SMINIA's Bouwmaterialen SMIT'S BOUWBEDRIJF n.v. ZANDGRINT EN BETONMORTEL WONINGBOUW EN UTILITEITSBOUW SPECIAAL -¥• KANTOOR: SPOORSINGEL 12 en 24 - TELEFOON 3926 Ook voor particuliere verkoop en belegging. Wijkermeerweg 24 - Telefoon 4255 BEVERWIJK 02510 3694 van der Sluijs, L. M., hfd. elek-monteur, Berkenlaan 36 3433 Sluyterman van Loo, Mw., Velzerweg 20 Slij derink, C. G., havenarb., Munnlkenweg 18 4314 SLIJTERIJ BOOTSMA, eerste klas dranken Populierenlaan 62 3319 SLIJTERIJ WIJNHANDEL HOMMES Breestraat 28 3121 SLIJTERIJ P. II. KOCHX, wijnhandel, binnen- en buitenlands gedistilleerd Breestraat 53 3601 SLIJTERIJ DE ROEMER" wijnen en gedistilleerd Breestraat 120 3709 SLIJTERIJ, WIJNHANDEL J. J. B. DE SWART, Breestraat 63, Nieuwstraat 14-16 na 18.00 uur tel. 4516 6220 filiaal: Plantage 128 Smaal, A., stucadoor, Noorderwijkweg 9c Smaling, J. J., instrumentmaker, Beijneslaan 33 Smalt, A. W. J. H., plaatwerker, Wilgenhofl. 4 4163 SMEDERIJ-CONSTRUCTIEWERKPLAATS C. J. DE VRIES, Baanstraat 109 Smeding, O., fabr.abr., Galgenweg 62 Smedinga, P., metselaar, Laan v. Kanaan 9 Smeets, J. J. H., montagewerker, Lindenl. 12 Smelik, L. N. G., Gladiolenlaan 42 de Smet, B. L„ afwerker, Kanaalweg 87 de Smet, W. P., metselaar, Kuikensweg 66 Smette, Mw. J. J. M., Beijneslaan 1 Smid, B. J. E., bedrijfsl., Wilgenhoflaan 9 Sminia, B. A., boekh., Spoorsingel 24 3926 Sminia, H., bouwmaterialenhandel, Spoorsingel 20 5267 Sminia, H. H., kant.bed., Wijk a. Duinerw. 139 Sminia, H. P., tech. ass., H. Mandeweg 206 3926 Sminia, J., bouwmat. handelaar, Spoorsingel 12 3926 Sminia's Bouwmaterialenhandel, Spoorsingel 24 Sminia B. A., bouwmat.handel, Spoorsingel 24 3926 Sminia, J., bouwmat.handel, Spoorsingel 12 Sminia, H., bouwmat.handel, Spoorsingel 20 4255 SMIT'S BOUWBEDRIJF N.V. kantoor en werf Wijkermeerweg 24 Smit, A., veehouder, Bloksteeg 11 Smit, B. A., metaaldraaier, D. Waarestraat 64 3689 Smit, C., loodgietersbedrijf, Alkmaarsew. 44 Smit, C., vertegenw., Plantage 24 Smit, C. J., opzichter, Wilgenhoflaan 61 Smit, G., kantoorbed., Celebesstr. 41 4938 Smit, G., bed.man, Zeestraat 267 Smit, H., veehouder, Bloksteeg 11 4319 Smit, H. C., bouwond., Alkmaarseweg 130 Smit, H. L. C., chef techn. adm., Acacialaan 76 Smit, H. S., metaalvormer, Arendsweg 39 Smit, J., Galgenweg 23 bov. Smit, J., Kastanjelaan 3a Smit, J., kantoorbed., Plantage 121 Smit, J., chauffeur, Rijvordtlaan 52 4911 Smit, J. A., monteur, IJsselstraat 54 Smit, J. A., broodbakker, Kuenenplein 28 3866 Smit, J. A. H., onderw., Moensplein 20 5520 Smit, J. G., electro-monteur, Rijvordtlaan 47 4024 Smit, J. H. A., boekhouder, Oostertuinen 85 Smit, K., loodgieter, Reguliersstr. 56 Smit, K., schilder, Baanstraat 57a Smit, L. J., techn. ass., Lindenlaan 20 5651 Smit, Mw. M. A., arts, Laan van Blois 6 Smit, M. H., betonconstr., Florastraat 22 3337 Smit, Mw. N. H., Borneostraat 43 Smit, N. S. G., arbeider, de Witstraat 29 94

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 98