170 Tienhoven (T), lange Raamstraat 38. f Tierrie (E), koopman in aardappelen, Lange Heerenvest 104. Tierrie (M), winkelier, Groot Heiligland 60. Tieskens (J), Gedempte Kraaijenhorstergracht 19. Tieskens (J W), Gedempte Kraaijenhorstergracht 14. Tiest (J), stucadoor, Vogelkoopsteeg 13. Tietema (J), ambtenaar bij de H. IJ. S. M,, Stationsplein 1. Tiffelen (mej. van), Zijlstraat 21. Tiggeloven (J), Zonnesteeg 4. Tilo (wed.), Koudenhorn 64c. Timmer (C), winkelier en tapper, lange Heerenstraat 46. Timmer (C), Lange Heerenstraat 46. Timmer (G), Klein Heiligland] 35. Timmer (II), Krom 27g. Timmer (H), winkelier en tapper, Raaks 20. Timmer (J), koopman, Raaks 6. Timmer (J), tapper en slijter, Kruisstraat 23. Timmer (P II), Gedempte Oudegracht 11. Timmerman (J M), Dijkstraat 5. Timmermans (wed. A J), Amsterdamschevaart 8. Timmermans (C), werkman, Gedempte Kraaijenhorstergracht 67. f Timmermans (H), Paviljoenslaan 5. Timmermans (J), tapper en slijter,'Spaarnwouderstraat 134. Timmermans (J), koopman, Lange Wijngaardstraat 18. Timmermans (wed,), Nohelstraat 12. Timmers (A), Heerensingel 3b. Timmers (J), winkelier, Spaarnwouderstraat 124. Timmers (J), Klein Heiligland 99. Timmers (L), Harmenjansweg 75. Tinker (W), Gasthuissingel 32. Tinker (W J), boekhouder, Gasthuissingel 32. Tinnemans (R), Lange Molensteeg 18. Tirgrath (W), tapper, Cornelissteeg 5. Tit (A), kantoorbediende, Gasthuisvest 19. Tit (G), bode van een begrafenisfonds, Groot Heiligland 67. Tit (J), Gedempte Oudegracht 25a. Tit (P), Prankestraat 47. Titsingh (wed. G M), Spaarnwouderstraat 41. Tjaden (J A), stoffenverver, Lange Vlamingstraat 15. Tjasink (J), Barteljorisstraat 20. f Tjeenk Willink (II D), uitgever, Gedempte Oudegraeht 90. Tjeertes (H), Zuiderhuiteuspaarne 49. Tobias (wed.) Spaarne 52.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 178