146 Saelen (mej. wed. van), Gedempte Kraaijenhorstergracht 20. Saeltzer (J H), koopman, Kruisweg 12. Saesen (P J), werkman, Nieuwe Spaarnwoaderstraat 9. Saeijs (H), bierbronwerskneeht, Ged. Kraaijenhorstergracht 53. Saeijs (J B B), winkelier en tapper, Witte Heerensteeg 11. Sala (C), Gedempte Eaamgracht 19b. Sala (D), Klein Heiligland 33a. Sala (wed.), Achterkamp 15 c. Salm (A), Leidschevaart 28c. Salm (wed. J), Gasthuissingel 48. f Salvador (jhr. M), Barteljorisstraat 14. Sanberg (wed. W), Korte Wolstraat 11. Sander (mej. H C S), onderwijzeres, Schagchelstraat 17. Sander (mej. J M), onderwijzeres, Schagchelstraat 17. Sanders (B H M), zadelmaker, Harmenjansweg 53. Sanders (J), Klein Heiligland 87. j- Sanders (J), winkelier, Gierstraat 44. Sanders (J), schoenmaker, Korte Heerenstraat 25. Sanderson (wed.), Kleine Houtweg 35. Santbergen (A B), Groote Houtstraat 41. Santbergen (A J), Groote Houtstraat 41. Santbergen (wed. M E), Zijlstraat 56. Santé (J van), timmerman en aanspreker, Kerkstraat 7. Saris (D), Yalkesteeg 7. f Sarlet (C L), makelaar in roerende goederen en houder van I een verkooplokaal, Zijlstraat 41. Sarlet (H G J), timmerman, Gedempte Kraaijenhorstergracht 25. Sarter (T P C), kapelaan, Jansstraat 41. Sartorins (mej.), Kruisweg 52. Sassenberg (A van), timmerman. Zijlstraat 82. Sassenberg (mej. van), Kleine Houtweg 77k. Sassenberg (wed. van), Korte Begijnestraat 16. Sauer (W), winkelier in fruiten, Anegang 30. Sauer (wed.), Lange Margarethastraat 40c. Sauterell (H), winkelier in parapluie, Koningstraat 7. Savrij (H), kunstschilder, Nieuwegracht 21. f Savrij (M W), firma M Savrij en Zn., veruisberciders, Nieuwe gracht 23. Schaap (A), Lange Heerenvcst 70. Schaap (mej. A), Lange llaamstraat 19a. Schaap (li), Molenpad 5. Schaap (J II), Korte Lakenstraat 26. Schaap (J II), aanspreker en lijkbezorger, Spaarne 50.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 154