NAAMLIJST VOOR DEN TELEFOONDIENST HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE JOH. P. KOPPEN Gidsen voor de locale Rij kstelefoon netten Ged. Oude Gracht 86 TEL. 13401 HAARLEM Voor het plaatsen van Advertentiën in de en in de wende men zich tot het (3e afd.) te 's-Gravenhage of tot (WOONHUIS TEL. 10108)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Haarlem | 1926 | | pagina 1144