57 Goudriaan (J), hulponderwijzer, Baljnwslaan 25. Gouw (F G ter), winkelier, Zijlstraat 50. Govers (A), Burgwal 85. Govers (M H), Wijde Geldeloozepad 5. Goverse (wed.), Wijde Geldeloozepad 3b. Goijer (P), Leidsche Vaart 28n. f Graadt van Roggen (J F), scheepsgezagvoerder, Kleine Hout weg 9. Graaf (J J), secretaris van het bisdom, Nieuwe Gracht 80. Graaf (A de), Lange Molensteeg 11. Graaf (A de), Lange Heerenstraat 29. Graaf (A de), Gasthuisstraat 42. Graaf (A de), Nieuwe Groenmarkt 2. Graaf (C de), Lange Heerenstraat 44. Graaf (C J de), Lange Boogaardstraat 10. Graaf (D dé), vader in het luthersche weeshuis, Zuiderstraat 18.. Graaf (mej. E M de), Gasthuisstraat 15. Graaf (H de), Beeksteeg 5. Graaf (J de), Wijde Geldeloozepad 13. Graaf (J de), Lange Heerenstraat 34. Graaf (J P de), schilder, Krom 17. Graaf (J de), Turfmarkt 24. Graaf (J C de), Harmenjansweg 57m. Graaf (J A de), Groene Buurt 5. "Graaf (wed. J E de), Frankestraat 35. Graaf (J J de), Naauwe Geldeloozepad 12. Graaf (J W de), Gravinnesteeg 7c. Graaf (L de), Lange Raamstraat 29c. Graaf (M de), Breesteeg 21. Graaf (P de), Kenaustraat 8a. Graaf (P de), Dubbelde Buurt 26. Graaf (P de), Zuider Buiten Spaarne 112. f Graaf (T H de), metselaar, Zijlstraat 13. Graaf (W J de), Gedempte Raamgracht 56. Graaf (wed. de), Patientiestraat 13. Graaf (wed. de), Gravinnesteeg 4. Graaf (wed. de), Burgwal 61. Graaf (wed. de)Lange Heerenstraat 43c. Graaf (wed. de), Gedempte Oudegracht 41. Graaf (wed. de), Burgwal 32. Graaf (wed. de), Wijde Appelaarsteeg llf. Graaf (mej. de), Barteljorisstraat 16. f Graaff (J), smid, Zijlstraat -54.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 65