155 Simmers (mej.), Groote Houtstraat 156. Simons (B), Beeksteeg 1. Simons (E), koopman, Hagestraat 26. Simons (J C), Glasblazerstraat 25. f Simons (J J), Spaarne 19. Simons (J), koopman, Kleine Houtstraat 38. Simons (wed.), Ursulasteeg 20. Sinia (II), Nieuwe Groenmarkt 6. Sinia (J), firma Koetser en Sinia, commissionairs in effecten, Nieuwe Groenmarkt 6. Sinnige (J), Krom Elleboogsteeg 1. Sinot (wed.), Lange Begijnestraat 14. f Sipkes (C), fabriekant van verduurzaamde groenten, ingelegde vruchten, vruchtensappen en limonaden, Kleine Houtstr. 106. Sipkes Jr. (C), ambten, ter gemeentesecretarie, KI. Houtstr. 106. Sipkes (N), Voorkamp 24t. |- Slager (J M), winkelier en bontwerker, Anegang 46. Slager (M M), huidenzouter, Burgwal 9. Slager (wed.), Goudsmidspleintje 6. Slagter (wed. J), Schagchelstraat 3b. Slangen (J H), leeraar aan de rijkskweekschool, Krocht 18. Slats (G), boekhouder, Kenaustraat 22. Slebe (II A), schoenmaker, Nieuwe Groenmarkt 15. Slebe (P), schoenmaker, Kleine Houtstraat 38. Sleeman (B), wever, Voorkamp 27. Sleeman (wed. H), Luitesteeg 5. Sleeven (J), kleermaker, Lange Vlamingstraat 18. Slegt (C), Voorkamp 16.- Slenders (A), Scheepmakersdijk 59. Slenders (J), Scheepmakersdijk 43. Slenders (J), Scheepmakersdijk 61. Slenters (G), Kousebandslaan 4b. Slenters (J), Kousebandslaan 10. Sleven (P), Begijnhof 26. Slieker (C), kleermaker, Schagchelstraat 3b. Slikhorst (W), Begijnhof 21. Slingerland (C), Drossestraat 21. Slingerland (F), Lange Boogaardstraat 5. Slingerland (mej. G), Jansweg 39u. Slingerland (G J), smid, Magdalenasteeg 7. Slingerland (L C), timmerman, Harmenjansweg 71. Sloet tot Oldhuis (mr. LEA baron), rechter bij de arrondiss. rechtbank, Anegang 28.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 163