoeler, Celebesstraat 27 Schaap, w., meteropnemer, Tuinstraat 36 4697 SchaapZoet, A., Groenelaan 45 Schaap—Hoogland, Mw. A., Sionstraat 17 Schaap—Bos, Mw. E. G., Munnlkenweg 22 3160 Schaap—Dekkers, Mw. M. C. J., onderwijzeres, Prinsesselaan 24 4682 SCHAAPER N.V., A. N. DRUKKERIJ, CARTONNAGEFABRIEK Kuikensweg 137-141, b.g.g. tel. 3882 3882 Schaaper, A. N., directeur drukkerij, Populierenlaan 8 3321 Schaaper, G. J. F., vleesh., Breestraat 110 Schaaper, N. J., kraandr., H. Mandeweg 86 4134 Schaaper, W. M. M., statisticus, Prinsessel. 22 Schaaper—Nieuwenhuizen, Mw. C., Prinsesselaan 22 Schaddee van Dooren—Bruin, Mw. M., Rljvordtlaaan 2 Schadee, J. A., onderwijzer, Belgiëlaan 59 van der Schaek, E., fabr.arb., Boeweg 33 van der Schaek, E., los arb., Kerkstraat 74 van der Schaft—Waersegers, Mw. B., inpakster, Laan v. Kanaan 69 Schagen, J. P., hfd. agent v. pol., Munnikenweg 81 Schager, P., inzetcontroleur, Duinwijklaan 40 Schakelaar, K. M., houtbew., Heemsk.weg 111 Schakelaar, K. M., weegwagendr., Heemskerkerweg 111 van Schalkwijk, J. J. M., inspecteur verz. mij., Beijneslaan 31 van der Schans, A., opz., Romerkerkweg 57 van der Schans, L., electro-mont., Acacial. 56

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 92