138 Remmé (J A), timmerman, Spaarnwouderstraat 96. Remmé (mej. C), Magdalenastraat 16b. Remmé (W J), smid, Harmenjansweg 2. Remmers (E B), metselaar, Harmenjansweg la. f Remmers (H), apotheker, Kruisstraat 18. Renaud (C), Zijlweg 7. f Renaud (N A), firma gebrs. Renaud, winkeliers in tabak en sigaren, Jansstraat 44. Renaud (A J), firma gebr. Renaud, winkeliers in tabak en sigaren, Jansstraat 44. Renes (F), timmerman, Glasblazerstraat 5. Renks (E), Gedempte Raamgracht 8. Renout (H), Nieuwe Spaarnwouderstraat 11. Renout (P), Zuider Buitenspaarne 98. Renout (W), broodbakker, Spaarnwouderstraat 102. Renout (vrouw), Barrevoetcsteeg 11c. Rensenbrink (J), Plein 4. Repelius (C J G), bediende, Damstraat 20. Reperti (J), Parklaan 4. Retel (H), Witte Heerensteeg 17. Retel (mej J M). Nieuwe Gracht 2k. Reuling (P), Korte Heerenstraat 3. Reuman (G), smid, Rozelaantje 4. Reurhof (J G), smid, Harmenjansweg 77. Reurink (H), koffiehuishoudcr, Spaarne 10. Reurman (G), Ripperdasteeg 2. Reus (B de), Kruisweg 40. Reuther (A C), Jansstraat 77. Reuther (mej. F A), Koningstraat 12. Rexwinkel (G), zadelmaker, Zuider Buitenspaarne Oz. '31. Reijen (J van), bewaarder van het museum van kunstnijverheid, Bakenessergracht 1. f Reijnder8 (A), metselaar en steenkooper, Ged. Oudegracht 24. Reijnders (mej. C), Gedempte Oudegracht 18. Reijnders (J), Frankestraat 51. Reijnders (W), Lange Wijngaardstraat 30. Reijnée (C F), besteller van goederen, Witte Heerensteeg 1. Reijneke (P J), le luitenant der infanterie, Korte Jansstraat 8. Reijnhardt (P W), hersteller van porcelein, Smedestraat 20. Reijnst (M F), Florapark 22. Reijsen (A F van), boekhouder, Houtmarkt 9. f Reijsen (J C van), timmerman en aannemer, Spaarnwonderstr. 112. Reijsen (J G van), kamerbehanger, Gierstraat 9.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 146