JAK U m ADRESBOEK DER GEMEENTE VELSEN1965 <u O Reisbureau n.v. Gebr. Oosterom 0> O O O) O TAXI Algemene Bank Nederland EDELHOUTVLOEREN V erkooplokaal Notarishuis Garagebedrijf FA. GEBR. sub-dealer MERCEDES-BENZ O ui m o Z O O u* w H os O IJmuider Courant Voor al Uw bank-, effecten- en assurantiezaken Haarden voor Kolen-Olie Gas Gasfomuiien - Wasmachines SPECIALE KEUKENS J. KOMEIJN UITGEVERIJ G. EIKELENBOOM ZOON - HEEMSTEDE - TELEFOON 02500-41430 SANTPOORT NOORD - TELEFOON 02560 8345 u O O oo I CN M nJ M O PS O LU KM Ui (Neder! .ndsche Hendel-Maatschappij De Twentrche Bank) IJmuiden: Wilfslminakade 78 a, Tel. 4441/3 - Wilhelminakade 77 a, Tel. 5698 Santpoort: Broekbergenlaan 49, Telefoon 6324 Official „Frigidaire" dealer vnor KOELKASTEN, WASMACHINES CENTRIFUGES EN STOFZUIGERS ROLLI TRAPSTEEKWAGENS GEYSERVEPHUUR-SANITAIR TEL. 02510-23537 - ZEESTRAAT 34 - BEVERWIJK PARKET-EDELTRIP* LINOLEQM-RUBBER ViNYLS-PLASTICS TDADQCITI CrtlKirXCM TRAPBEKLÉDINGEN. Sinds $922 kwaliteit en ervaring Vrijblijvende '^voorlichting en advias HAARLEM ZIJLSTR. 96 - TEL- 20340 VEREENIGING DER NOTARISSEN TE HAARLEM - Directeur W. N. Wollerink Geregeld veilingen van Inboedelgoederen, Antiquiteiten, Kunstvoor werpen, Winkel- en Kantoorinvenfarissen TELEFOON 19858 Eigen afhaaldienst. BILDERDIJKSTRAAT BIJ DE ZIJLWEG Inzendingen worden dagelijks aangenomen. Beverwijk - Velserweg 22 - Telef. 02510-23535 b.g.g. 27712

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Velsen | 1965 | | pagina 1