154 Serné (B), Groote Houtstraat 168. Serné (mej. E), Nieuwegracht 2m. Serné (II)winkelier en tapper, Lange Lakenstraat 35. Serné (H), timmerman, Gedempte Raamgracht 22. Serné (II), Lange Poellaan 6. Serné (J), Anthoniestraat 5. Serné (J B), spekslager, Schagclielstraat 5. Serné (L), hondenscheerder en zalfverkooper, Spaarnwouder- straat 31a. Serné (M J B), barbier en aanspreker, Frankestraat 39. Serné (N A), barbier, Anthoniestraat 5. Serné (P), Kenaustraat 8e. Serné (P), Gedempte Ondegracht 150a. Serné (W), werkman, Veerpolder 3. Serné Jr. (W), winkelier, Hagestraat 16. Serné (W), Lange Annastraat 17. Serné (mej.), Jansweg 39d. Serné (mej.), Groote Houtstraat 144p. Serné (wed.), winkelierster, Hondensteeg 19. Sernee (A J H), Stationsplein 8a. Sernee (M), metselaar, Leliestraat 46a. Sernee (P), timmerman, Lange Heerenvest 32. Sernee (P), Vogelkoopsteeg 1. Serodini (J P B), schoorsteenveger ^en wijnhandelaar, Warmoes straat 3. Servellen (H C van), tuinman, Groote Houtstraat I44L. Servellen (J van), bouwkundige, Papentorensvcst 76. Servellen (wed. van), Kruisstraat 44b. Seunis (W), Korte Dijk 3. Severijnse (J), Nieuwe Raamstraat 5.. Severijnse (J), melkverkooper en tapper, Drappenierstraat 12. Severijnse (P), Kennemerplein 26. -j- Severijnse (P J), koek- en banketbakker, Plein 5. Severijnse (wed.), Lange Veerstraat 24b. Sickesz (J W L), boekhouder, Brouwersvaart 130. Sieraad (A), Koolsteeg 22. Sieraad (J), Lange Vlamingstraat 13. Sikman (H), winkelier, Krom 47. Sikman (J), poelier, Zuiderstraat l. Sikman (J), Lange Raamstraat 14. Silvester (Ph.), Groot Heiligland 21. Silvester (wed. H P), tapster, Patientiestraat 18/20. Simmer (mej.), Parklaan 22,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 162