i«o Stroo Westerman (J), Ripperdapark 26. Strijbos (J P), meubelmaker, Groote Houtstraat 148. Strijbos (wed.), Witte Heerensteeg 24b. Staffers (wed.- A G), Plein 30. Staffers (A J), broodverkooper, Klein Heiligland 83. f Staffers (D B), winkelier, Schagekelstraat 7. f Staffers CJz. (J C), Spaarne 1. Staffers (J C), winkelier, Schagchelstraat 7. Staffers (wed.), Twijnderslaan 17. Stumpbius (wed.), Rozenstraat 5. Stuurman (H), kleermaker, Groot Heiligland 55. Stuijvenberg (wed. D C van), inbrengster in de bank van leeuing, Lange Begijnestraat 26. Stijlen (A van der), Vogelkoopsteeg 8 Stijlen (J van der), fabriekwerker, Houtmarkt 59. Stijlen (P van der), winkelier, Gedempte Raamgracht 46. f Stijlen (P van der), Nieuwegracht 54. Stijlen (T van der), Oranjeboomslaan 33b. Stijrum (mr. A 1 J van) Nieuwegracht 9. Stijrum (douairière F W baron van), Nieuwegracht 9. Suchtclen (wed. G P van), Barteljorisstraat 10. Suermondt (C F), Kennemerplein 5. Suiskens (G), Gasthuisvest 15. Suman (L), Leliestraat 46b. Surendonk (G), timmerman en aannemer, Frankcstraat 7- Surendonk (G), Gedempte Raamgracht 73. Surendonk (H), besteller van goederen, Klein Heiligland 30. Surendonk (J), besteller van goederen, Frankestraat 7. Surendonk (wed.), Frankestraat 7. Sutherland (mevr.), Spaarne 71. f Sutherland (H J R), Spaarne 71. Sutorius geb. van der Möblen (mevr. J G W), Gr. Markt 23. Swaalt' (C J), goudsmid, Rozemarijnstceg 18. Swaan (C J 11), Parklaan 43. Swaen (C), broodbakker, Burgwal 44. f Swaen (II A P), agent van een levensverzekeringmaatschappij, Nieuwe Gracht 36. Swaanswijk (C), winkelier, Kerkstraat 20. Swaanswijk (C), Lange Raamstraat 9. Swaanswijk (C), horologiemaker, Jansstraat 18. Swaanswijk (H), hulponderwijzer, Kerkstraat 20. Swaanswijk (J), winkelier in mandegoed en vogelkooijen, Jaco- bijnestraat 23.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 174