r Sstraat Sint-Nicolaasfeest in 1907 MAMEN> SANTPOORT In het eerste nummer van De Zandpoort heeft Drs. J. van Venetien een boeiend verhaal geschreven over de naam van de Patriciuslaan in Santpoort-Noord. Daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat de rol van straatnamen meestal wel iets meer is dan alleen een middel om iemands huisadres te weten te komen of om de weg te vinden. Dit gaat niet op voor straatnamen die ontleend zijn aan bloemen, plan ten of bomen; in het algemeen is in die straten ook geen weelde van de bloem- en boomsoorten te vinden, waaraan zij hun namen dan ken. En ook in bijvoorbeeld de Westindische buurt in Santpoort Noord kan men - helaas? - niets terugvinden van de tropische sfeer, die bij bevoorrechten die er weleens geweest zijn of er gewoond hebben, bij het lezen van de straatnamen wordt opgeroepen: Maar ik wilde het daarover nu niet hebben, noch over straten die naar zeehelden of andere Nederlandse - of zelfs Santpoortse - historisch bekende personen genoemd zijn. Ook niet over straten of wegen waarvan de namen geen nadere uitleg nodig hebben, zoals Hoodstraat, VelserenderwegBrederoodseweg, Kruidbergerweg en Duin en Kruidbergerweg. Er zijn echter in Santpoort nogal wat straatnamen waarvan de her komst voor velen niet duidelijk is, omdat ze zijn genoemd naar oude, lang verdwenen buitenplaatsen of "hofsteden", zoals Velserhooft, Jagtlust, Huis ten Bilt, Huis te Speijk, Huis te Wissen. En naar andere vroegere markante punten om het dorp heen, zoals Kieftendel Moleavelt en uiteraard ook Terras, ValckenhoefRoos en Beek en Papenburgh. Voorlopig voorbeelden genoeg om even bij stil te staan. Allereerst VelserhooftIn "Huis aan Huis" is al eens beschreven hoe deze uitgestrekte buitenplaats in "Het Zegenpralent Kennemerlant aan de hand van fraaie koperdruk-pentekeningen, uitvoerig wordt ge prezen als een "heerlyk proefstuk van Plant- en Boukonst". In 1805 werd zij door Mr. Bicker uit Den Haag, de erfgenaam van de laatste eigenaars, verkocht aan "een zekere L. de Groot uit Dordrecht In de daarop volgende jaren is de grond verkaveld en de buitenplaats met de grond gelijk gemaakt. Een lot dat in diezelfde periode ook andere prachtige buitens in dit deel van Kennemerland heeft getrof fen. Met zijn omringende park-aanleg en landerijen werd Velserhooft begrensd door wat nu het oude gedeelte van de Hoofdstraat is en de Hagelingerweg aan de oostzijde, de Kruidbergerweg aan de noordkant, de Duin en Kruidbergerweg (bewesten de Schie- of Schipbroeken) aan de westzijde en de Brederoodseweg (nu Middenduinerweg) aan de zuid kant. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1979 | | pagina 14