I» IHMM ai LEERARES III DE GYMNASTIEK, M®|, I, BOBLOFSBN, Béfiliiiisiêf „ABBEID ADSLT". MACHINALE KOUSENBREIERIJ. ^genle der ^Sfooraverwerij en JVasscherij Depóts van BpT van VOORST, in TABAK, SSfff en SIGAIEH, IX Nuttige en fraaie HANDWERKEN en het BLOE M EN M A KEN. Beveelt zich aan tot het geven van Klassikaal- en Privaat-Onderwij s GROOTE HOUTSTRAAT, No. 145. GROOTE HOUTSTRAAT, No. 146. van Gebr. PALTHE, Amelo. BLENKEN'S BREIKATOEN, WA LD WOL-WATTEN, OLIE, ZEEP en KLEEDINGSTUKKEN tegen Rhumathiek, LINNENS en andere WITTE GOEDEREN, EAU DE COLOGNE enz. Hoek Barteljorisstraat en Krocht, te Haarlem, zijn ten allen tijde verkrijgbaar flinke goedbewerkte SIGAREN, van af één gulden per kistje van 100 stuks, tot en met de fijnste HAVANA en MANILLA soorten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 221