35 es O IJnTüider Courcmt DER GEMEENTE fa O fa feD 85 fa m Tel. 15000 fa :f O Algemene Bank Nederland EXCLUSIEVE TROUWAUTO'S - «D VIN 2 VAN 3 GEZINNEN Lange Nieüwstraat 427, IJmuiden. Telefoon 0 2550 - 1543,7 - 16450 voor al uw bank-, effecten- en assurantiezaken ZEESTRAAT 34 - BEVERWIJK EDELH'OUTVLOERËN Beverwijk - Velserweg 72 - Telef. 02510-23535 b.g.g. 26693 e CiL/c/ UITGEVERIJ G. EIKELENBOOM ZOON - HEEMSTEDE - TELEFOON 023-41430 IJMUIDEN: KON. WILHELMINAKADE 78a SANTPOORT: BROEKBERGENLAAN 49 TELEFOON 14441* TELEFOON 01560-6544* GASFORNUIZEN - WASAPPARATEN „FRIGIDAIRE" KOELKASTEN (INRUIL MOGELIJK) TELEF. 02510-23537 PARKET-EDELTRIP LINOLEUM-RUBBER VINYLS-PLASTICS TRAPBEKLEDINfGEN Sinds .f932 kwaliteit en ervaring Vrijblijvende voorlichting en adiiipi H A A RL E M ZIJLSTR. 96 - TEL- 2Q140 BILDERDIJKSTRAAT la (ZIJSTRAAT ZIJLWEG) Inzendingen worden dagelijks aangenomen. Directeur F. G. DE WEERS Geregeld veilingen van Inboedelgoederen, iten, Kunstvoor werpen, Winkel- en Kanloorinventarissen - TELEFOON 023-19858 Eigen afhaaldiensr

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Velsen | 1968 | | pagina 1