45 Eikenaar (N), Raamstecg 23. Eikhoff (wed. C v. d.), Wijde Geldeloozepad 40. f Einhouts (H), mandenmaker, Krom Elleboogsteeg 13. Ek (J van), timmerman, kommandant van 't corps brandbl., Gierstraat 14. Ek (Jb. van), timmerman, Gierstraat 14. f Ek (Jb. van), winkelier, Groote Houtstraat 147. Ek (P A van), werktuigkundige bij de gasfabriek. Gierstraat 14. f Ekama (Dr. C), med. doctor, Barteljorisstraat 12. El Jr. (C van), Gasthuissingel 54a. El (mej. C van), Nieuwe Gracht 2o El (wed. D van) Groote Houtstraat 168. El (H van), Zuiderstraat 5. El (H van), Nieuwe Kerksplein 24. El (H W van), Gedempte Raamgracht 58. El (J van), kantoorbediende, Korte Hofstraat 13. El (J H van), Glasblazerstraat 35. EI (W van), schoenmaker, Korte Hofstraat 13. El (mej.W van), Groote Houtstraat 144w. Elbrink (wed.), Burgwal 44. f Elders (Br. F S), geneeskundige, Groote Houtstraat 185. Elfering (L), Dubbelde Buurt 42a. f Elffers (A), koopman in turf, Rozenprieel 25. Elffers (C), timmerman, Lange Lakenstraat 4. Elffers (D), stoffenverver, Ursulasteeg 1. Elffers (J), koopman in turf, Rozenprieel 27. Elffers (P), Gedempte Voldersgracht 33. Elffers Jz. (P), koopman in turf, bout, enz., Ged. Oudegracht 66. Elink Sterk (H), hoofdopzigter Haarlemmermeerpolder, Kouden- horn 48. Eikerbout (A), fabriekwerker, Morinnesteeg 14. Ellinckhuijzen (C H), horologiemaker, Kleine Houtstraat 5. Elsenborst (J H), wagenmaker, Kruisweg 30. Elsenhorst (mej. M A), Lange Veerstraat 24j. Eist (mej. A van der), onderwijzeres in handwerken, Gedempte Oudegracht 89. Eist (mej. C E van der), kosteres Janskerk, JansBtraat 40. Eist (J van der), tapper, Kampersteeg 14. 8. f Eist Jr. (J van der), firma Franco Mendes en van der Eist wijnhandelaars, Nieuwe Groenmarkt 4. Eist (P van der), hoofdambtenaar ter gemeente secretarie, Ge dempte Oudegracht 89. Elwe (wed. van), Baan 19.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 53