ADRESBOEK VAN HflflRLEW 1908/1909, 1 haverschmidt klaje IDROSTE's cacao. i Stoomververij. Chemische Wasscherij. G. OOSTENBROEK Zn. Groote Houtstraat 71r0Dd, hoek Ged. Oude Gracht. Brand Leven - Inbraak. HERINGA WÜTHRICH, Ingenieurs. il Assurantie-Maatsch* tegen Brandschade en o/h Leven „de Nederlanden", van 1845 -i G. OOSTENBROEK Zn. HAARLEM en SOERABAIA. Electrische licht en krachtinstallaties - - - acetyleengasfabrieken - - - Magdalenasteeg 4 b/d Gierstraat, HAARLEM. Voor alle BINDWERK bevelen ondepgeteeken- 2 den zich beleefd aan. CO Gevestigd te HAARLEM as GROOTE HOUTSTRAAT 90. BROUWERSVAART 74. TELEF, 426 1046. S CO CO CJ -S3 CO fe ed Telefoon 555. Dag en nacht aangesloten. T> en-kundig personeel steeds beichikbaar. Kapitaal 4,000,000,00. Reservefonds uit. 1907 1,304,200,00. Hoofdkantoor te 's-Gravenhage (vroeger Zutphen). Directie Henny. Kantoor te Haarlem, Directeur C. BOSMAN Jr.: H0F30EK8INDERS VAN H.M. DE KONINGIN-WEDUWE. «9 CO <u oa aa co co 03

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1908 | | pagina 1