197 Wijkhuizen (A), groentenverkooper, Frankestraat 8. Wijkhuizen (A), Omvalspoort 5. Wijkhuizen (A), winkelier, Lange Annastraat 29, Wijkhuizen (A J), winkelier, Gierstraat 36. Wijkhuizen (D), winkelier, Gedempte Oudegracht 148. Wijkhuizen (D), winkelier, Groenendaalsteeg 16. Wijkhuizen (D), winkelier, Nobelstraat 27. Wijkhuizen (D), Gedempte Voldersgracht 11. Wijkhuizen^ (Tl), huisschilder en aanspreker, N. Kcrksplein 12. Wijkhuizen (II), Gedempte Kraaijenhorstergracht IC. Wijkhuizen (J), winkelier, Lepelstraat 1. Wijkhuizen (J), Voorkamp 24e. Wijkhuizen (J), winkelier, Vogelkoopsteeg 13. Wijkhuizen (J), winkelier, Koningstraat 1. f Wijkhuizen (dj, winkelier, Kruisweg 21. Wijkhuizen (J), Jacobstraat 15. f Wijkhuizen (J D), winkelier, Groote Houtstraat 125. Wijkhuizen (P), winkelier, Patientiestraat 19. Wijkhuizen (P), winkelier, Kruisweg 21. Wijkhuizen (W), Voorkamp 24f. Wijkhuizen (W), Groote Houtstraat 144p. Wijkhuizen (wed.), winkelierster, Achterkamp 31. Wijkhuizen (wed.), Kampersteeg 2. Wijnands (A), Oostvest 42e. Wijuands (A), Leliestraat 14. t Wijnands (A), Kleine Houtstraat 1 Wijnands (C), scheepsjager, Dubbelde Buurt 64. [Wijnands (C), Zuider Buitenspaarne 57. Wijnands (C), Klein Heiligland 80. Wijnands (H), Korte Heerenvest 7- Wijnands (II F), winkelier in schuiergoed, Riviervischmarkt 17. Wijnands (JLeliestraat 15b. Wijnands (N), Gedempte Kraaijenhorstergracht 36a. f Wijnands (P), tapper, Korte Begijnestraat 1. Wijnands (wed.), Krom 25. Wijngaardt (A J van), Stationsplein 16. Wijngaardt (P J van), Stationsplein 16. f Wijnhoff (dr. J B), geneeskundige, Gedempte Oudegracht 117. Wijnsbergen (J B), Omvalspoort 4. Wijs (wed. M de), tapster, Plantage 11. Wijsman (C), Kleine Houtweg 13. Wfiof /'TT vrnn TilnninVwP'pVpv lV]n.flnrsf.lnnn 12fl.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 205