zm 13 jBinnen- en JBuilenlandsclie jBieren en JLiteuren. C O Z N O 2 CS O 3 C C5 e$ O H W H O PU S3 Tü. IVt. BLOM, VII IN ALLE Ged. Oude Gracht No. 69, Haarlem. R CO 6i> tnil oa ca CO OJ> t/a Gi> CLD p=a 6i> 00 h-n II <0 P=^3 11 F===^3 <3 -w co p==^ =-3 Mr. SMIDOverveen bij Haarlem. dienstig voor Kersen- en Bessen-Boomgaarden, Kippenloopen, Bloemperken, Kweekerijen, Tuinen, Menagerien enz., tegen de laagste concurreerende winkelprijzen. Pr ijs-Cour anten zijn gratis te verkrijgen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 219