510 BEVERWIJK 02510 ente. OPENBAAR NIJVERHEIDSONDERWIJS Gemeentelijke Nijverheidsavondschool voor Ambachtslieden, Moensplein 5. Han- Directeur: J. de Wit, Koningsweg 165 te Vel- k, F. sen-Noord, tel. 4413. Gemeentelijke Huishoud- en Industrieschool, -ling Moensstraat 5, tel. 3685. Directrice: Mej. C. Keus, Sparrenstr. 19, tel. 6940. OPENBAAR VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS 115, Gemeentelijk Lyceum, afd. h.b.s., Romerkerk- weg 6, tel. 3467. el. Rector: R. van der Woude. Dépendance Rijks H.B.S. te Velsen, Beverwijk, Baljuwslaan 13, tel. 5204. Wnd. Directeur: J. J. Th. van Hoorn, Brinio- straat 16, IJmuiden, tel. 02550-4124. Onderdirecteur: J. D. van Dijck, Zeeweg 291, l. IJmuiden, tel 02550-5748. BIJZONDER ONDERWIJS i. Christelijke Fröbelschool „Pauline Nolthenius", gebouwen: ure 1. Florastraat 56 en Irenekapel. Hoofd: Mej. W. C. M. Bakker. 2. Moensplein bij de Geref. Kerk. Hoofd: Mej. H. J. Kraaijeveld. 3. Verenigingsgebouw Schans 5. Hoofd: Mej. N. Jongert. 4. Wijk aan Zee, Dorpsduinen. Hoofd: Mej. G. van Rijn. v. 53 CHRISTELIJKE SCHOLEN Willem Hovyschool, Schans 11. 9, Hoofd: J. van Eijkern. Bethelschool, Noorderwijkweg 92. Hoofd: W. van der Meer. t 49, Ireneschool, Kruisweg 98. Hoofd: T. Hengst. Maarten Lutherschool, Wijk aan Duinerweg 25. Hoofd: E. W. Rosie, Bogaardlaan 9. Christel. Nationale School voor V.G.L.O., Kuenenplein. FIJS. Hoofd: M. de Rooij. Duinwijkschool voor Christelijk Nationaal U.L.O., Duinwijklaan 28, tel. 4362. Hoofd: B. de Boer, Vondellaan 3a, tel. 3412. Spreekuur: woensd. 10-10.30; donderd. 14-15.15 u. n 6, Tweede Christelijke U.L.O. School, Wijk aan Duinerweg 4, tel. 5699. Hoofd: A. Los, Beukenstraat 59, tel. 5567. n 23, Spreekuur: woensd. 19.30-20.30 u. (na afspraak) Zee' CHRISTELIJKE H.B.S. IN DE IJMOND, Volledige H.B.S.-B opleiding met onderbouw voor H.B.S.-A en Gymnasium. Directeur: Dr. J. Broek- 4079. huysen. Spreekuur: woensdagmiddag van 14-16 uur, Venusstraat 4, IJmuiden, tel. 02550—8004. 63, VAKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS Da Costa Kweekschool, Koepellaan 8, Bloemen- daal, tel. 02500-51054. Inrichting voor opleiding .ager van onderwijzers en onderwijzeressen bij het Christelijk onderwijs. Directeur: W. J. de Tombe, ped. drs. R.K. SCHOLEN R.K. kleuterschool „Sancta Maria", Koningstr. Hoofd: Zuster Bernardina. ider- R.K. kleuterschool „St. Bernadette", Wilgenhof- laan 49 en 82. i 28, Hoofd: Zuster Louisiana. R.K. kleuterschool, Voorstraat 14 te Wijk a. Zee. Hoofd: Zuster Odulfa. R.K. kleuterschool „St. Janneke", Antillenstr. 21. Hoofd: Mej. J. J. M. Ettema. R.K. kleuterschool „Regina Caeli", Westerlaan 3. 3968. Hoofd: Mej. A. M. Gilling, üijn- R.K. kleuterschool St. Jozefparochie, Beverwijk- Oosterwijk. 