fiDEESBOEBw I aalsmeer 1951-1952 EXPEDITIE ^AVESLOOT De Aalsmeerder Courant 0« Ctnf 2 (miiiuire- en algemene idPRIJS F 2-: UITGAVE VAN TEERHUIS KLINKENBERG - AMSTELVEEN - TELEFOON 2431 Verhuizingen en Transporten Vertrouwd Vlug Goedkoop Aalsmeer - Weteringstraat 9 - Telefoon 250 Amsterdam - N.Z. Kolk 17 - Telefoon 30666 Snelle doorverbindingen (waarin opgenomen De Haarlemmermeerbode) Verschijnt Dinsdags en Vrijdags Ook Hlw blad! Redactie en Administratie: Weteringstraat 3, Aalsmeer Advertentie-tarief j" Telefoon K 2977-716 op aanvrage V NADRUK VERSOPEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Adresboeken Aalsmeer | 1951 | | pagina 1