77 Huijbers (B), timmerman, Lange Lakenstraat 2. Huijbers (G), bloemkweeker, Hagestraat 24. Huijbers (J), hulponderwijzer, Hoogstraat 8. Huijbers (J H), candidaat notaris, Korte Spaarne 15. f Huijberts (J H), koek- en banketbakker, Jansstraat 2. Huijberts (wed. M C), Jansweg 25. Huijboom (A A), wagenmaker, Korte Wolstraat 7. Hnijboom (H), werkman, Gasthuisvest 43. Huijboom (H), winkelier, Lange Raamstraat 2. Huijboom (H C), koopman, Luitesteeg 7. Huijboom (J P), winkelier, Zijlstraat 40. Huijboom (W), winkelier, Korte Zijlstraat 11. Huijkman (H), armenopzigter en concierge logegebouw, Ripper- dastraat 13. Huijkman (H), timmerman, Ridderstraat IC." Huijkman (J), smid, Lange Vlamingstraat 5. Huijkman (J W), schoenmaker, Plein 33. Huijkman (S), winkelier, Kruisweg 17. Huijkman Jr. (S), uitdrager, Zijlstraat 69. Huijkman (W), smid, Gedempte Oudegracht 25b. Huijsen (mej. A M), winkelierster, Jausweg IC. Huijser (C;, timmerman, Spaarne 37. Huijser (H R), Spaarne 40. Huijser (mej. J E), Kampervest 23. Hijbroek (mej. S J), Kerkstraat 9. Hijner (H), Oude Groenmarkt 20. I. Ickelsheimer (J G C), kleermaker, Gasthuisstraat 40. Ides (J), werkman, Korte Wijngaardstraat 4. Ides (J), wever, Jacobijnstraat 18a. Idsinga (wed. W C), Kruisweg 8. Irnans (wed.), Burgwal 78. Imans de Moraz (C J), Groote Houtstraat 5. Immer (D P), lettergieter, Lange Molensteeg 21. Immer (D P), barbier, Koksteeg 16. Ineke (H), bloemkweeker, Oranjeboomslaan 48. Ingelath (G M), smid, Tuinstraat 5. Ingen (J H van), boekhouder, Gierstraat 32. Ingen (jvr. L H van)> Kleine Houtweg 59. Ingerman (C), boekhouder, Spaarne 41. Inpijn (J), smid, Lange Heerenvest 60.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 85