CLE0P4TRA HAARLEMS!! BANKVEREENIGING s. J. VEEN KRUISWEG 35. KINDERSPEELGOED. schilderwerk IlIlOHROOM. - Luncheon. Afternoon tea, badzout H. STINIS, Kruisweg 23, hoek Molenstraat, Haarlem. Hotel Duin en Daal I TWEEDE HOWE (grjUneBtuL o, ZIJLVEST 7 H. VAN NIEL Hz. De Gebroken Sleutel Magazijn „DE ADELAAR". XZcriUUsr on 2 on 3 patten. ABONNEMENTSKAARTEN SYMPATHIE4 Cts, UNION-CLUB 5 H. STINIS. Maatschappij van Levensverzekering Confiserie VAN WILLIGENBURG, P. VISSER Dz. te Koog a/d Zaan GRAVEERINRIChTING Sigarenmagazijn „BORNEO", DE KROON Bioscope- Voorstellingen ASTA NIELSEN Blouses, Peignoirs, Kinder jurken, Costuumrokken. Schouwburg ,436 Jansweg HAARLEM. Dagelijks tot en met Donderdag 26 Augustus de schrik der Nijl. Explicatie HERM. SMIT. geldig voor de voorstellingen van KAARTEN en VOORWAARDEN HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van alle soorten Agent te Bloemendaal; LUNCHROOM Aanbev., J. DE VOGEL, ZIJLWEG 93 bij de Julianalaan in drie parfums LAVENDEL, EAU DE COLOGNE en VIOLET per flacon 45 Cent. F. W. MARTIN, Gr. Houtstraat 109. - Tel. 1273. BIJ DE ZIJLBRUG V Tel. Int. 1506. Prima klein model Sigaren. VAN VEEN O °ij Hofleveranciers, te BLOEMENDAAL. SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING van Haarlemsche Schilders. Klokken met Westminster Carillon Pendules in Franscheen Engelsche stijlen Horloges uit de voornaamste fabrieken: Waltham - Antoine frères Omega - Zenith SCHOUWBURG Zaterdag 21. Zondag 22 en Maandag 23 Augustus 1 duurt nog slechts ENKELE DAGEN. Fabelachtige koopjes in F. J. MONNE. Haarlem, Barteljorisstraat 25, Telefoon 2060. HAARLEM opgericht 1870 Jansweg 42 TARIEVEN. Aanvang 8V4 uur. Entrée f 1,0,75, f 0,60, f 0,50 en f 0,25. SPEELSEIZOEN 1915 1916. De Kon. Ver. „Het Nederlandseh Tooneel", N.V. Het Rotterdamsch Tooneelgezelscliap en De Haghespelers, Dir. EDÜARD VERKADE. Balcon f 2,50 per dozijn ƒ24,Stalles f 2,per dozijn ƒ21, Parket 1,75 18,t'rontloge 1,50 15, Parterre 1,25 12,Zijloge 1,— 9,— Amphith. 0,60 6,Gaanderij 0,40. Verhoogd met 5 procent Auteursrecht. tot het verkrijgen van vaste plaatsen, dagelijks aan den Schouwburg van 10—4 uur en 67i uur. TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinrichting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. iiv(s> aan Villa's enz. wordt netjes en duurzaam uitgevoerd door Prima Referentiën. Billijke prijzen. ZIJLWEG 93. OVERVEEN. Handel in Zuivel- en Melkproducten, Comestibles en Delicatessen. Speciaal adres voor Roomboter. Roombotermelange en Keukenboter. 9e Jaargang. D. MIEZERUS, Kleêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Z ij 1 w e g 87. Telefoon 2016. Alleen vertegenwoordiger voor HAARLEM: Specialiteit in TOILETARTIKELEN. VERVAARDIGING VAN ALLE MOGELIJKE VOOR WERPEN IN EDEL EN ONEDEL METAAL - BIJOUX INSIGNES GRAVEEREN VAN LETTERS, MONOGRAMMEN EN WAPENS SPECIALE AFDEELING VOOR REPARATIËN 0 O <3- 1 0 - V Minzaam aanbevelend, SLECHTS ÉÉN KEER een proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijke Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. Behalve van 6 8 uur n.m. gratis te bezichtigen door de bezoekers van het terras en invités. Gr. Houtstr. 