ADRESBOEK HAAM 14/1905. HAARLEM'S IIAURLAI) BnrBl: GBflBTE HOUTSTRAAT SS. Brand - Leven -1nbraak DROSTE'3 CACAO. E. 00ST1BR0EK k li Opgericlit 1888 l*er 3 maanden fl,20. Advertentiën van Vraag en Aanbod EEN KWARTJE. Groote oplaag, algemeene publiciteit. Assurantie-Maatsch« tegen Brandschade en o/h. Leven „de Nederlanden," v. 1845 fixevstoaat, HAARLEM. G. OOSTENBROEK ZN. Kantoor te Haarlem: Kruisweg 70° Hofboekbinders van H.M. de Koningin-Weduwe. Voor alle BINDWERK bevelen onder- geteekenden zicdi beleefd aan. E—■Bra—gatapcMLimillHI1 ■Anrii'..l,J.J—eamHEHW— BWBMHBWHfcllIBHil h» B' H'IHHill llè«n -eaa -3 C-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1904 | | pagina 1