d Adresboek 1932-1933 DE TWENTSCHE BANK n.v. Heemstede Bennebrce! ALLE BANKZAKEN Van Breemen's Brandstoffen de ftesjj jpjTS.'S-cfm organs BINNENWEG 7- HEEMSTEDE - TELEFOON 28270 SAFE-LOKETTEN VANAF f 5.- PER JAAR HAARLEM'S MUZIEKINSTITUUT (HIN.MSSCHERU VERVERUJ- STOPPAGE 84 ^ontw«r-K«r ?c!iMiwy«slaan 108 jLa.QtIcTTl tm DIR.: NICO HOOGERWERF dW SCHOOLGEBOUWEN: WILHELMINASTRAAT No. 51 HAARLEM TELEFOON 15691 ZAANENLAAN 37 TELEFOON 23189 VOOR: A. VAK-STUDEERENDEN B. NIET VAK-STUDEERENDEN Gr. Houtstraat 77,7eL1042ó Gen. Cronjéstr. 57,Tel.1 1971 Fabriek: Brouwersvaart 74-88, Haarlem, Telefoon 1 1046-14466

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Heemstede, Bennebroek | 1932 | | pagina 1