78 Inpijn (J), lettergieter, Molensteeg 11. Inpijn (wed. C), Molensteeg 11 J. Jacobi (A F) Smid, Bakenessergracht 70. f Jacobi (mr. H), griffier ged. staten, Damstraat 13. Jacobs (C J). pakhuisknecht, Gedempte Kraaijenhorstergracht 67. Jacobs (J), kok, Hagestraat 6. Jacobs (J), rondbrenger van couranten, Korte Hofstraat 2 Jacobs (P S), smid, Dijkstraat 12. f Jacobs (W II), fabriekant van stoom- en andere werktuigen, Bakenessergracht 26. Jacobson (A), koopman, Anthoniestraat 81. Jacobson (D), blocmkweeker, Nieuwe Gracht 27. Jacobson (S). koopman, Burgwal 94. f Jakobson (W), Schagchelstraat 40. Jacques (C H), meesterknecht, Kinderhuissingel 20a. Jacques (J B), opzigter, Zijlstraat 38. f Jacques (J J), meesterknecht, Zijlweg 21. Jacques (wed. J J), Zijlweg 35. Jager (G), agent van politie 3e kl., Bereiderstraat 13d. Jager (M C), poortier, Oudenweg 8. j Jager Gerlings (mr. W), firma II Enschedé, wijnhandelaars, Jansstraat 57- Jager (C de), timmerman, Popelingstraat 9. Jager (C de), bediende, Groot Heiligland 79. Jager (J de), werkman, Korte Annastraat 8. f Jager (J de), koffiehuishouder en zaakwaarnemer, Spaarne 36. f Jager (S de), geweermaker, Barteljorisstraat 32. Jagt (wed. P van der), Kerkstraat 5. Jalink (A J A), ambtenaar, Gedempte Ondegracht 11. Jannij (wed. G), Damstraat 1. Jans (D), werkman, Nieuwe Landje 6. Jansen (A), metselaar, Vrouwesteeg 4. Jansen (A). zeepziedersknecht, Kampersingel 10. Jansen (A), kramer, Parklaan 62. Jansen (A), wagenmaker, Heerenlaan 4. Jansen (A), letterzetter, Gedempte Raamgracht 61. Jansen (A C M), Lange Annastraat 1. Jansen (B), schipper, Kleine Houtstraat 73. Jansen (B W), timmerman, Aehterkamp 39. Jansen (wed. C), Oude Groenmarkt 7. f Jansen (C C F), vleeschhouwer, Damstraat 14.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 86