86 HORLOGEMAKER Telef. 371 SPECIALE REPARATIE-INRICHTING te geven door de Directie van het Bioscope-Theater Groote Markt. Hoofdfilm Drama in 3 aeten met den beroemden acteur ALWIN NEUSS in de hoofdrol Als extra nummer in „Zapata's Bende". Explicatie van den Heer WESSELS. Orkestbegeleiding. Aanvang 8»/4 uur. Aanbevelend, Verzekering van kapitaal bij overlijden. Premie per f 100,— kapitaal. Leeftijd 20 25 30 35 40 45 Jaarpremie 1,41 ƒ1,61 1,87 2,21 ƒ2.66 ƒ3,23 Verzekering van kapitaal na een bepaald aantal jaren of bij vroeger overlijden. Premie per f 100 kapitaal. Leeftijd U1TKEERING NA 10 jaar 15jaar j 20jaar j 25jaar 30jaar 35jaar 20 jaar 9,08 JU» V] 0 4^ 0 GO _CO O 2,51 2,13 30 jaar 9,09 5,73 4,14 3,20 2,64 2,29 40 jaar 9,24 5,94 4.41 3,53 3,07 r rijs per 2,6(1 Prijs 1» er num 25 cent vi nummer bestaal !>s dit weekblad is HET MIDDEN", waar dor'ijke reeks is afj an 24 Januari 1914 (ir'NERAAL STAAL liet schijnt moeielijk ,orlog te beschouwen standpunt. D.w.z. va jcrigen historicus, die ling: wat moet zijn, i: v eder uit het stuk, ïerd in „Het „J'accuse". Het hgt niet in de czen vóór of tegen iens karakter ieder d n, daaraan verschuil Maar wel om aan te het is, de getujgenissei beurtenissen te onderv an instructie in zijn orden met voorliefd een of andere partij billijkt. Hot wil mij voorkon Staal niet aan het alg men. Blijkbaar heeft van Duitschland zc schetste al te zeei ueu oud-minister van c dt bedreiging die D dkrachten ei] heele Luropeesche v: niet tsr sprake komt. Wanneer men Rusl nier rekent die ind nacht vormen maar land op Oostenrijks h dan bleef in het A rijk ie bestrijden. V - hoe dapper die zie kan geen overweg fe. en. Lngeland's leg< gi otste deel nog gev 1 ankrijk, Fra king sit hts de helft 1 Duitschland. Zoodat vliegwerk door Franl scheppen, in staat om sc be aanvallers te w dat gevaar voor Frar uit het f> it, dat de Du gië en Frankrijk gesc corpsen van 40.000 Fransc'ne leger ook w dan twee miliioen vo< te beschikken, zal wel zijn. Eerst aan de Mai tot staan gebracht. JV ook wel het geheele hebben medegewerkt, als .eldsoldaat eigen Oeen Engelsche hulp 1 beteekenis hebben. Z door Duitschland wo Engelsche inval met vankelijk zijn gelukt, volgens het oordeel Duitschland sterk gen< Transchen inval terug Lettende op de rer ten door Duitschland 74 miliioen in vergt moet worden aan] Eransch-Engelsche ii zonder blijvende resul Noodzaak voor ver stond er voor Duitsch indien virovering van nietiging van de Fran: veldtochtsplan lag. Er het geval geweest. Daarvan Duitschlan* wijt te maken, zou c is oorlog. Maar te b 'and uit liet Westen 2 varen dreigden, is ove aannemende dat de i gereed waren geweest dedigitigsoorlog dien te voeren, de eind-o,ve zijde der Entente-mo v eest Zelfs niet met

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4