Duin (J van), werkman, Lange Heerenstraat 4. Duin (J van), Koolsteeg 18. Duin (,T van), stalhouder, Zomervaart 12. Duin (N J van), Wagenweg 54. Duin (W van), Kavesteeg 20. Duin (wed. van), Klerksteeg 10a. Duindam (F), Oudenweg 53. Duineveld (W), Kerkhofstraat 35. Duinhoven (H van), Zomervaart 7a. Duisenberg (J B), Zijlstraat 68. Duits (H C), Baljuwslaan 8. Duits (H), Burgwal 39a. Duits (wed.), Gedempte Kraaijeuiiorstergracht 9b. Duitsch (L), Drappenierstraat 13, Duiveubode (D), Anthouiestraat 29b. Duivenbode (A van), Turfmarkt 24i. Dnivenbode (C van), Turfmarkt 6. Duivenbode (P van), Koolsteeg 14. Duivenbode (wed. van), winkelierster, Burgwal 22. Dul (mej. A van), Barrevoetesteeg 21i. Duist (wed. D van), broodverkoopster, Zuiderstraat 29. Dungen (A van), Hondensteeg 10. Dunnen (J den), fabriekant van lakken en vernissen, Leidsche- vaart 48. Duren (J F van), Lange Poellaan 4S. Dussen (J D van), Hagestraat 31. Duuren (wed. van), Drossestraat 11. Duijff (J), uitdrager, Zniderstraat 33. DuijfF (J), barbier, Spaarnwouderstraat 120. Duijff (W), uitdrager, Groot Heiligland 35. Duijfjes (A J), leeraar H. B. S., Koningstraat 13. Duijl (wed. G W), Jansweg 6. Duijm (R), boekhouder, Parklaan 31. t Duijmaer van Twist (mr. A J), vice-president van de arrondis- sements-regtbank, Donkere Spaarne 56. Duijn (C van), boekhouder en leeraar aan de H. B. School, Gasthuissingel 26. t Duijn (J van), huisschilder, Botermarkt 19. Duijn (J J van), huisschilder, Klein Heiligland 90. Duijn (S van), lettergieter, Krullebolspoort Kleine Houtstr. 85a. Duijn (W van), Kerkstraat 16, Dnijndam (J), landbouwer, Zomervaart 12. Duijnhoven (H F van), Leidschevaart 54.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 50