u Q S T.AM 4 2 4 00 DEK HEEMSTEDE N M SQ M ÖJ M DE RÏDDER STRÏJBIS NOTARISHUIS Ui Algemene Bank Nederland Fa. VAN EMPELEN VA Sv» EDELHOUTVLOEREN Sïf.'.k™ SCHILDERSBEDRIJF A. STRIJBIS inf. 16 n.v. DER GEMEENTE EüOTHfr? HEEMST ZANDVO TELEFOON 02500 -41950* i voor al uw bank-, effecten- en assurantiezaken Heemstede: Binnenweg 5-7, telefoon 02500-85340 Binnenweg 91, telefoon 02500-82970 ZANDVOORTSELAAN 71 - HEEMSTEDE - TELEF. 85940* TELEFOON 19858 Zandvoortselaan 174 - Telefoon 428f$ b.g.g. 40034 O M ZN HoJSa/id TUINARCHITECTUUR TUINBOUWBEDRIJF BOOM-, BLOEM- EN VASTE PLANTEN KWEKERIJEN TUINSPECIEN "43 z (Nederlandsche Handel-Maatschappij De Twentsche Bank) MAKELAARS IN HET ARRONDISSEMENT HaaRLEM Onroerende goederen - Hypotheken - Assuranties - Taxaties -ie aantreding van woningen - Prospectus op aanvraag PARKET-EDELTRIP LINOLEUM-RUBBER VINYLS-PLASTICS TRAPBEKLEDINGEN Sinds 1922 kwaliteit en ervaring Vrijblijvende voorlichting en advies VEREENIGING DER NOTARISSEN TE HAARLEM BILDERDIJKSTRAAT BIJ DE ZIJLWEG Inzendingen worden dagelijks aangenomen. Directeur G. DE WEERS Geregeld veilingen van Inboedelgoederen, Antiquiteiten, Kunstvoor werpen, Winkel- en Kanfoorinventarissen Eigen afhaaldienst

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Heemstede | 1966 | | pagina 1