066. Hoofd: Mej. H. C. W. M. Koelman. St. Bavoschool, Hobbesteeg 25. Hoofd: A. J. v. Tol. R.K. Leerschool „St. Cassianus", Romerkerk- weg 8. Hoofd: J. H. M. Brockhus. St. Agathaschool, Peperstraat 42. Hoofd: Zuster Beatrix. H. Hartschool, afd. jongens, Galgenweg 4. Hoofd: J. G. v. d. Nes. H. Hartschool, afd. meisjes, Galgenweg 4. Hoofd: C. van Hooff. PI. Hartschool te Wijk aan Zee, Voorstraat 14. Hoofd: P. W. N. Heijnis. St. Jozefschool, Kuikensweg 80, tel. 4760. Hoofd: M. de Jonge. St. Margrietschool, Kuikensweg 82. Hoofd: J. P. M. Remmerswaal. Don Boscoschool, Waalstraat 202 Hoofd: M. G. van Leur. R.K. Centrale Brugschool voor v.g.l.o. „St. Tar- cisius", Brink. Hoofd: J. C. Mol. R.K. Centrale meisjesschool voor v.g.l.o. „St. Joseph", Peperstraat 42. Hoofd: Zuster Veronie. St. Willebrordusschool, Kees Delfsweg 5. Hoofd: Th. G. A. Fonville, Kastanjelaan 8, Sancta Mariaschool, Grebbestraat 27. Hoofd: Zuster Marie Thérèse, Peperstr. 17. R.K. Bisschopp. Kweeksch., Romerkerkw. 2. Pius X-College, Wilgenhoflaan 2. R.K. lagere tuinbouwschool, Akerendamlaan. Middelbare Handelsavondschool, uitgaande van de afdeling Beverwijk en Omstreken van de R.K. Middenstandsvereniging „De Hanze", K. Delfsweg 5. Directeur: H. C. Vrugt, Dr. Schuitstraat 41, R.K. technische school „St. Eloy", tel. 5367, Brink 2. Directeur: Th. W. H. Winnubst, Prinsesselaan 41, tel. 4329. MATER AMABILISSCHOOL Cursus toegankelijk voor alle R.K. meisjes van 17 jaar en ouder. Het lesprogramma wordt uit gewerkt aan de hand van drie vervolgreeksen, die gedurende 3 jaren, telkens van sept.-mei worden gegeven. Dit programma omvat: Godsdienst, opvoedkun de, medische raad, kinderverzorging, zieken verpleging, smaakontwikkeling, woninginrich ting, maatschappelijke vorming, zang, gym nastiek, naaien en koken. Er bestaat ook ge legenheid deze cursus te volgen in bedrijfstijd, mits hiervoor toestemming wordt gegeven door de werkgever. Tevens is er voor meisjes van 14-16 jaar gelegenheid een cursus te volgen ge durende resp. 8 of 5 uur per week. Het lespro gramma omvat: Godsdienst, zang, muziek, vrije expressie, levensvorming, gymnastiek, naaien, koken en handenarbeid. De Katholieke Stichting voor Mater Amabili- scholen is gevestigd te Beverwijk. Voorzitter: J. W. G. Reijkers, Plantage 158, tel. 4676. Leidster: Mej. C. W. Zeelenberg, Stumphiusstr. 18, tel. 4824. Tijdelijk kantooradres: Rijksstraatweg lb, Heemskerk, tel. 02512-2653. STICHTING „ZONNEBLOEM-KLIMOP" Dag en avondcursussen voor niet-katholieke meisjes van 17 jaar en ouder en een speciaal programma voor meisjes van 14-16 jaar. De cursussen omvatten ongeveer hetzelfde pro gramma als voornoemd bij Mater Amabilis- school doch worden gedurende twee jaar van sept. tot juni op twee avonden per week gege ven. Dagcursussen op één middag per week van sept. tot juli. De Stichting is aangesloten bij het „Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd". Secretaresse van het bestuur: Mevr. B. van der 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord | 1960 | | pagina 9