157 Smit (G), lange Vlamingstraat 20. Smit (G), Breesteeg 1. Smit (wed. G), Houtmarkt 43. Smit (J), Leliestraat 46a. Smit (wed. G), Koningstraat 6. Smit (H), Spaarnwouderstraat 31b. Smit (H), winkelier en tapper, Papentorensvest 13. Smit (H), Wijde Geldeloozepad 36. f Smit (mr. II J), lid van de eerste kamer der staten-generaal, Frederikspark 4. Smit (J), Molensteeg 23 a. Smit (J), Groot Heiligland 62, Smit (J), Voorkamp 24u. Smit (J C), Lange Wijngaardstraat 32. Smit (J M), Witte Heerensteeg 25. Smit (J R), agent van politie 2e kl., Lange Annastraat 25. Smit (J W), Kennemerplein 10. Smit (K), winkelier, Valkesteeg 3. Smit (L), Westerboogaardstraat 5. Smit (mej. M M), Raamvest 9. Smit (P), Zuiderstraat 21. Smit (P J), ambtenaar ter gemeente-secretarie, agent der brand verzekeringmaatschappij //Nederland" te Amsterdam en der algemeeue Friesche levensverzekering-maatschappij te Leeuwar den, Annoncen-bureau, Gedempte Oudegracht 123. Smit (R T), kantoorbediende, Gierstraat 51. Smit (W), Bakkumstraat 16. Smit (W A), Lange Lakenstraat 25. Smit (W E), porceleinkrammer, Ged. Kraaijenhorstergracht 16. Smit (mr. W II), penningmeester van den Haarlemmermeer- polder, Jansweg 19. l Smit (W M), Ripperdapark 41, Smit (wed.), Lange Margarethastraat 401'. Smit (wed.), Zijlsingel 4. Smit (wed.), Barrevoetesteeg lid. Smit (gezusters), Zieke 4. Smit (wed. H de), Lange Wijngaardstraat IS. Smits (mej. A C), Gedempte Oudegracht 71. Smits (A J), Oranjeboomslaan 13. Smits (A W), kamerbehanger, Kleine Houtstraat 74. f Smits (B), Kruisweg 64. Smits (B A), Gedempte Voldersgracht 1. Smits (mej. C), Jansweg 12. i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 165