v.h. Mr. Goedhart c Schildersbedrijf 1. O. Bresser Zoon Fa. C. A. W. PONCIN Zn. M. P. VAN LIESHOUT VOOR BETER SCHILDERWERK N.V. Schildersbedrijf Populierenlaan 39 Telefoon 3632 SCHILDERSBEDRIJF tmiiiiitiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiinriiiriinriniiiiiiittii Meervlietsfraat 16a - Velsen - Telefoon 02550-4714 Behangwerken - Zetten van ruiten - Glas in lood Verkoop van Verf - Glas - Behang - Kwasten, enz. ïiltlttlHIHMttMMiMHMIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflItllMllllllttHlllllllllllllllllltlllll IMIIIIUtflIHMHIItlllllltlllltllllllllllllllllllllllllllllll III IIIIIIII III IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SchenkLouts, Mw. M. N., Romerkerkweg 16 Schensema, W. G. W., chauffeur, Berkenlaan 15 4073 Schep, J. F. M., ambt., Wijk a. Duinerw. 187 3505 Schepel, Dr. J. A. C., chirurg, Prinsesselaan 8 4275 Scherer—van Zijl, A. M. C., Acacialaan 12 Scheringa, J. J. walsmeester, A. Dekkerlaan 27 4244 Scherpenhuizen, C. M., tandarts, Prinsesselaan 29 3874 Schetters, Ir. A. J. H., elechtrotechn. ing., Populierenlaan 13a 3065 Scheuer, G., chef bedr. adm., Dr. Schuitstr. 43 Scheuten, J. G. A., handlanger, Munnikenw. 56 van Schie, J. J., Ie droger, Romerkerkweg 55 3453 van Schie, L., slager, Zeestraat 36 4385 van Schie Zn, Fa. W., grossier, Koningstr. 37a Schierbeek, A., Dr. Schuitstraat 2 Schierbeek, H. H., constructeur, Populierenl. 3 Schik, J., analist, Heemskerkerweg 254 4208 Schik, J. U. H., bedrijfsleider, Lijsterbeslaan 7 Schiks, Mw. J. W., Bergerslaan 66, Schilder, R. J., kant.bed., Moerdijkstr. 3 Schilder, S. N.., veehouder, Laan v. Kanaan 34 3281 SCHILDERSBEDRIJF FA. GEBRS. A. en A. van ASSEMA Heemskerkerweg 8, Groenelaan 14 4140 SCHILDERS- EN BEHANGERSBEDRIJF, J. DE BREE, Torenstraat 18 3070 Schildersbedrijf M. P. van Lieshout en Zn., Koningstr. 3436 3389 SCHILDERSBEDRIJF W. C. VAN ROON, steeds eerste klas werk, ook in behangen. Baanstraat 95 4404 SCHILDERSBEDRIJF P. A. J. VASEN Iepenlaan 10 Schillaci, M., hulpbankw., Marijkestraat 5 4117 Schillemans, H. J., Zeestraat 80 Schillemans, J. C., corveër, v. Harencarspelstraat 10 Schillemans, T. W., timmerman, Kuikensw. 62 SchillemansConijn, Mw. M., Plantage 163 Schillingde Adelhart Toorop, Mw. A., Noorderwij kweg 108 Schimmel, J. H., agent-bez., Grote Houtweg 245 van Schinkel, C. C., vertegenw., Gr. Janstr. 32 IIIIIIMIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIKIIIM«MHIM Autospuit - inrichting ItlMHIlIHMtllllllllHtllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllUIIII Schinkel, J., monteur, Peelstraat 23 van Schinkel, J. A., houtslijper, Baanstraat 48 4635 Schinning, IJ., brandm., Brink 14 Schipanski, H. P., montagewerker, Alkmaarseweg 332 Schiphof, D., arbeider, Amstelstraat 7 111111 III IIII III IIIII III IIIIIIIIII1111 H111 III II] 11)111 MUI lllll i III IIIIIII llll IIIII SCHILDERSBEDRIJF HOBBESTEEC 13 Telef. 3717 - Giro 196521 Het adres voor degelijk schilderwerk llll MARKT 10 - BEVERWIJK - TELEFOON 02510-3070 90 BEVERWIJK 02510 I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 94