OVERZICHT VAN ONZE INVENTARISATIE-WERKZAAMHEDEN 1977 - 1978 - Voorlopige en nog onvoltooide inventarisatie van de gehele Hoofdstraat. Omvangrijk werk, verricht door mevrouw M. van der Schoot en medewerksters. 1980 - Eerste algemene -voorlopige- inventarisatie van Santpoort (Noord en Zuid, de Hofgeest en de omringende agrarische ge bieden. door ondergetekende) 1980 - 1981 - Grondige inventarisatie van Vinkenbaan en Duinweg,in verband met onze kritische aantekeningen bij het concept-bestemmings plan Santpoort Zuid I, waarom het gemeentebestuur had verzocht. Hierbij ondervonden wij veel medewerking van onze adviseur de heer P. Jongens -ex-hoofd bureau monumentenzorg Haarlem en van de heer S. Rolle, archivaris van Velsen. Samen met de gemeentefotograaf zorgde deze laatste voor pri ma fotomateriaal. Bovendien was hij met raad en daad behulp zaam bij het vele archiefwerk van de dames T. Lindeman-Meije- rink en A.E. Kruger-HoppenbrouwerEen fraai album met gegevens en foto's was het resultaat, waarvan een exemplaar aan Wethou der K.J. Bijl werd overhandigd. 1981 - 1982 Tweede algemene inventarisatie van Santpoort (Noord en Zuid), de Hofgeest en de omringende agrarische gebieden. Ter voorbereiding van een nieuwe Monumenten-verordening en een gemeentelijke monumentenlijst had het college van B. W. ons verzocht om een lijst van objecten. Met behulp van de eerste inventarisatielijst hebben de heer P. Jongens en ondergetekende geheel Santpoort en omgeving hier voor nauwkeurig onderzocht Het resultaat was een uitgebreid en professioneel toegelicht overzicht van de meeste objecten die de moeite waard zijn om voor de toekomst te bewaren en te beschermen. De lijst geeft een gevarieerd beeld met gebouwen,(oude gave dorpshuizen, villa's en boerderijen), cultuur-historische ter reinen, hekwerken, enz. 1982 a. Inventarisatie van de Bloemendaalsestraatweg door de dames Lindeman en Kruger, in samenwerking met archivaris Rolle en adviseur Jongens. Een tweede fraai album met gegevens en fo to's was daarvan het resultaat. b. - Inventarisatie Wüstelaan. Hiervan zijn de archief-gegevens uitgezocht. Bij het samenstellen en inrichten van de albums verleende de heer H. Kruger onmisbare hulp. L.V.-D. 20 ENIGE VOORBEELDEN UIT HET INVENTARISATIE-ALBUM DUINWEG - VINKENBAAN Duinweg 35» Vrijstaand landhuis in neo-classicistische stijl, in 1907 gebouwd voor mevrouw G. Maclaine Pont en door haar tot 1957 bewoond. •Nog gaaf uit de bouwtijdGetande gootlyst, waarboven schotvormig attieko Statig aanzien. Duinweg 2 - 2r (foto zie blz. 15) Gebouwd in 1902. Vrijstaande dorpswoning met eenvoudige ambachte lijke vormgeving. Het met imitatie natuursteen banden versierde gevelmetselwerk is later wit gesausd. De aanbouw en ook de later aangebrachte gevelwijzigingen zijn niet storend. Door de vooruitgeschoven positie markeert dit pand het begin van de Duinweg, een kenmerk dat niet verloren mag gaan. 21 J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 12