44 f Dijserinck (P), lid Tan de firma C. Dijserinck en Zoon, koop lieden, Groote Houtstraat 39. f Dijserinck (P Kleiweg), metselaar, Gedempte Oudegracht 83. Ei. Ebbing (H), landbouwer, Dubbelde Buurt 9. Ebbing (N), landbouwer, Dubbelde Buurt 38. Ebelie (J A), passementwerker, 't Zakje 7c. Ebelie (J A), passementwerker, Harmenjansweg 57e. Eek (J van), timmerman, Doelstraat 35. Edelman (P), winkelier, Spaarnwouderstraat 122. Edelman (wed.), Bakenessergracht 99. Eden (H Tan), Spaarnwouderstraat 130. Eden (wed. J P Tan), Kleine Houtstraat 121. Eden (P J van), Spaarnwouderstraat 118. Eden (W van), werkman, Gedempte Kraaijenhorstergracht 8. Ee (mej. C M van), Jausweg 39aa. Eeckelaert (A J), deurw. der directe belast., Klein Heiligland 25. Eeden (A van), Lange Annastraat 32. Eeden (A van), winkelier, Achterkamp 30. Eeden (mej. A J van), "Wagenweg 14. Eeden (F W van), onderwijzer, Zuiderstraat 12a. f Eeden (F W van), secretaris Ned. maatschappij vau nijverheid, Gedempte Oudegracht 103. Eeden (K C van), winkelier, Korte Begijuestraat 24. Eeden (mej. M P van), Wagenweg 14. Eeden (wed. van), Groote Houtstraat 103. f Eek (W M van), directeur H. B. school 3jc., Ripperdastraat 1. Eekhout (C), firma Kerens en Co., touwslagers, Ripperdastraat 5, Eekhout (H), commies bij de posterijen, Ripperdastraat 5. f Eekhout (J J W), Ripperdastraat 5. Eekhout (P), metselaar, Nieuw Heiligland 16. Eekhout (R), commissionair in wijnen, Ripperdastraat 5. Eem (P v. d.), Korte Poellaan 14. Eeuwijk (P), werkman, Ceciliasteeg 4. f Egmond (H J van), winkelier, Kruisweg 47. f Egmond (G van), koek- en banketbakker, lid van t burgerlijk armbestuur en marktmeester kaasmarkt, Lange Veerstraat 8. Egmond (G van), schoenmaker, Tuchthuisstraat 14. Egmond (mej. van), Kruisweg 41. Egmond (wed. van), Koningstraat 5. Ego (P J), Ursulasteeg lOd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 52