61 Haak (J v. d.), Koolsteeg 19. Haak (T v. d.), winkelier, Klein Heiligland 63. Haakman (inr. J A), Koningstraat 6. Haan (J C), winkelier, Barteljorisstraat 39. Haan (P), Gedempte Kraaijenhorstcrgracht 46. Haan (A de), beambte bij de administratie van de postzegels, Frederikspark 6. Haan (A de), Papetorensvest 58. Haan (B J de), Rozenlaantje 9. f Haan (mr. C de), Kruisstraat 45. f Haan (Dr. D de), lid van den raad, lirma de Haan en Raven, bierbrouwers, Kenaupark 30. j Haan (E de), winkelier, Lange Annastraat 36. Haan (G de), Bakenessergracht 89. f Haan (,T de), boekverkooper, Grootc Houtstraat 137. Haan (J de), winkelier, Groot Heiligland 37. Haau (J de), Bereiderstiaat 15. Haan (J de), Papetorensvest 72. Haan (J L de), Houtvaart 3. Haan (wed. L de), Nieuwe Spaarnwouderstraat 5. Haan (mej. de), Staten Bolwerk 24. Haar (H), kleermaker, Jacobijuestraat 21. Haarman (mej. J), Kruisstraat 44i. f Haartman (A), houtkooper, Kleine Houtweg 7. Haartman (W), houtkooper, Kleine Houtweg 7- Haas (J), Gasthuissiugel 28. Haas (wed. J A), Gedempte Oudegracht 118. Haas (wed. C), winkelierster, Lange Begijnestraat 32. Haas (H de), Ripperdapark 2. Haas (wed. v. d.), Plein 14, Habich (mej. G), Groote Houtstraat 144w. Haeseker (J C), Voorkamp 24m. i" Haeseker (J F), boekdrukker, Kleine Houtstraat 6. Haeseker (wed.;, Lange Annastraat 26. Hagebout (B), arbeider, Harmenjansweg 15. Hagebout (C), kleermaker, Gedempte Raamgracht 47. Hagebout (G), Omvalspoort 9. Hagebout (J), Damsteegje 7. Hagebout (wed. J), winkelierster, Klein Heiligland 51 Hagebout (P), Rozenstraat 51e. Hagebout (P B), Klein Heiligland 7. Hagedoorn (H), winkelier, Drappenierstraat 14. Hagedoorn (J C), Lange Raamstraat 40.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 69