fl •J*» 15 Blauw (J de), Bakkersloot 38. Blazer (G de), Korte Annastraat 1. Blazer (H. de), Peuzelaarsteeg 5. Blazer (wed. H de) Ossenhoofdsteeg 9. Blecking J), kleermaker, Doelstraat 41. Blecking (J), kleermaker, Pleiu 9. Bleekendaal (O J), Wagenmaker, plein 12. raat l9'Bleeker (J), stalhouder, Schalkwijkevstraat 7. aat 3 Bleeker (mej. T), onderwijzeres, Zijlstraat 39. Blei (J), Schipper op Amsterdam, Burgwal 74. :str. 20.jjjej (we(] Boeresteeg 26. Biekking (H), Bakkersloot 14. ;str. 'Blesgraaf (J B), stalhouder, Lange Margarethastraat 3. Blesgraaf (N J), Valkesteeg 19. Blesgraaf (N P), vrachtrijder, Klerksteeg 12. Blesgraaf (N S), schipper, Houtmarkt 15. Blesgraaf (P), winkelier, Wijdesteeg 2. Blesgraaf (T), Spaarnwouderstraat 87. Bleij (J), Hagestraat 41. Blitz (S J), winkelier, Kleine Houtstraat 61. Blocquerij Jr. (J C v. d.), handelaar in landbouwwerktuigen, Kenaupark 7. Blocquerij (J C v. d.), secretaris Haarlfmmermecrpolder, Kleine Houtstraat 109. Bloemen (A). Leidsche Vaart 28f. Bloemert (D), Drossestraat 9. Bloemzaad (A), Korte Lakenstraat 4c. Bloemzaad (A), Oranjeboomslhan 32. Bloemzaad (J), Boeresteeg 3. Bloemzaad (wed,), Boeresteeg 3. Blok (H P), Bakkersloot 1. Blok (J), Kleine Houtstraat 44. Blokdijk (D), Wijde Appelaarsteeg 3a. aat l«-Blokker (mej. A), Lange Heerenstraat 41d. Blokker (mej. D), Lange Veerstraat 24a. Blokker (wed. J), Scheepmakersdijk 27. Bloldander (P), werkman, Zomervaart 22. Blom (A), Molensteeg 9. Blom (A J), Kieuwe Kruisstraat 18. Blom (G W), Valkesteeg 11. Blom (J), tabaksverkooper, Gierstraat 43. Blom (.1 C), Krocht 16. Blom (P), Lange Vlamingstraat 8.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 23