52 Freijer (J H), Klein Heiligland 72. Friedrichs (W), schoen- en laarzenmaker, Zijlvest 3. Frieswijk (mej. M), Groote Houtstraat 108. Frölich (F J), Zoetestraat 40. Frölich (F J), klompenmaker, Anthoniestraat 83. Frijer (Jj, Wester Boogaardstraat 7. f Frijhoff (P J), winkelier, Lange Begijnestraat 8. Funckler (C G), huisschilder, Gierstraat 77- f Funckler (F W), instrumentmaker, Damstraat 15. f Funckler (J M G), logementhouder, Kruisstraat 10. Fijan (Dr. S), med. doctor, Zijlstraat 87. Fijn (P), Anthoniestraat 26. f Fijnje (J C), Parklaan 69. Cïr« Gaag (K J v. d.), boterkoopersknecht, Nieuwe Kerkspleiu 2 Gaarkeuken (M), Korte Wolstraat 2. Gaart (J van), Kleine Houtweg 1. Gaart (J B van), zadelmaker, Doelstraat 42. f Gabriels (A), Spaarne 24. Galen (D van), kleerbleeker, Brouwersvaart 16. Galen (C J van), Jaeobstraat 8. Galen (G van), Burgwal 36. Galen (J W van), Damstraat 8. Galen (W van), Papetorensvest 20. Galjaard (J J), koopmau, Kleine Houtstraat 63. Gallée (C), kunstdraaijer, Gierstraat 68. f Gallée (Dr. J H), leeraar H. B. School, Prinsen Bolwerk 5. Gallée (A), smid, Witte Heerensteeg 30. Gans (J S Rozenprieel 23. Gastel (B van), werkman, Rozenmarijnsteeg 10. Gastelen (W van), Zuider Buiten Spaarne 51. Gasteren (C van), Oostvest 1. Gasteren (G van), vleeschhouwer, Lange Boogaardstraat 20i Gasteren (J van), Meesterlottelaan 47. Gasteren (wed. J F van), Lange Wijngaardstraat 19. Gasteren (J G van), spekslager, Jansweg 22. Gasteren (J G van), vleeschhouwer, Spaarnwouderstraat 54. Gasteren (P van), huisschilder, Spaarnwouderstraat 110. Gasteren (W van), Wester Boogaardstraat 9. Gaus (H), tapper, Wijde Geldeloozepad IJ. Gavel (D F), kleermaker, Lange Poellaau 8a.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 60