86 Ketwich (dames van), Spaame 8. Keulen (W van), Kenaustraat 8. Keulen (W van), Nieuw Heiligland 1. Keuier (wed. J E), Klein Heiligland 66c. Keun (C), gepens. kapitein, Kleine Houtstraat 55. f Keun Pz. (C), Barteljorisstraat 26. Keuzekamp /J), Rozenprieel 15. Keijzer (A F), werkman, Magdalenastraat 8. Keijzer (F A), besteller bij de telegraaf, Witte Heerensteeg 19. Keijzer (F), smid, Oostvest 22. Keijzer (G), blocmkweeker, Staten Bolwerk 40. f Keijzer (H C), koffijhuishouder, Groute Houtstraat 183. Keijzer (J), metselaar, Wolstraat 7- f Keijzer (J), kamerbehanger, Warmoesstraat 10. f Keijzer (J H), smid, Nieuwe Krivsstraat 2. Keijzer (wed. P), Zoetestraat 13. f Keijzer (R), gepens. ambtenaar, Leidsche vaart 2. Keijzer (T), huisschilder, Harmenjansweg 25. Kieft (W), broodhakker, Groene Buurt 3. f Kiel (C), timmerman, Frankestraat 26. Kiel (wed.), Kleine Houtweg 77i. Kieviet (E), straatmakar, Korte Hofstraat 15. Kieviet (H), houtkooper, Znider Buitenspaarnc 74. Kieviet (J), timmerman, Zijlstraat 21. Kikkert (P), horologiemaker, Groote Houtstraat 55, f Kimman (J), smid, Plein 25. f Kimmenaede (J van), kleerbleeker, Zuider Buitenspaarne 12. Kinderen (W der), Gasthuisvest 25a. Kinjet (wed. P), Bange Heerenstraat 10. Kinkhouwers (J), tapper, Lange Annastraat 56. Kion (wed. J B), winkelierster, Kleine Houtstraat 116. Kiou (N), kleermaker, Bakenessergracht 110. Kion (P A), Rozemarijnsteeg 2. Kion (P H), werkman, Lange Hofstraat 21. Kip (mej. H J de), onderwijzeres, Spaarnwouderstraat 126. Kipshagen (J F van), loodgieter, Lange Heerenvest 56. Kist (mr. A), advocaat, Nieuwe Gracht 17. Ki3t (F L), wethouder en procureur, lid van de provinciale staten van Noord-Holland, Zijlstraat 45. Kitseroo (J), kleerbleeker, Brouwersvaart 40. Kitseroo (W), metselaar, Raaks 24b. Klaasen (D), agent van politie 3e kl., Ged. Kraaijenhorstergr. 26. Klaasing (F), timmerman, Anthoniestraat 7.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1878 | | pagina 94